cis_banner_final_en.png
Danh mục các sách viết về Ấn Độ bằng tiếng Việt (Phần 1)

04/04/2017


Danh mục các sách viết về Ấn Độ bằng tiếng Việt (Phần 1)

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu THƯ MỤC CÁC SÁCH VIẾT VỀ ẤN ĐỘ BẰNG TIẾNG VIỆT được xuất bản trong nước. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.


DANH MỤC SÁCH VIẾT VỀ ẤN ĐỘ

       I. CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO

 1. 9 bản tuyên ngôn nổi tiếng thế giới, Nguyễn Văn Út, NXB Văn hoá Thông tin, 2006, 619 trang.
 2. Ấn Độ cách mạng, Minh Tranh, NXB Tổng bộ Việt Minh, 1946, 78 trang.
 3. Ấn Độ ngày nay, Iacốplép, NXB Sự thật, 1955, 18 trang.
 4. Ấn Độ và Đế quốc Anh, Văn Tân, 1946, 32 trang.
 5. Ấn Độ và Đông Nam Á: Hướng đến nền an ninh chung, Sudhir Devare, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015, 281 trang.
 6. Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, Đào Việt Trung, NXB Thế giới, 2013, 460 trang.
 7. Ấn Độ với Đông Nam Á trong bối cảnh quốc tế mới, Trần Nam Tiến, NXB Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016, 383 trang.
 8. Ấn Độ, một cường quốc thế giới, Nguyễn Viết Chung, NXB Sự thật, 1956, 50 trang.
 9. ASEAN trong chính sách hướng đông của Ấn Độ, Võ Xuân Vinh, NXB Khoa học xã hội, 2013, 346 trang.
 10. Bác Hồ với Ấn Độ, Nguyễn Thị Tình, NXB Thông tấn, 2003, 274 trang.
 11. Huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả: Những bài học từ Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác. Sách tham khảo, Robert P. Taylor, NXB Văn hóa Thông tin, 2008, 333 trang.
 12. Bản đồ nhà cầm quyền Bắc Kinh đã in trong sách giáo khoa và cuốn 'Lịch sử Trung Quốc hiện đại', họ tự cho rằng lãnh thổ của Trung Quốc bao gồm một phần lớn đất vùng Viễn Đông và Trung Á của Liên Xô, Át Xam, Xích Kim (giáp Ấn Độ), Miến Điện và một số đảo của Nhật, Philíppin, NXB Thông tấn xã Việt Nam.
 13. Các mô hình công nghiệp hoá: Singapo, Nam Triều Tiên, Ấn Độ, Lê Hồng Phục, NXB Viện Kinh tế thế giới, 1988, 151 trang.
 14. Các nước Nam Á, NXB Sự thật, 1977, 141 trang.
 15. Các quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ thế kỷ I đến thế kỷ XXI, Geetesh Sharma, NXB Lao động, 2006, 159 trang.
 16. Cách mạng tháng mười Nga và cách mạng ở các nước Phương Đông, NXB Sự thật, 1957, 135 trang.
 17. Chân tướng của việc ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên Xô liên hợp với Ấn Độ chống Trung Quốc, NXB Ngoại văn, 1964, 57 trang.
 18. Chiến lược đối ngoại của các nước lớn và quan hệ với Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, Nguyễn Xuân Sơn, NXB Chính trị Quốc gia, 2006, 267 trang.
 19. Chiến tranh giải phóng Việt Nam: Vai trò của Calcutta, Geetesh Sharma, NXB Lý luận Chính trị, 2016, 160 trang.
 20. Chính sách thực dân của Anh ở Ấn Độ từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XX, Trần Thị Thanh Vân, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010, 235 trang.
 21. Con đường cứu nước trong đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á (từ cuối thế kỷ XIX đến 1945), Đỗ Thanh Bình, NXB Đại học Quốc gia, 1999, 228 trang.
 22. Cuộc đi thăm Ấn Độ của Chủ tịch Hồ chí Minh, Chủ tịch Việt Nam dân chủ cộng hoà, NXB Bộ Thông tin, 1958, 18 trang.
 23. Cuộc khởi nghĩa Xi-Pay ở Ấn Độ, Lê Hoài Duy - Nguyễn Minh Kiên, NXB Giáo dục, 2009, 31 trang.
 24. Đảng Quốc đại với cuộc đấu tranh đòi quyền tự trị Ấn Độ từ 1916 đến 1920, Văn Ngọc Thành, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002, 224 trang.
 25. Đánh giá chiến lược các điểm nóng và cơ cấu lực lượng thế giới: Sách tham khảo nội bộ, Viện Khoa học Công an, NXB Công an nhân dân, 1998, 775 trang.
 26. Danh sách ngoại giao đoàn và các cơ quan đại diện ngoại quốc khác tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, 1960, 57 trang.
 27. Đông Nam Á trong thế giới Phương Đông, Khoa Đông phương học, NXB Thế giới, 2010, 242 trang.
 28. Đông Nam Á truyền thống và hội nhập, Vũ Dương Ninh, NXB Thế giới, 2007, 535 trang.
 29. Dư luận và dân chúng thế giới với cuộc vận động dân tộc Việt Nam, Quốc Hương, 1946, 15 trang.
 30. Găng-Đi - nhà cách mạng vĩ đại của nhân dân Ấn Độ, Trần Tích Thành - Lương Quốc Hiệp, NXB Giáo dục, 2009, 31 trang.
 31. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Phạm Thị Quý - Phạm Điềm, NXB Giáo dục, 2014, 251 trang.
 32. Hồ Chí Minh: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Nguyễn Văn Khoan, NXB Thông tin và Truyền thông, 2016, 291 trang.
 33. Hoà bình và hữu nghị: Một số bài diễn văn của đồng chí KhơRútSốp đọc trong dịp sang thăm Ấn Độ, Sở Tuyên truyền khu Tả Ngạn, 1956, 40 trang.
 34. Hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Á (1954 - 1969), Phòng Tuyên truyền – Giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, 2010, 339 trang.
 35. Hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ, Trung Quốc (thế kỷ XVI – thế kỷ XIX), Nguyễn Thị Vĩnh Linh, NXB Đại học Huế, 2015, 146 trang.
 36. Hội thảo khoa học: 30 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Nhìn lại và triển vọng, 179 trang.
 37. Hướng về phía Đông - Một chiến lược lớn của Ấn Độ, Nguyễn Trường Sơn, NXB Chính trị Quốc gia, 2015, 248 trang.
 38. Jawaharlal Nehru tiểu sử và sự nghiệp, Nguyễn Công Thanh, NXB Giáo dục, 2001, 112 trang.
 39. Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Mối quan hệ Ấn Độ và Đông Nam Á cam kết chiến lược hay hội nhập khu vực, Amitendu Palit - Nguyễn Duy Bính - Binoda Kumar Mishra..., NXB Giáo dục, 2013, 304 trang.
 40. Mahatma Gandhi: Người đã giải phóng Ấn Độ và dẫn dắt thế giới vào cuộc đổi thay bất bạo động, Nicholson, Michael, NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2000, 86 trang.

​Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

(Xem tiếp phần 2)

Bình luận của bạn