cis_banner_final_en.png
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 1)

10/11/2017


Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 1)


Toàn văn báo cáo chính trị khai mạc Đai hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc*

QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH THẮNG LỢI XÂY DỰNG TOÀN DIỆN XÃ HỘI KHÁ GIẢ,

GIÀNH THẮNG LỢI VĨ ĐẠI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 ĐCS Trung Quốc

(Ngày 18/10/2017)

Thưa các đồng chí,

Sau đây, tôi xin thay mặt Ban Chấp hành TW khóa 18 trình bày Báo cáo công tác trước Đại hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 ĐCS Trung Quốc là kỳ Đại hội hết sức quan trọng diễn ra trong giai đoạn quyết tâm hoàn thành thắng lợi xây dựng toàn diện xã hội khá giả và thời kỳ then chốt chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước sang thời đại mới.

Chủ đề của Đại hội là: Không quên lý tưởng ban đầu, khắc ghi sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại CNXH đặc sắc Trung Quốc, quyết tâm hoàn thành thắng lợi xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giành thắng lợi vĩ đại của CNXH đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, phấn đấu không mệt mỏi vì Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.

Không quên lý tưởng ban đầu mới có thể đạt được thành công cuối cùng. Lý tưởng và sứ mệnh của người đảng viên cộng sản Trung Quốc chính là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, mưu cầu phục hưng dân tộc Trung Hoa. Lý tưởng và sứ mệnh này chính là động lực căn bản cổ vũ người đảng viên cộng sản Trung Quốc không ngừng tiến lên. Toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc phải luôn cùng chung hơi thở, cùng chung vận mệnh, cùng chung nhịp đập trái tim với nhân dân, luôn coi mong ước về cuộc sống tươi đẹp của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của mình, hăng hái tiến lên thực hiện mục tiêu lớn lao phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa  với tinh thần sắt son và ý chí phấn đấu quyết tiến không lùi  

Hiện nay, tình hình trong vào ngoài nước đang biến đổi sâu sắc, phức tạp, sự phát triển của Trung Quốc vẫn đang trong thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, triển vọng vô cùng tươi sáng, nhưng thách thức cũng vô cùng cam go. Toàn thể đảng viên ĐCS Trung Quốc nhất định phải nhìn xa trông rộng, trong lúc bình yên phải lường trước những nguy cơ, dám cải cách, dám sáng tạo, không bao giờ được cứng nhắc, trì trệ, phải đoàn kết dẫn dắt các dân tộc trong cả nước quyết tâm hoàn thành thắng lợi xây dựng toàn diện xã hội khá giả, nỗ lực giành thắng lợi vĩ đại của CNXH đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

I. CÔNG TÁC 5 NĂM QUA VÀ NHỮNG THAY ĐỔI MANG TÍNH LỊCH SỬ:

5 năm qua kể từ Đại hội 18 đến nay là 5 năm rất đỗi phi thường trong tiến trình phát triển của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi yếu ớt, xung đột cục bộ và bất ổn liên tục diễn ra, các vấn đề toàn cầu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và trước một loạt biến đổi sâu sắc khi kinh tế Trung Quốc phát triển sang “trạng thái bình thường mới”, Trung Quốc đã kiên trì định hướng chính là tiến lên trong ổn định, đương đầu khó khăn, bứt phá vươn lên, giành được những thành tựu mang tính lịch sử trong cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội.

Nhằm quán triệt tinh thần Đại hội 18, TW Đảng đã tổ chức 7 kỳ họp toàn thể, đưa ra những quyết định và giải pháp cho những vấn đề trọng đại như: cải cách và chuyển đổi chức năng của các cơ quan chính phủ; đi sâu cải cách toàn diện; thúc đẩy quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện; xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 13; quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Trong 5 năm qua, chúng ta đã thúc đẩy đồng bộ bố cục tổng thể “Năm trong một”, thúc đẩy nhịp nhàng bố cục chiến lược “Bốn toàn diện”, hoàn thành thắng lợi Quy hoạch 5 năm lần thứ 12 và triển khai thuận lợi Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, mở ra cục diện mới toàn diện cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

