cis_banner_final_en.png
Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ (Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam) (Phần 3)

22/03/2016


Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ (Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam) (Phần 3)

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu THƯ MỤC CÁC BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ ẤN ĐỘ được đăng trên các ấn phẩm trong nước trong khoảng thời gian từ năm 1994 cho đến năm 2013. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.


(Tiếp theo phần 2)

Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ

(Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam)

CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO, AN NINH QUỐC PHÒNG

 1. ASEAN - Ấn Độ và hợp tác Mê Công - Sông Hằng / Trần Cao Thành // Nghiên cứu Quốc tế. - 2002. -no. 1. -tr. 27-34. -ISSN. 0868-2941
 2. Ảnh hưởng của phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ tới phong trào đấu tranh giành độc lập ở Miến Điện trong những năm đầu thế kỷ XX / Đào Tuấn Thành // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2011. -no. 9. -tr. 16-25. -ISSN. 0868-2739
 3. Ấn Độ - nước chiếm 27 số người nghèo của thế giới / // TT khoa học thống kê. - 1998. -no. chuyên san dân số. -tr. 29-30. -ISSN. 0868-3689
 4. Ấn Độ với Chính sách Hướng Đông / Đinh Kim Thuỷ // TC Thương mại. - 2005. -no. 20. -tr. 15-16,32. -ISSN. 0866-7500
 5. Ấn Độ với hợp tác ở Đông Á / Võ Xuân Vinh // Nghiên cứu Đông Bắc Á. - 2007. -no. 5. -tr. 37-44. -ISSN. 0868-3646
 6. Ấn Độ với phong trào không liên kết / Nguyễn Quốc Hùng // Nghiên cứu Đông Nam á. - 2011. -no. 11. -tr. 24-30. -ISSN. 0868-2739
 7. Ấn Độ với vấn đề quốc hữu hóa kênh đào Suez của Ai Cập và việc Liên Xô đưa quân vào Hunggari năm 1956 / Lê Thế Cường // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2010. -no. 12. -tr. 64-68. -ISSN. 0868-2739
 8. Bốn mươi năm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ / Nguyễn Thu Phương // Cộng sản. - 2012. -no. 832. -tr. 92-96.
 9. Bước phát triển mới trong quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI / Nguyễn Trường Sơn // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2012. -no. 1. -tr. 14-24. -ISSN. 0868-2739
 10. Cách luận giải của một số học giả trên thế giới về “Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ” / Nguyễn Trường Sơn // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2012. -no. 5. -tr. 32-40.
 11. Cạnh tranh chiến lược của Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ ở Mi-an-ma: Thực trạng và triển vọng / Trần Khánh // Nghiên cứu Quốc tế. - 2012. -no. 12. -tr. 131-153.
 12. Chính sách đối ngoại của Ấn Độ với Đông Nam Á giai đoạn 1991 - 2010 và tác động của nó / Hoàng Thị Minh Hoa // Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới. - 2012. -no. 1. -tr. 49-59. -ISSN. 0868-2984
 13. Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và tác động của nó tới quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc / Hoàng Minh Hoa // Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới. - 2009. -no. 9. -tr. 3-9. -ISSN. 0868-2984
 14. Cuộc đấu tranh đòi quyền tự trị Ấn Độ của Đảng Quốc Đại trong giai đoạn từ 1916 đến 1920 / Vũ Oanh; Văn Thành // TB Khoa học: các khoa xã hội (ĐH sư phạm Hà nội I). - 1994. -no. 6. -tr. 27-35.
