cis_banner_final_en.png
Danh mục các sách viết về Ấn Độ bằng tiếng Việt (Phần 2)

04/04/2017


Danh mục các sách viết về Ấn Độ bằng tiếng Việt (Phần 2)

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu THƯ MỤC CÁC SÁCH VIẾT VỀ ẤN ĐỘ BẰNG TIẾNG VIỆT được xuất bản trong nước. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.


(Tiếp theo phần 1)

DANH MỤC SÁCH VIẾT VỀ ẤN ĐỘ

 

     I. CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO

 1. Ma-hat-ma Găng-đi, Rôlăng, Rômanh, NXB Văn hóa Thông tin, 2000, 195 trang.
 2. Một số đảng chính trị trên thế giới, Ngô Đức Tính, NXB Chính trị Quốc gia, 2001, 196 trang.
 3. Một tấm gương của bọn theo chủ nghĩa xét lại: Xã luận của Nhân dân nhật báo ngày 9-3-1963, Bắc Kinh: Ngoại văn, 1963, 13 trang.
 4. Nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam năm 2013, Ngô Xuân Bình, NXB Khoa học xã hội, 2014, 478 trang.
 5. Ngưỡng cửa nhìn ra tân thế giới Trung Hoa, Singapore, Ấn Độ, Alain Vandenborre (Nguyễn Kiên Trường dịch), NXB Từ điển Bách khoa, 2008, 289 trang.
 6. Những bài diễn văn của các vị lãnh tụ Liên Xô trong cuộc đi thăm lịch sử ở Ấn Độ, Khơrutsốp - Bunganin, NXB Sự thật, 1956, 122 trang.
 7. Những điểm nóng trên thế giới gần đây, Đỗ Nhật Quang, NXB Chính trị Quốc gia, 2002, 193 trang.
 8. Những nhà nữ cách mệnh Á Đông: Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Hoa, NXB Đời mới, 1946, 34 trang.
 9. Nữ chính trị gia nổi tiếng thế giới, Đinh Văn Cơ, NXB Công an nhân dân, 2007, 303 trang.
 10. Phong trào công nhân Ấn Độ, R.Sanmmơ Đớt, NXB Sự thật, 1960, 57 trang.
 11. Quá trình phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ năm 1986 đến năm 2004, Hoàng Thị Điệp, Luận văn Viện Sử học, Ngày bảo vệ: 30/12/2016, 167 trang.
 12. Quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ từ năm 1947 đến năm 1991, Lê Thị Hằng Nga, Luận văn Học viện Khoa học xã hội, Ngày bảo vệ: 28/11/2015, 200 trang.
 13. Quan hệ Ấn Độ - Liên Xô từ 1947 đến 1992, Lê Thế Cường, Luận văn Học viện Khoa học Xã hội, Ngày bảo vệ: 23/12/2011, 253 trang.
 14. Quan hệ của Ấn Độ với Đông Á sau Chiến tranh Lạnh, Nguyễn Trường Sơn, Luận văn Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014, 170 trang.
 15. Quan hệ của Mỹ với các nước lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Lê Minh Lan, NXB Chính trị Quốc gia, 2003, 400 trang.
 16. Quan hệ quốc tế 1918-1923. Phong trào công nhân cvà cộng sản quốc tế 1919-1943. Phong trào giải phóng dân tộc 1924-1929: Giáo trình dùng cho học sinh năm thứ 2 ngành Sử, Phạm Viết Trung, Trường Đại học Tổng hợp, 1969, 121 trang.
 17. Quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI: Vấn đề, sự kiện và quan điểm, Trình Mưu, NXB Lý luận chính trị, 2005, 224 trang.
 18. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ (Thời kỳ 1945 - 1975), Đinh Trung Kiên, 1993, 187 trang.
 19. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong những năm 90 (thế kỷ XX), Nguyễn Cảnh Huệ, Viện Sử học, 2005, 195 trang.
 20. Sự điều chỉnh chính sách của Cộng hoà Ấn Độ từ 1991 đến 2000, Trần Thị Lý, NXB Khoa học xã hội, 2002, 346 trang.
 21. Sự hiện diện của các cường quốc ở Biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế, Nguyễn Tuấn Khánh, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ chí Minh, 2015, 257 trang.
 22. Tên tôi là...Gandhi, Enebor Attard (Phạm Thị Hằng dịch), NXB Kim Đồng, 2007, 63 trang.
 23. Thánh Gandhi với cuộc vận động độc lập của Ấn Độ, Trúc Khê (biên dịch), 1948, 76 trang.
 24. Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới: Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Ngô Xuân Bình, 378 trang.
 25. Tổ chức và hoạt động của Chính phủ ở một số nước trên thế giới, Vũ Hồng Anh, NXB Chính trị Quốc gia, 1997, 126 trang.
 26. Trung Quốc và Ấn Độ trỗi dậy: Tác động và đối sách của các nước Đông Nam Á : Sách chuyên khảo, Phạm Thái Quốc, 356 trang.
 27. Tự thuật, Mohandas K. Gandhi (Lê Ngọc dịch), NXB Văn hóa thông tin, 1997, 648 trang.
 28. Tuyển tập luận văn quân sự, NXB Quân đội nhân dân, 1960, 222 trang.
 29. Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 4), Trần Văn Hùng, NXB Chính trị Quốc gia, 2003, 540 trang.
 30. Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 5), Trần Văn Hùng, NXB Chính trị Quốc gia, 2003, 518 trang.
 31. Viễn Đông hôm qua và hôm nay, Minh Tranh, Tổng bộ Việt Minh, 1946, 91 trang.
 32. Việt Nam - Ấn Độ và Tây Nam Á - Những mối liên hệ trong lịch sử và hiện tại : Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Ngô Xuân Bình, 2014, 479 trang.
 33. Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới (Tập 1) : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế = Vietnam - India: New context, new vision : International scientific conference proceedings, Nguyễn Thế Kỷ - Tôn Sinh Thành - Nguyễn Tất Giáp..., NXB Lý luận Chính trị, 2016, 556 trang.
 34. Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới (Tập 2) : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế = Vietnam - India: New context, new vision : International scientific conference proceedings, Đỗ Thắng Hải - Đoàn Xuân Thuỷ - Nguyễn Ngọc Hà..., NXB Lý luận Chính trị, 2016, 472 trang.
 35. Voi và rồng: Sự nổi lên của Ấn Độ, Trung Quốc và ý nghĩa của điều đó đối với tất cả chúng ta, Robyn Meredith (Nguyễn Kiều Anh dịch), NXB Chính trị Quốc gia, 2009, 366 trang.
 36. Xứ Ấn Độ ngày nay, Nguyễn Xuân Quang, Tủ sách Nhìn sang láng giềng, 1948, 77 trang.
 37. Xứ Ấn Độ ngày nay: Lãnh tụ quốc gia Ấn Hồi, Nguyễn Xuân Quang, 1949, 136 trang.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

(Xem tiếp phần 3)

 

Bình luận của bạn