cis_banner_final_en.png
Thư ngỏ của Thủ tướng Narendra Modi gửi đến người dân Ấn Độ sau một năm cầm quyền

29/05/2015


Thư ngỏ của Thủ tướng Narendra Modi gửi đến người dân Ấn Độ sau một năm cầm quyền

Đánh dấu một năm cầm quyền, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã viết một bức thư ngỏ gửi tới toàn thể nhân dân Ấn Độ mà đã được đăng tải trên các kênh truyền thông và báo chí.


Đồng bào thân yêu của tôi!

Trong tâm thức (Ethos) người Ấn Độ chúng ta, phục vụ là bổn phận cao cả - Phục vụ quên mình (Seva Parmo Dharma). Một năm trước đây, các bạn đã trao phó trách nhiệm và vinh dự cho tôi được phục vụ các bạn như một Công bộc đứng đầu (Pradhan Sevak). Tôi đã dành tất cả sức lực và tinh thần trong từng giây phút của mỗi ngày để thực hiện bổn phận của mình với sự chân thành và trung thực cao nhất.

Chúng tôi nhận trọng trách tại một thời điểm khi niềm tin về sự phát triển của Ấn Độ đã bị xói mòn. Tham nhũng không suy giảm và các giải pháp thiếu quyết liệt đã làm tê liệt chính phủ. Người dân đã bị tác động tiêu cực bởi lạm phát leo thang và sự mất an ninh kinh tế. Do đó, các biện pháp điều chỉnh nhanh chóng và quyết liệt là cần thiết.

Chúng tôi đã giải quyết một cách đồng bộ những thách thức này. Sự trượt giá đã ngay lập tức được kiểm soát. Nền kinh tế trì trệ đã trở lên năng động hơn, được vận hành dưới sự điều hành chủ động  và ổn định với định hướng rõ ràng của chính phủ. Việc phân phối các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của đất nước theo ý muốn của chính phủ cho một số đối tượng nhất định đã được thay thế bằng các cuộc đấu giá minh bạch. Các giải pháp vững chắc đã được thực hiện đối với thị trường tiền đen, từ việc thiết lập một Nhóm điều tra đặc biệt (SIT) và thông qua một đạo luật quản lý tiền đen nghiêm ngặt, đến việc tạo ra sự đồng thuận quốc tế đối với vấn đề này. Trong hành động cũng như trong ý nghĩ, chúng tôi tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc của sự trong sạch nhằm đảm bảo một chính phủ không tham nhũng. Văn hóa làm việc bắt đầu có những thay đổi quan trọng, kết hợp giữa sự đồng lòng và tính chuyên nghiệp, tính hệ thống và các biện pháp hạn chế sự phân tán thông tin (silos). Chính quyền các bang bình đẳng với nhau trong việc tìm kiếm các cơ hội phát triển, cùng xây dựng một tinh thần Ấn Độ chung. Quan trọng nhất, chúng tôi đã có thể khôi phục lòng tin vào chính phủ.

Được định hướng bởi nguyên tắc Phục vụ người cuối hàng (Antyodaya), Chính phủ luôn quan tâm và hướng về những người nghèo, thiệt thòi và bị tụt hậu. Chúng tôi đang làm việc theo hướng trao quyền cho họ để trở thành những người tiên phong của chúng ta trong cuộc chiến chống đói nghèo. Nhiều biện pháp, đề án đã được khởi tạo: từ việc xây dựng các nhà vệ sinh trường học đến việc thành lập các Học viện Công nghệ Ấn Độ (IITs), các Học viện Quản lý Ấn Độ (IIMs) và Học viện Khoa học Y toàn Ấn Độ (AIIMS); từ việc tiêm chủng cho tất cả trẻ em đến việc triển khai Phong trào Ấn Độ Sạch sẽ (Swachh Bharat) trên toàn quốc; từ việc đảm bảo lương hưu tối thiểu cho người lao động đến việc cung cấp an sinh xã hội tới tầng lớp thường dân; từ việc tăng cường hỗ trợ cho nông dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến việc bảo vệ lợi ích quốc gia tại WTO; từ việc trao cơ hội phát huy năng lực cho tất cả mọi người không trừ ai đến việc cung cấp các khoản trợ cấp trực tiếp cho các ngân hàng của người dân; từ việc phổ cập hệ thống ngân hàng đến việc tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ khó tiếp cận vốn; từ việc phát triển các hệ thống tưới tiêu đồng ruộng đến các hoạt động cải tạo và chống ô nhiễm nguồn nước sông Hằng (Ma Ganga); từ việc cung cấp năng lượng 24/7 đến việc đảm bảo thông suốt giao thông khắp cả nước trên cả đường bộ và đường sắt; từ việc xây dựng nhà cho người vô gia cư đến việc xây dựng các thành phố thông minh; và từ việc kết nối vùng Đông Bắc đến việc ưu tiên phát triển khu vực phía Tây Ấn Độ.

Thưa đồng bào, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Mục tiêu của chúng tôi là gia tăng chất lượng cuộc sống, cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một Ấn Độ như ước mơ của các bạn và của các chiến sĩ đấu tranh vì tự do của chúng ta. Trong sứ mệnh này, tôi mong muốn các bạn tiếp tục đồng lòng và hỗ trợ.

Luôn luôn là Công bộc của đồng bào.

Ấn Độ muôn năm! (Jai Hind!)

Narendra Modi

(Nguồn: http://www.firstpost.com/)

(Biên dịch: Trường Sơn)

Bình luận của bạn