cis_banner_final_en.png
Tagore trong thế kỷ XXI

14/06/2015


Tagore trong thế kỷ XXI

“Trong suốt cuộc đời đầy biến cố kéo dài tám thập kỷ từ năm 1861 đến năm 1941 của mình, Tagore đã được cả thế giới tôn vinh như một nhà viết kịch, nhà thơ, nhạc sỹ, tiểu thuyết gia, nhà giáo dục, triết gia và nhà nhân văn học” (Tạp chí Ấn Độ toàn cảnh, số đặc biệt, tháng Hai năm 2010)


“Cũng như hàng nghìn người dân trên đất nước ông, tôi chịu ơn ông, người đã nâng Ấn Độ lên một tầm cao hơn trong con mắt của người dân toàn thế giới bằng tài năng thi ca và cuộc đời thanh bạch của mình. Nhưng tôi còn chịu ơn ông nhiều hơn thế. Chẳng phải ông chính là người đã cưu mang những người tù của Ashram của tôi ở Santiniketan – những người đã đến trước tôi từ Nam Phi – đó sao? Còn những mối quan hệ và kỷ niệm khác nữa, chúng thiêng liêng đến nỗi tôi không dám đưa ra công luận”.

M.K. Gandhi
Sabarmati, Ahmedabad

Trân trọng giới thiệu Tạp chí Ấn Độ toàn cảnh số đặc biệt, tháng Hai năm 2010, tập hợp những bài viết về Rabindranath Tagore, người đã được cả thế giới tôn vinh như một nhà viết kịch, nhà thơ, nhạc sĩ, tiểu thuyết gia, nhà giáo dục, triết gia và nhà nhân văn học.

(Xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn