cis_banner_final_en.png
Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ (Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam) (Phần 12)

13/03/2017


Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ (Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam) (Phần 12)

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu THƯ MỤC CÁC BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ ẤN ĐỘ được đăng trên các ấn phẩm trong nước. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.


(Tiếp theo phần 10)

Thư mục Các bài nghiên cứu khoa học về Ấn Độ

(Đăng trên các báo, tạp chí của Việt Nam)

 1. Vài nét về tình hình kinh tế nông nghiệp Ân Độ trong những năm gần đây, Đinh Thị Thơm, Thông tin Khoa học xã hội, 1984, Số 6, tr.42-47.
 2. Vài suy ngẫm về khoan dung tôn giáo trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Việt Nam, Hoàng Thị Thơ, Nghiên cứu Tôn giáo, 2007, Số 12, tr.11-19.
 3. Vài suy nghĩ về tư duy đối ngoại của Ấn Độ, Tôn Sinh Thành, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2001, Số 6, tr.46-49.
 4. Vấn đề giải thoát trong triết học tôn giáo Ấn Độ cổ đại, Doãn Chính, Triết học, 1997, Số 01(95), tr.43-46.
 5. Vấn đề Islam giáo trong đời sống chính trị - xã hội Pakistan, Nguyễn Văn Dũng, Nghiên cứu Tôn giáo, 2011, Số 1, tr.69-75.
 6. Vấn đề phạm trù trong triết học Ấn Độ cổ đại, Lê Công Sự, Triết học, 1999, Số 01, tr.23.
 7. Văn hóa Ấn Độ trong tâm thức người Việt, Cao Xuân Phổ, Nghiên cứu Đông Nam Á, 1998, Số 3, tr.77-79.
 8. Văn học Ấn Độ ở Việt Nam, Nguyễn Thị Bích Thúy, Nghiên cứu Văn học, 2008, Số 8, tr.174-185.
 9. Vẻ đẹp của người phụ nữ trong nghệ thuật tạo hình Ấn Độ, Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Bộ VH và TT, 1989, Số 04(87), tr.66-68.
 10. Về giáo dục của Cộng hoà Ấn Độ, Phan Chí Thành, Nghiên cứu Giáo dục, 1996, Số 8, tr.30.
 11. Về hoạt động của công ty Đông Ấn Hà Lan ở Châu Á thế kỷ XVII, Lại Bích Ngọc, Nghiên cứu Lịch sử, 2003, Số 2(327), tr.72-77.
 12. Về hội nghị cấp cao Ấn Độ - Châu Phi lần thứ nhất, Nguyễn Văn Lịch, Nghiên cứu Quốc tế, 2008, Số 2, tr.102-108.
 13. Về kinh tế Ấn Độ 2011 và một số dự báo, Nguyễn Hồng Thu, Thông tin Khoa học Xã hội, 2012, Số 04, tr.24-30.
 14. Về mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Ấn Độ, Hoàng Thị Điệp, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2005, Số 1, tr.54-60.
 15. Về một số thủ pháp so sánh trong sử thi Ramayana, Phạm Phương Chi, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2003, Số 62, tr.73-76.
 16. Về quan niệm anh hùng trong sử thi Ấn Độ 'Mahabharata', Nguyễn Tuyết Thư, Văn hóa dân gian, 1998, Số 01(61), tr.65-69.
 17. Về sự biến đổi Bàlamôn giáo trong cộng đồng người Chăm Ahiêr ở Ninh Thuận: Qua một số biểu hiện trong các nghi lễ vòng đời, Phan Quốc Anh, Nghiên cứu Tôn giáo, 2005, Số 3, tr.45-51.
 18. Về sự nghiên cứu hệ thống đẳng cấp xã hội Ấn Độ từ góc độ của lý thuyết phân tầng xã hội, Đặng Nguyên Anh, Xã hội học, 1989, Số 1, tr.86-89.
