cis_banner_final_en.png

Hội thảo chủ đề “Hợp tác Ấn Độ-Việt Nam trong một châu Á đang nổi” tại New Delhi, Ấn Độ;