cis_banner_final_en.png
Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ (Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam) (Phần 7)

13/03/2017


Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ (Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam) (Phần 7)

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu THƯ MỤC CÁC BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ ẤN ĐỘ được đăng trên các ấn phẩm trong nước. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.


(Tiếp theo phần 6)

Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ

(Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam)

 1. Kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc thực hiện các dự án phát triển đường ô tô cao tốc theo hình thức nhà nước- Tư nhân cùng hợp tác, Nguyễn Tương, Tạp chí Giao thông Vận tải, 2008, Số 1+2, tr.87-88.
 2. Kinh nghiệm phát triển một số ngành công nghệ cao của Ấn Độ, Hoàng Giáp, Công tác khoa giáo, Số 03, tr.38-40.
 3. Kinh nghiệm từ việc quản lý dòng vốn đầu tư gián tiếp tại Ấn Độ, Trần Việt, Kinh tế và Dự báo, 2008, Số 427, tr.43-45.
 4. Kinh tế Ấn Độ những dấu hiệu mất đà phương hướng, Hoàng Vinh, Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, 2008, Số 207, tr.12-13.
 5. Kinh tế Ấn Độ trên con đường hội nhập khu vực, hội nhập toàn cầu và quan hệ hợp tác kinh tế Ấn Độ - Đông Nam Á, Bùi Minh Sơn, Nghiên cứu Đông Nam Á, 1997, Số 3, tr.101-109.
 6. Kinh tế đi lên, đại học đi xuống, Trần Anh, Tia sáng, 2007, Số 21, tr.44-45.
 7. Kỳ quan bằng đá cẩm thạch, Đỗ Minh Cao, Dân tộc và Thời đại, 2005, Số 74, tr.35-36.
 8. Kỹ thuật chế tác hạt chuỗi ở một trung tâm cổ của Ấn Độ: Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1997, Lê Thị Liên,  Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1997, Số 1997, tr.164-167.
 9. Kỹ thuật truyền thống trong bảo quản hiện vật bảo tàng của Ấn Độ, Nguyễn Hồng Mai, Dân tộc học Trung tâm KHXH và NVQG, 1993, Số 2, tr.57-58.
 10. Lao động, việc làm khu vực phi chính thức tại Ấn Độ: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Hoàng Văn Cương, Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, 2015, Số 10, tr.34-48.
 11. Lễ Dharma hay tinh thần Ấn Độ trong sử thi Mahabharata, Nguyễn Thị Tuyết Thu, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2001, Số 3, tr.58-61.
 12. 'Lịch sử Ấn Độ', Võ Kim Cương, Nghiên cứu Lịch sử, 1996, Số 5(288), tr.88.
 13. Liên đoàn tự trị Ấn Độ từ năm 1916 đến 1920, Văn Ngọc Thành, Nghiên cứu Lịch sử, 2006, Số 12, tr.60-68.
 14. Liệu Ấn Độ có vượt qua Trung Quốc?, Đặng Bảo Châu, Nghiên cứu Quốc tế, 2006, Số 2(65), tr.46-61.
 15. Linga - Yoni trong văn hóa Óc Eo: Đặc điểm và quá trình phát triển, Quảng Văn Sơn, Khảo cổ học, 2013, Số 03, tr.71-81.
 16. Lợi ích địa chiến lược của các cường quốc ở Biển Đông, Lương Văn Kế, Nghiên cứu Châu Âu, 2014, Số 6, tr.56-72.
 17. Lời thoại đạo đức và việc khắc họa nhân vật anh hùng sử thi Ấn Độ, Nguyễn Thị Tuyết Thu, Văn hóa dân gian, 2013, Số 1(145), tr.75-78.
 18. Mahatma Gandhi với vấn đề đoàn kết nhân dân trong phong trào giành độc lập dân tộc, Đinh Trung Kiên, Nghiên cứu Lịch sử, 1990, Số 6(253), tr.67-72.
 19. Malaixia - Một dân tộc thống nhất, một căn cước mới, Cao Xuân Phổ, Nghiên cứu Đông Nam Á, 1997, Số 4, tr.37-40.
 20. Mẫu hệ Ê-đê trong bối cảnh chung của vùng Đông Nam Á, Trần Quốc Vượng, Nghiên cứu Đông Nam Á, 1995, Số 01, tr.17-19.