 19. Về trang phục của nhân vật trong mây và mặt trời của Tagore, Lê Thanh Huyền, Nghiên cứu Văn học, 2008, Số 3, tr.108-116.
 20. Về vị trí của Ấn Độ trên trường quốc tế (thời kỳ 1947-1997), Nguyễn Thu Hương, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2001, Số 6, tr.50-53.
 21. Về xu thế chính trị hoá tôn giáo trong quá trình toàn cầu hoá tại Ấn Độ, Đỗ Thu Hà, Triết học, 2006, Số 11, tr.46-55.
 22. Vết mổ nhỏ gần tim: bước đột phá của các nhà phẫu thuật Ấn Độ, Thông tin Lý luận, Số 5(219), tr.44.
 23. Vị thế của Việt Nam trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ xét từ góc độ các mục tiêu chính sách, Võ Xuân Vinh, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2010, Số 9(126), tr.32-38.
 24. Vị thế nữ giới Ấn Độ ngày càng được đề cao, Lam Giang, Dân tộc và Thời đại, 2005, Số 82, tr.25.
 25. Vị trí Trung Quốc trong "Chính sách hướng Đông" của Ấn Độ, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2008, Số 2, tr.71-74.
 26. Vị trí, thân phận người phụ nữ Ấn Độ qua luật Manu, Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Thu Hà, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2008, Số 10, tr.3-9.
 27. Việt - Ấn, đối tác chiến lược, Nguyễn Đức Hùng, Toàn cảnh Sự kiện – Dư luận, 2007, Số 204, tr.14-15.
 28. Việt Nam giữa hai nền văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc, Hà Thúc Minh, Tạp chí Khoa học xã hội, 1996, Số 29, tr.187.
 29. Việt Nam quan hệ thân thiện với các nước Thái Lan, Ấn Độ, Miến Điện (1946-1950), Đặng Văn Thái, Tạp chí Lịch sử Đảng, 2001, Số 2(123), tr.41.
 30. Việt Nam trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ, Võ Xuân Vinh, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2005, Số 2, tr.46-52.
 31. Vivekananda - người bắc nhịp cầu nối văn hóa Ấn Độ với văn hóa Âu - Mỹ, Ngô Minh Oanh, Nghiên cứu Châu Âu, 2005, Số 1, tr.92-98.
 32. Vũ nữ Ấn Độ thời xưa, Bạch Hường, Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Bộ VH và TT, 1992, Số 02 (103), tr.67-68.
 33. Vũ trụ và cá nhân trong thơ W.Whitman và R. Tagore, Lê Từ Hiển, Nghiên cứu Văn học, 2007, Số 8, tr.101-130.
 34. Vua Asoka và những tháp thờ phật đầu tiên ở Ấn Độ, Anh Chi, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, 2007, Số 6, tr.50-53.
 35. Vương quốc cổ của người Pyu: qua dầu tích của những toà thành, Ngô Văn Doanh, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2009, Số 8, tr.13-24.
 36. Xađănga hay sáu chuẩn của hội họa Ấn Độ, Thái Bá Vân, Nghiên cứu Nghệ thuật Bộ VH và TT, 1979, Số 02 (25), tr.79-84.
 37. Xây dựng chính sách phát triển thư viện công cộng - Bài học từ Ấn Độ, Vũ Dương Thúy Ngà, Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2013, Số 3(41), tr.62-66,74.
 38. Yang Tikuh - Núi Đá Trắng và lễ tế trâu trắng: Từ truyền thống Ấn Độ xưa đến tín ngưỡng dân gian hiện nay của người Chăm, Ngô Văn Doanh, Nghiên cứu Đông Nam Á, 2001, Số 01, tr.64-73.
 39. Yếu tố thần kì trong sử thi Hi Lạp và sử thi Ấn Độ, Trần Nguyễn Khánh Phong, Tạp chí Giáo dục, 2009, Tháng 2, Số208,tr.37-39.

​(Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ)

Bình luận của bạn