cis_banner_final_en.png
Danh mục các sách viết về Ấn Độ bằng tiếng Việt (Phần 8)

04/04/2017


Danh mục các sách viết về Ấn Độ bằng tiếng Việt (Phần 8)

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu THƯ MỤC CÁC SÁCH VIẾT VỀ ẤN ĐỘ BẰNG TIẾNG VIỆT được xuất bản trong nước. Hy vọng bộ thư mục tư liệu này có ích cho các học giả, nhà nghiên cứu khoa học và các độc giả quan tâm nghiên cứu về Ấn Độ.


(Tiếp theo phần 7)

DANH MỤC CÁC SÁCH VIẾT VỀ ẤN ĐỘ BẰNG TIẾNG VIỆT

      IV. TÔN GIÁO

 1. 10 tôn giáo lớn trên thế giới, Hoàng Tâm Xuyên, NXB Chính trị Quốc gia, 2014, 642 trang.
 2. 32 tướng tốt của Đức Phật: Dvatrimsata maha purusa laksana, Phạm Minh Điền, NXB Tôn giáo, 2014, 52 trang.
 3. Ấn Độ giáo, Renou L., NXB Viện Thông tin KHXH, 197-?, 58 trang.
 4. Ấn Độ giáo nhập môn, Kim Knott, NXB Thời đại – Hà Nội, 2011, 174 trang.
 5. Ấn Độ giáo và Hồi giáo trong văn học dân gian Chăm, Trương Sỹ Hùng.
 6. Ấn Độ Phật giáo sử luận: Từ Đức Phật đến thời kỳ Bộ Phái, Viên Trí, NXB Phương Đông – Cà Mau, 2006, 336 trang.
 7. Ấn Độ vương quốc của tâm linh, Srinivansan R. (Thế Anh dịch), NXB Lao động, 2010, 223 trang.
 8. Ánh đạo nhiệm mầu: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mầu Ni: Phổ thơ, Quảng Nguyện Huỳnh Thanh, NXB Tôn giáo, 2003, 1178 trang.
 9. Ảnh hưởng tôn giáo đối với tín ngưỡng của người Chăm ở Việt Nam, Nguyễn Đức Toàn, LATS Dân tộc học: 5.03.10 – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2002, 174 trang.
 10. Ba con đường minh triết Á Châu, Nancy Wilson Ross (Võ Hưng Thanh dịch), NXB Văn hóa Thông tin – Công ty Văn hóa Minh Trí-NS Văn Lang, 2005, 291 trang.
 11. Bách khoa tôn giáo Đông – Tây: Hình ảnh – Lễ hội – Tín ngưỡng, Trần Nguyễn Du Sa, NXB Văn hóa Thông tin, 2006, 160 trang.
 12. Bản đồ thân - tâm – trí: Từ nhân sinh quan đến vũ trụ luận, Paul Hougham (Thế Anh dịch), NXB Từ điển Bách khoa – Công ty Văn hóa Văn Lang, 2012, 470 trang.
 13. Ban mai xứ Ấn - tuyển tập các tiểu luận Phật giáo (T.2), Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2006, 206 trang.
 14. Bát Nhã phẩm đệ nhị, de l'Union Ng. Van Cua, 1938, 43 trang.
 15. Bhagavad-Gita nguyên nghĩa, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (Trần Kim Thư dịch), NXB Tôn giáo, 2010, 883 trang.
 16. Bí mật của những bí mật: Những bài giảng về bí mật của Bông hoa vàng, Osho (Nguyễn Đình Hách dịch), NXB Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015, 587 trang.
 17. Biểu đồ giải thích phật học, Thích Tường Vân, NXB Tôn giáo, 2003, 62 trang.
 18. Bồ Đề Đạt Ma - Đại thủ sư Thiền tông, Thích Trúc Thông Quảng, NXB Thời đại, 2015, 94 trang.
 19. Các bậc đạo sư của đại thủ ấn: Những bài ca và lịch sử hành trạng của tám mươi tư vị thánh tăng Phật giáo, Dowman Keith (Nguyên Thạch dịch), 1997, 375 trang.
 20. Các đạo sư của sự thiền định và những điều huyền diệu, Tulku Thondup (Thanh Liên dịch), NXB Tôn giáo, 2014, 621 trang.
 21. Các tôn giáo, Poupard Paul (Nguyễn Mạnh Hào dịch), NXB Thế giới, 2001, 151 trang.