 21. Màu sắc huyền thoại trong miêu tả nhân vật anh hùng của sử thi Mahabharata, Nguyễn Thị Tuyết Thu, Văn hóa dân gian, 2008, Số 3, tr.65-68.
 22. Mấy vấn đề về tôn giáo và luật pháp ở Ấn Độ, Tahir Mahmood, Nghiên cứu Tôn giáo, 2007, Số 1, tr.51-59.
 23. Mô hình phát triển thư viện trực tuyến và dịch vụ - Kinh nghiệm từ Hippocampus Ấn Độ, Thu Trang, Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2013, Số 2(40), tr.63-66.
 24. Mở rộng đào tạo tin học ở Ấn Độ, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Việt Nam và Đông Nam Á ngày nay, Số 7 (tháng 4), tr.47.
 25. Mộ vò ở Việt Nam - tư liệu và nhận thức mới, Ngô Sỹ Hồng, Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1990, Số 1991, tr.102-103.
 26. Mối quan hệ giữa khoa học-kinh tế: Mô hình của Trung Quốc và Ấn Độ, Nguyễn Minh, Tia sáng, 2005, Số 5, tr.44-45.
 27. Mối quan hệ phụ thuộc giữa Trung Quốc, Ấn Độ và phương Tây, Xuân Tùng, Thông tin Khoa học Xã hội, 2011, Số 01(337), tr.48-54.
 28. Một Ấn Độ mới, Anh Trí, Tia sáng, 2006, Số 8, tr.62-65.
 29. Một số biểu tượng nghệ thuật đặc thù trong sử thi Ramayana Ấn Độ, Lê Thị Bích Thủy, Nghiên cứu Văn học, 2012, Số 8, tr.115-123.
 30. Một số điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ sau chiến tranh lạnh đến nay, Hoàng Phúc Lâm, Giáo dục lý luận, 2009, Số 3(144), tr.31-36.
 31. Một số khuynh hướng trong văn học Ân Độ hiện đại, Nguyễn Thị Khanh, Thông tin Khoa học xã hội, 1983, Số 7, tr.56-62.
 32. Một số kinh nghiệm trong chính sách xuất khẩu phần mềm của Ấn Độ, Hà Văn Hội, Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, 2011, Số 8, tr.46-52.
 33. Một số nội dung cơ bản trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ, Võ Xuân Vinh, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2009, Số 10(115), tr.55-61.
 34. Một số vấn đề về phát triển giáo dục ở các nước trong khu vực và trên thế giới, Vũ Ngọc Hải, Tạp chí Khoa học giáo dục, 2006, Số 5, tr.5-8.
 35. Một số vấn đề về triết học Ấn Độ với đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, Vũ Tình, Tạp chí Cộng sản, 1999, Số 6, tr.32.
 36. Một tâm hồn đẹp, Việt Anh, Tia sáng, 2008, Số 5, tr.31-32.
 37. Một vài bài học kinh nghiệm lịch sử của Ấn Độ trên con đường hiện đại hóa, Minh Chi, Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Bộ VH và TT, 1986, Số 02(67), tr.69-73,80.
 38. Một vài suy nghĩ về bản sắc dân tộc và giao lưu văn hóa, Trương Hữu Quýnh, Nghiên cứu Đông Nam Á, 1995, Số 3, tr.77-81.
 39. Một vài suy nghĩ về tiến trình liên kết kinh tế ASEAN, Phạm Quốc Trụ, Nghiên cứu Quốc tế, 2003, Số 54, tr.48-54.
 40. Một vài suy nghĩ về vai trò của Phật giáo ở Ấn Độ: Từ thế kỷ 3 TCN đến thế kỷ 7, Nguyễn Văn Vượng, Nghiên cứu Tôn giáo, 2009, Số 3(69), tr.62-67.
 41. Một vài vấn đề tổ chức xây dựng hệ thống thông tin khoa học và kỹ thuật ở Ấn Độ, Tân Thanh, Thông tin Khoa học, 1982, Số 4, tr.75-79.
 42. MuGu Ấn Độ, Chu Mạnh Cường, Dân tộc và Thời đại, 2006, Số 89, tr.23.
 43. Mười năm điều chỉnh chính sách đối ngoại của Cộng hòa Ấn Độ (1991-2000): Những thành tựu, Trần Thị Lý, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2001, Số 6, tr.3-12.
 44. Năm vấn đề lớn của thế giới năm 2005, Nguyễn Việt, Đông Nam Á, 2005, Số 1, tr.5-6. (Xem tiếp phần 8)

(Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ)

Bình luận của bạn