Xây dựng kinh tế đạt được những thành tựu quan trọng. Kiên định quán triệt quan điểm phát triển mới, kiên quyết chấn chỉnh quan điểm phát triển, chuyển đổi phương thức phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển. Kinh tế Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình cao, đứng ở tốp đầu trong các quốc gia chủ yếu trên thế giới, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng từ 54.000 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 8.130 tỷ USD) lên 80.000 tỷ Nhân dân tệ (12.000 tỷ USD), đứng vững vị trí thứ hai thế giới, đóng góp trên 30% cho tăng trưởng GDP toàn cầu. Cải cách kết cấu theo hướng trọng cung được thúc đẩy đi vào chiều sâu, kết cấu kinh tế không ngừng cải thiện, các ngành nghề mới nổi như kinh tế số phát triển mạnh mẽ, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sắt cao tốc, đường bộ, cầu, cảng biển, sân bay được đẩy nhanh. Hiện đại hóa nông nghiệp được thúc đẩy vững chắc, năng lực sản xuất lương thực đạt 600 triệu tấn. Tỷ lệ đô thị hóa mỗi năm tăng 1,2 điểm phần trăm, có hơn 80 triệu nông dân trở thành cư dân thành thị. Phát triển kết nối vùng miền được tăng cường, việc xây dựng “Vành đai và Con đường”, Chiến lược phát triển nhịp nhàng Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, Vành đai kinh tế sông Trường Giang đạt được những kết quả nổi bật. Chiến lược lấy sáng tạo thúc đẩy phát triển được triển khai mạnh mẽ, tiến trình xây dựng quốc gia sáng tạo giành được thành quả to lớn; các thành quả khoa học kỹ thuật quan trọng như trạm nghiên cứu không gian “Thiên Cung”, tàu lặn có người lái “Giao long”, kính thiên văn “Thiên Nhãn”, vệ tinh thăm dò địa chất “Ngộ Không”, vệ tinh viễn thông lượng tử “Mặc Tử”, máy bay dân dụng cỡ lớn lần lượt ra đời. Việc xây dựng các đảo, đá ở Biển Đông được tích cực thúc đẩy [Trung Quốc đã bồi đắp phi pháp các đảo ở Biển Đông bất chấp sự lên án quốc tế-ND]. Thể chế mới về kinh tế mở từng bước được kiện toàn, kim ngạch thương mại, đầu tư ra nước ngoài và dự trữ ngoại hối đều đứng vững ở hàng đầu thế giới.

Tiến trình đi sâu cải cách toàn diện đạt được đột phá to lớn. Công cuộc đi sâu cải cách toàn diện được thúc đẩy ổn định vững chắc, kiên quyết loại bỏ hạn chế trong cơ chế và thể chế trên các mặt. Cải cách được triển khai toàn diện, sâu rộng, có nhiều điểm đột phá, chú trọng tăng cường tính hệ thống, tính tổng thể và tính nhịp nhàng của cải cách; đẩy mạnh vững chắc cải cách cả về chiều rộng và chiều sâu; đưa ra hơn 1.500 biện pháp cải cách, giúp cải cách trên những lĩnh vực quan trọng và các khâu then chốt đạt được những tiến triển đột phá, khung khổ chính của cải cách trên các lĩnh vực chủ yếu cơ bản được xác lập. Thể chế chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc ngày càng hoàn thiện, trình độ hiện đại hóa hệ thống quản trị đất nước và năng lực quản trị được nâng cao rõ rệt, sức sống và sức sáng tạo của toàn xã hội được tăng cường đáng kể.

Tiến trình xây dựng pháp trị dân chủ có bước tiến quan trọng. Tích cực phát triển chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện; việc xây dựng chế độ thống nhất hữu cơ giữa sự lãnh đạo của Đảng, người dân làm chủ và quản lý đất nước theo pháp luật được thúc đẩy toàn diện; cơ chế, thể chế lãnh đạo của Đảng không ngừng hoàn thiện, dân chủ xã hội chủ nghĩa không ngừng phát triển, dân chủ trong Đảng được phát huy rộng rãi; dân chủ hiệp thương xã hội chủ nghĩa được triển khai toàn diện, mặt trận yêu nước thống nhất được củng cố và phát triển; công tác dân tộc, tôn giáo được thúc đẩy một cách sáng tạo. Lập pháp khoa học, chấp pháp nghiêm chỉnh, tư pháp công minh, toàn dân tuân thủ pháp luật được thúc đẩy; việc xây dựng đất nước pháp trị, chính phủ pháp trị, xã hội pháp trị tương hỗ lẫn nhau; hệ thống pháp trị CNXH đặc sắc Trung Quốc ngày càng hoàn thiện; quan điểm pháp trị trong toàn xã hội được tăng cường rõ rệt. Thí điểm cải cách thể thế giám sát quốc gia đạt được hiệu quả thực chất; cải cách thể thế hành chính, cải cách thể thế tư pháp, hệ thống giám sát và kiểm soát vận hành quyền lực được thực thi hiệu quả.