 22. Chư tổ thiền Ấn Hoa, Thích Minh Tuệ, NXB Thành hội Phật giáo Tp.Hồ Chí Minh, 1991, 534 trang.
 23. Chùa Ấn Độ ở phố Lò Đúc: Những người Ấn Độ dòng Sikh đứng trước chùa, 1 ảnh đen trắng, 9x12 cm.
 24. Chúng ta thoát thai từ đâu: Sách tham khảo, Munđasép Erơnơ (Hoàng Giang dịch), NXB Thế giới, 2002, 231 trang.
 25. Cội nguồn tâm linh: Hành trình về đất phật, Thích Giác Hành, NXB Tp.Hồ Chí Minh, 2007, 191 trang.
 26. Con dê của Bà La Môn, Phạm Lê Nam, NXB Lao động, 2008, 195 trang.
 27. Con người giác ngộ, Thích Phước Tú, NXB Tôn giáo, 2012, 173 trang.
 28. Cuộc đời Đức Phật, A.F. Herold (Tịnh Minh dịch), NXB Văn nghệ  Tp.Hồ Chí Minh, 2008, 291 trang.
 29. Cuộc đời Đức Phật (Tập 1), Đức Hiền, NXB Tôn giáo, 2014, 73 trang.
 30. Cuộc đời Đức Phật (Tập 2), Đức Hiền, NXB Tôn giáo, 2014, 51 trang.
 31. Cuộc đời Đức Phật (Tập 3), Đức Hiền, NXB Tôn giáo, 2014, 51 trang.
 32. Cuộc đời đức Phật (Tập 4), Đức Hiền, NXB Tôn giáo, 2014, 67 trang.
 33. Cuộc đời Hoằng pháp của Đức Phật, Linh Thoại – Linh Thạnh, NXB Tôn giáo, 2014, 218 trang.
 34. Cuộc đời Phật Thích Ca: Kính mừng mùa Vu Lan báo hiếu Quý Tỵ: Truyện tranh, Ngô Bái Thiên, NXB Tôn giáo, 2013, 39 trang.
 35. Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông Ấn Độ - Trung Hoa - Việt Nam, Nguyễn Nhân, NXB Tôn giáo, 2015, 317 trang.
 36. Dẫn luận Bhagavad-Gìtà nguyên nghĩa, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupàda (Trần Kim Thư dịch), NXB Tôn giáo, 2013, 95 trang.
 37. Dẫn luận về Ấn Độ giáo, Kim Knott (Thái An dịch), NXB Hồng Đức, 2016, 224 trang.
 38. Đạo của vật lý: Một khám phá về sự tương đồng giữa vật lí hiện đại và đạo học phương Đông, Fritjof Capra (Nguyễn Tường Bách dịch), NXB Trẻ - Tp.Hồ Chí Minh, 1999, 431 trang.
 39. Đạo Nho và văn hoá phương Đông, Hà Thúc Minh, NXB Giáo dục – Tp.Hồ Chí Minh, 2001, 170 trang.
 40. Đạo Phật, Huyền Chân, NXB Ban Nghiên cứu Hội Phật tử Việt Nam , 1931, 112 trang.
 41. Đạo Phật và đời sống hiện đại, K. Sri Dhammananda (Thích Tâm Quang dịch), NXB Tp.Hồ Chí Minh, 2006, 68 trang.
 42. Đạt Ma Đông du ký, Thanh Khê Đạo Nhân, NXB Văn hóa Thông tin, 2004, 1193 trang.
 43. Dõi bước Huyền Trang, Viên Chiếu, NXB Hồng Đức – Công ty Sách Phương Nam, 2014, 206 trang.
 44. Du già hành tông: Yogàcàra, Dan Lusthaus (Nhuận Châu dịch), NXB Tôn giáo, 2005, 353 trang.
 45. Đức Phật của chúng ta, Thích Minh Châu, NXB Tôn giáo, 2005, 341 trang.
 46. Đức Phật Gotama: Một tiểu sử căn cứ vào những bản kinh uy tín nhất, Hajime Nakamura (Trần Phương Lan dịch), NXB Phương Đông – Cà Mau, 2011, 597 trang.
 47. Đức phật lịch sử: Thời đại, cuộc đời và giáo lý của vị khai sáng đạo Phật, H.W.Schumann (Trần Phương Lan dịch), NXB Tp.Hồ Chí Minh, 1997, 614 trang.
 48. Đức Phật Thích ca đã xuất hiện như thế, Thích Trung Hậu – Thích Hải Ấn, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2009, 560 trang.
 49. Đức Phật trong đời, Thích Nhật Quang, NXB Tp.Hồ Chí Minh, 2014, 118 trang.
 50. Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh, Chánh Minh, NXB Tôn giáo, 2010, 358 trang.
