cis_banner_final_en.png
Chương trình Học bổng Ấn Độ (2017 - 2018)

12/10/2017


Chương trình Học bổng Ấn Độ (2017 - 2018)

Chương trình Học bổng Ấn Độ (2017 - 2018) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ gồm các khóa học ngắn và trung hạn trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Tài chính kế toán, Môi trường, Năng lượng, Quản lý doanh nghiệp và các khóa học chuyên biệt.


Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ xin giới thiệu Chương trình Học bổng Ấn Độ niên khóa 2017 – 2018 do Chính phủ Ấn Độ tài trợ thông qua Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình học bổng xin tham khảo theo địa chỉ http://indembassy.com.vn

Thông tin chi tiết về các khóa học xin tham khảo file đính kèm. 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn

Tin bài liên quan

Thông báo Chương trình Học bổng Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm 2016-2017
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam – Bà Preeti Saran – đến thăm Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội và trình bày chuyên đề “Văn hóa Ấn Độ và hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ về văn hóa”
Phát biểu của Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học xã hội&Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam – Bà Preeti Saran – đến thăm và trình bày chuyên đề tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ báo cáo chuyên đề cho lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp Khóa VI tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Phần 2)
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ báo cáo chuyên đề cho lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp Khóa VI tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Phần 1)
Học bổng Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm 2015-2016
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tiếp nhận sinh viên thực tập chuyên ngành, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Học bổng Chương trình ICCR CEP & chương trình GCSS
Chương Trình Hợp Tác Kinh Tế Kỹ Thuật Ấn Độ (ITEC)