 15. Điểm nhấn đột phá về thể chế trong chiến lược phát triển đất nước 2011 - 2020 / Nguyễn Minh Phong // Kinh tế và dự báo. - 2010. -no. 20. -tr. 12-14. -ISSN. 0866-7120
 16. Đường lối không liên kết của Ấn Độ: Nhận thức từ Hiệp ước hoà bình, hữu nghị và hợp tác ấn Độ - Liên Xô năm 1971 / Lê Thế Cường // Nghiên cứu lịch sử. - 2011. -no. 1. -tr. 43-49. -ISSN. 0866-7497
 17. Hoà giải giữa Ấn Độ và Pakixtan / Đặng Ngọc Hùng // Nghiên cứu quốc tế. - 2004. -no. 1. -tr. 78-85. -ISSN. 0868-2941
 18. Hợp tác hạt nhân dân sự Mỹ - Ấn / Bùi Căn // Năng lượng Việt Nam. - 2008. -no. 43. -tr. 32-33.
 19. Hội nghị cấp cao Ấn Độ - châu Phi lần thứ nhất / Nguyễn Văn Lịch // Nghiên cứu quốc tế. - 2008. -no. 2. -tr. 102-109. -ISSN. 1859-0608
 20. Hội nhập kinh tế Đông Á: Từ góc nhìn của Hàn Quốc và Ấn Độ / Hoàng Thị Thanh Nhàn // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới. - 2008. -no. 7. -tr. 3-10. -ISSN. 0868-2984
 21. Một số điểm sáng đối ngoại nhân dân năm 2007 / // Thông tin Đối ngoại. - 2008. -no. 2. -tr. 44-46, 52. -ISSN. 1859-0543
 22. Một số "rào cản" cần vượt qua để phát triển đối với các dân tộc châu Á bối cảnh toàn cầu hóa / Đỗ Lan Hiền // Triết học. - 2006. -no. 4. -tr. 21-25.
 23. Nền ngoại giao Ấn Độ qua các thời đại / Shukla Dinkar // Nghiên cứu quốc tế. - 2000. -no. 4. -tr. 48-51. -ISSN. 0868-2941
 24. Nga - Ấn Độ - Trung Quốc hay Mỹ - Nhật - Trung / Lê Tùng // Nghiên cứu Trung Quốc. - 2012. -no. 2. -tr. 77-81. -ISSN. 0868-3670
 25. Nga - Ấn - Trung: Thập kỷ sáng kiến cộng tác ba bên. / S.Ujanaev // Nghiên cứu châu Âu. - 2009. -no. 9. -tr. 14-30. -ISSN. 0868-3581
 26. Nhân tố Trung Quốc trong quan hệ Ấn Độ - châu Phi / Nguyễn Văn Lịch // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới. - 2008. -no. 9. -tr. 32-38. -ISSN. 0868-2984
 27. Nhìn lại mối quan hệ Trung- Ấn/ Nguyễn Ngọc Hùng // Nghiên cứu Trung Quốc. - 2008. -no. 8. -tr. 56-63. -ISSN. 0868-3670
 28. Những kẻ thách thức đổi mới: Sự nổi lên của Trung Quốc và Ấn Độ / Dan Steinbock; Bùi Minh Phượng // Thông tin khoa học xã hội. - 2007. -no. 10. -tr. 51-54,50. -ISSN. 0866-8647
 29. Quan hệ an ninh quốc phòng Mỹ - Ấn Độ. / Lê Thị Thu // Châu Mỹ ngày nay. - 2009. -no. 9. -tr. 21-29. -ISSN. 0868-3654
 30. Quan hệ Ấn Độ - Châu Phi, phương thức đang thay đổi / Ruchia Bert // TC Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. - 2009. -no. 2. -tr. 29-32. -ISSN. 1859-0519
 31. Quan hệ Ấn - Nga và nét mới trong chính sách của Nga với Nam Á / Lê Viết Duyên // Nghiên cứu quốc tế. - 2000. -no. 10. -tr. 48-58. -ISSN. 0868-2941
 32. Quan hệ chính trị ngoại giao Mỹ, Ấn Độ / Lê Thị Thu // Châu Mỹ ngày nay. - 2010. -no. 7. -tr. 41-52. -ISSN. 0868-3654
 33. Quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ ngày càng củng cố và phát triển / Nguyễn Bắc Son // Thông tin Đối ngoại. - 2008. -no. 5. -tr. 9-10. -ISSN. 1859-0543.
 34. Quan hệ ngoại giao Xingapo - Ấn Độ giai đoạn 1965-1990 / Nguyễn Công Khanh; Phạm Tiến Đông // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2007. -no. 12. -tr. 27-32. -ISSN. 0868-2739.
 35. Quan hệ Ô-xtrây-li-a - Ấn Độ trong thập niên đầu thế kỷ XXI / Đỗ Thanh Hà // Nghiên cứu Quốc tế. - 2012. -no. 12. -tr. 185-204.
 36. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Một tình bạn hướng Đông đã được thử thách qua thời gian / Tridib Chakraborti // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2003. -no. 5. -tr. 27-35. -ISSN. 0868-2739.
 37. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảch toàn cầu hoá hiện nay. / Phạm Thanh Hà // TC Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. - 2009. -no. 7. -tr. 43-50. -ISSN. 1859-0519
 38. Sôi động ngoại giao Việt Nam năm 2007 / Phạm Gia Khiêm // Tuyên giáo. - 2008. -no. 1. -tr. 5-10. -ISSN. 0866-8450
 39. Sự cạnh tranh vị thế giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại châu Phi những năm đầu thế kỷ XXI. / Trần Bách Hiếu // TC Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. - 2009. -no. 11. -tr. 12-18. -ISSN. 1859-0519
 40. Sự phát triển quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các bên đối thoại / Hà Mỹ Hương // TC Cộng sản. - 2009. -no. 796. -tr. 98-101.
 41. Tam giác chiến lược Nga - Trung - Ấn và những trở ngại trong việc hiện thực hoá ý tưởng trên / Phan Văn Rân // Nghiên cứu Trung Quốc. - 2004. -no. 1. -tr. 34-43. -ISSN. 0868-3670
 42. Tìm hiểu quan điểm của Chính phủ nước cộng hoà Ấn Độ trong việc giải quyết vấn đề Campuchia (1979-1991) / Nguyễn Cảnh Huệ // Nghiên cứu lịch sử. - 2003. -no. 1. -tr. 75-83. -ISSN. 0866-7497
 43. Thăng trầm trong quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ (tiếp theo) / Đỗ Trọng Quang // Châu Mỹ ngày nay. - 2007. -no. 8. -tr. 21-28. -ISSN. 0868-3654
 44. Thời cơ để Ấn Độ trở thành cường quốc trên thế giới / Việt Hà // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2011. -no. 338. -tr. 38-42. -ISSN. 0868-3808
 45. Thực lực quân đội Ấn Độ / Chú Văn Cái // TC Khoa học quân sự. - 1999. -no. 6. -tr. 92-93.
 46. Tổ chức hợp tác khu vực ven Ấn Độ Dương và chủ nghĩa bảo hộ khu vực mở / Nguyễn // Những vấn đề kinh tế thế giới. - 1999. -no. 2. -tr. 69-72. –ISSN. 0868-2984
 47. Vai trò của ASEAN trong Chính sách Hướng đông của Ấn Độ / Hà Linh // Tạp chí Thương mại. - 2010. -no. 26. -tr. 11,13. -ISSN. 0868-3227
 48. Vài nét về nền hành chính công Ấn Độ / // Thanh tra Tài chính. - 2009. -no. 83. -tr. 23-24.
 49. Vài nhận xét về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ 1945 đến nay / Nguyễn Cảnh Huệ // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2001. -no. 6. -tr. 61-63. -ISSN. 0868-2739
 50. Vài suy nghĩ về tư duy đối ngoại của Ấn Độ / Tô Sinh Thành // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2001. -no. 6. -tr. 46-49. -ISSN. 0868-2739
 51. Về vị trí của Ấn Độ trên trường quốc tế (thời kỳ 1947-1997) / Nguyễn Thu Hương // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2001. -no. 6. -tr. 50-52. -ISSN. 0868-2739
 52. Về xu thế chính trị hóa tôn giáo trong quá trình toàn cầu hóa tại Ấn Độ / Đỗ Thu Hà // Triết học. - 2006. -no. 11. -tr. 46-55.
 53. Vị trí của Ấn Độ trên trường quốc tế và quan hệ Ấn Độ - Việt Nam / Nguyễn Thu Hương // Nghiên cứu quốc tế. - 2001. -no. 5. -tr. 13-21. -ISSN. 0868-2941
 54. Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Ấn Độ giai đoạn 2001-2011 / Hoàng Thị Minh Hoa; Nguyễn Văn Sang // Nghiên cứu Đông Bắc Á. - 2012. -no. 4. -tr. 32-40.
 55. Vũ đài mới của cuộc cạnh tranh Trung - Ấn / // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2011. -no. 341. -tr. 13. -ISSN. 0868-3808
 56. Xung đột lợi ích giữa Trung Quốc và Ấn Độ / // Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. - 2009. -no. 285. -tr. 22-23. -ISSN. 0868-3808

(Còn tiếp) (Xin xem tiếp phần 4)

(Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ - CIS)

Bình luận của bạn