Xây dựng văn hóa tư tưởng giành được tiến triển to lớn. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ý thức hệ, sáng tạo lý luận của Đảng được thúc đẩy toàn diện; vai trò chỉ đạo của Chủ nghĩa Mác trên lĩnh vực ý thức hệ được thể hiện rõ nét; CNXH đặc sắc Trung Quốc và Giấc mơ Trung Quốc đi sâu vào lòng người; giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa và văn hóa truyền thống ưu tú của dân tộc Trung Hoa được nhân lên rộng rãi; các hoạt động xây dựng văn minh tinh thần của quần chúng được triển khai thiết thực. Trình độ dịch vụ văn hóa công không ngừng được nâng cao, sáng tạo nghệ thuật tiếp tục phát triển, sự nghiệp văn hóa và công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ; việc xây dựng, sử dụng và quản lý mạng Internet không ngừng hoàn thiện; phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe của toàn dân phát triển toàn diện. Âm hưởng chủ đạo về văn hóa rõ nét hơn, năng lượng tích cực trong văn hóa mạnh hơn, tự tin văn hóa được tăng cường, sức mạnh mềm về văn hóa và ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa được nâng lên mạnh mẽ, thống nhất đoàn kết trên lĩnh vực tư tưởng của toàn Đảng, toàn xã hội ngày càng được củng cố.

Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quán triệt sâu sắc tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, một loạt các biện pháp làm lợi cho dân đi vào đời sống, cảm giác được hưởng lợi của người dân được tăng cường rõ rệt. Cuộc chiến công kiên thoát nghèo đạt được tiến triển mang tính quyết định, hơn 60 triệu người đã thoát nghèo bền vững, tỉ lệ nghèo phát sinh giảm từ 10,2% xuống còn dưới 4%. Sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện, công tác giáo dục ở miền Trung, miền Tây và nông thôn được tăng cường rõ rệt. Giải quyết việc làm tiếp tục được cải thiện, mỗi năm có thêm 13 triệu lao động ở thành thị có việc làm. Tốc độ tăng trưởng thu nhập của người dân ở thành thị và nông thôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, số người có thu nhập trung bình tiếp tục tăng. Hệ thống an sinh xã hội phổ cập cho người dân khu vực thành thị và nông thôn cơ bản được xây dựng, trình độ chăm sóc sức khỏe và y tế của người dân được nâng cao rõ rệt. Xây dựng nhà ở xã hội được thúc đẩy vững chắc, hệ thống quản trị xã hội ngày càng hoàn thiện, xã hội duy trì ổn định, an ninh quốc gia được tăng cường toàn diện.

Xây dựng văn minh sinh thái giành được hiệu quả rõ rệt. Dốc sức thúc đẩy xây dựng văn minh sinh thái; tính tự giác và tính chủ động của toàn Đảng, toàn quốc trong việc quán triệt quan điểm phát triển xanh được tăng cường; tình trạng coi nhẹ bảo vệ môi trường được cải thiện rõ rệt. Hệ thống thể chế văn minh sinh thái được hình thành nhanh chóng, các khu công năng chính về môi trường từng bước được kiện toàn, thí điểm cơ chế vườn quốc gia được thúc đẩy tích cực. Tiết kiệm toàn diện các nguồn tài nguyên được thúc đẩy hiệu quả, mức độ tiêu hao năng lượng giảm mạnh. Các công trình bảo vệ và phục hồi sinh thái lớn được triển khai thuận lợi, độ phủ rừng tiếp tục được nâng cao. Quản lý môi trường sinh thái được tăng cường, tình trạng môi trường được cải thiện. Dẫn dắt hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, trở thành lực lượng quan trọng tham gia, đóng góp và dẫn dắt xây dựng văn minh sinh thái toàn cầu.

Xây dựng và chấn hưng quân đội lớn mạnh mở ra cục diện mới. Hướng tới Giấc mơ Trung Quốc và giấc mơ xây dựng quân đội lớn mạnh, Trung Quốc đã xây dựng phương châm chiến lược quân sự trong tình hình mới, thúc đẩy mạnh mẽ hiện đại hóa quốc phòng và quân đội. Tổ chức Hội nghị Cổ Điền về công tác chính trị toàn quân, khôi phục và phát huy truyền thống vẻ vang và tác phong tốt đẹp của đảng ta, quân đội ta, môi trường chính trị quân đội nhân dân được quản lý hiệu quả. Cải cách quốc phòng và quân đội giành được đột phá mang tính lịch sử, hình thành cục diện mới Quân uỷ lãnh đạo bao trùm, Chiến khu phụ trách tác chiến, Quân chủng phụ trách xây dựng lực lượng; tiến hành tái cơ cấu mang tính cách mạng đối với tổ chức bộ máy và hệ thống lực lượng của quân đội nhân dân. Tăng cường huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, thực thi hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng như bảo vệ quyền lợi trên biển, chống khủng bố, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình quốc tế, bảo vệ tàu thuyền trên vịnh Aden, cứu trợ nhân đạo…; vũ khí trang bị được phát triển nhanh chóng, việc chuẩn bị sẵn sàng cho đấu tranh quân sự giành được tiến triển quan trọng. Quân đội nhân dân đã có bước tiến vững chắc trên con đường xây dựng quân đội lớn mạnh đặc sắc Trung Quốc.

*Theo bản dịch của Thông tấn xã Việt Nam

Bình luận của bạn