cis_banner_final_en.png
Thư chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

06/01/2017


Thư chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ


Bình luận của bạn