 51. Đức Phật và con đường tuệ giác, Thích Huệ Thông,  NXB Tôn giáo, 2014, 494 trang.
 52. Đức Phật và Phật pháp, Narada Thera (Phạm Kim Khánh dịch), NXB Tp.Hồ Chí Minh, 2013, 651 trang.
 53. Đường đến tỉnh thức, Bhante Henepola Gunaratana (Chơn Quán Trần – Ngọc Lợi dịch), NXB Tôn giáo, 2009, 299 trang.
 54. Đường tới với Krsna, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupàda (Trần Kim Thư dịch), NXB Tôn giáo, 2013, 92 trang.
 55. Đường vào hiện sinh, Jiddu Krishnamirti (Thích Thiện Sáng dịch), NXB Lao động, 2007, 534 trang.
 56. Đường về xứ Phật, Thích Minh Châu, NXB Tp.Hồ Chí Minh, 1999, 313 trang.
 57. Giáo trình lịch sử tư tưởng Phương Đông và Việt Nam, Lê Văn Anh, NXB Giáo dục, 2006, 179 trang.
 58. Hạnh phúc tại tâm, Osho (Lê Thị Thanh Tâm – Dương Ngọc Hân dịch), NXB Thời đại, 2011, 251 trang.
 59. Hành trình đi tìm chân ngã, Nguyễn Kiên Trường, NXB Tôn giáo, 2006, 348 trang.
 60. Học thuyết Kinh Veda, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (Trần Kim Thư dịch), NXB Tôn giáo, 2013, 157 trang.
 61. Hỏi đáp về lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni và giáo pháp của ngài, Thích Minh Bảo, NXB Tôn giáo, 2010, 192 trang.
 62. Khái luận lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Sa Sa Ki Kyò Go, NXB Phương Đông – Cà Mau, 2013, 214 trang.
 63. Khái thuật Phật giáo Ấn Độ, Thích Hoằng Trí, NXB Phương Đông – Cà Mau, 2009, 619 trang.
 64. Khoa học thiền định: Con đường giúp bạn hạnh phúc và vui sống, Subhash Patriji (Nguyễn Trần Quyết dịch), NXB Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh.
 65. Kỹ sự phái đoàn phật giáo Việt nam đi Ấn Độ và Tích Lan: Cuộc hội nghị Phật giáo thế giới tại Colombo từ ngày 25-5 đến 8-6-1950, Tố Liên, NXB Đuốc Tuệ, 1950, 238 trang.
 66. Lăng già đại thừa kinh, Daisetz Teitaro Suzuki (Thích Chơn Thiện – Trần Tuấn Mẫn dịch), NXB Tôn giáo, 2005, 509 trang.
 67. Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Thích Tâm Trí, NXB Phương Đông – Cà Mau, 2008, 542 trang.
 68. Lịch sử Phật giáo thế giới: Sách dùng trong các trường Phật học, Thánh Nghiêm, NXB Hà Nội, 1995, 645 trang.
 69. Lịch sử Phật giáo Trung Hoa cổ đại: Đối chiếu giữa các tôn giáo du nhập, Huỳnh Hạ Niên, NXB Hồng Đức, 2014, 563 trang.
 70. Lịch sử tư tưởng Thiền từ Vêđa Ấn Độ tới Thiền Tông Trung Quốc, Hoàng Thị Thơ, NXB Khoa học xã hội, 2005, 303 trang.
 71. Liên Hoa Sinh - Tiểu sử của Đức Padmasambhava, Yeshe Tsogyal (Liên Hoa Trí dịch), NXB Tôn giáo, 2014, 255 trang.
 72. Lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, NXB Hồng Đức, 2012, 319 trang.
 73. Lời di huấn: Phật giáo và những bài kệ truyền pháp, Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012, 446 trang.
 74. Lòng tin Phật, Phạm Hữu Dung, NXB Tôn giáo, 2004, 129 trang.
 75. Lục tổ đàn kinh, Huệ Năng Đại Sư, NXB Văn học, 1992, 207 trang.
 76. Lược sử Đức Phật Thích ca và Chư đại Bồ tátThích Tâm Đức, NXB Tp.Hồ Chí Minh, 2011, 197 trang.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

(Xem tiếp phần 9)

Bình luận của bạn