cis_banner_final_en.png
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 2)

10/11/2017


Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 2)


(Tiếp theo phần 1)

Toàn văn báo cáo chính trị khai mạc Đai hội 19 ĐCS Trung Quốc

 

Công tác Hong Kong, Macau và Đài Loan đạt được tiến triển mới. Quán triệt toàn diện và đúng đắn phương châm “Một nước, hai chế độ”, nắm chắc quyền quản lý toàn diện của Trung ương đối với Hong Kong và Macau được quy định trong Hiến pháp và Luật cơ bản, làm sâu sắc thêm hợp tác giao lưu giữa Đại lục và Hong Kong, Macau, giữ vững sự ổn định và phồn vinh của Hong Kong và Macau. Kiên trì nguyên tắc “Một Trung Quốc” và “Nhận thức chung 1992”, thúc đẩy quan hệ hai bờ phát triển hòa bình, tăng cường hợp tác giao lưu kinh tế, văn hóa hai bờ, tiến hành cuộc gặp lịch sử giữa Nhà Lãnh đạo hai bờ. Ứng phó tốt với những thay đổi trong tình hình Đài Loan, kiên quyết phản đối và ngăn chặn thế lực chia rẽ đòi “Đài Loan độc lập”, bảo vệ hiệu quả hòa bình, ổn định vùng eo biển Đài Loan.

Bố cục ngoại giao toàn phương vị đi vào chiều sâu. Thúc đẩy toàn diện ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc, hình thành bố cục ngoại giao toàn phương vị, đa tầng nấc, đa chiều, tạo môi trường bên ngoài tích cực cho sự phát triển của Trung Quốc. Thực thi Sáng kiến cùng xây dựng “Vành đai và Con đường”, khởi xướng thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, xây dựng Quỹ con đường tơ lụa, đăng cai tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc “Vành đai và Con đường” lần thứ nhất, Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - TBD, Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS tại Hạ Môn, Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA). Đề xướng xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị toàn cầu. Tầm ảnh hưởng quốc tế, sức hiệu triệu và năng lực kiến tạo của Trung Quốc ngày càng được nâng cao, có những đóng góp to lớn mới cho hòa bình và phát triển trên thế giới.

Công tác quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện đạt được kết quả nổi bật. Tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng, kiên quyết thay đổi tình trạng dàn trải, buông lỏng, yếu kém trong quản lý và xây dựng Đảng. Thúc đẩy toàn Đảng tuân theo Điều lệ Đảng, tăng cường ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức nhất trí, kiên quyểt bảo vệ uy tín và sự lãnh đạo thống nhất tập trung của Trung ương Đảng, thực hiện nghiêm minh kỷ luật chính trị và nề nếp chính trị của Đảng, tất cả các cấp thực hiện trách nhiệm chính trị quản lý Đảng. Kiên trì thực hiện yêu cầu về “soi gương, chỉnh áo, tắm gội, chữa bệnh”, triển khai hoạt động thực tiễn giáo dục tư tưởng quần chúng và giáo dục chuyên đề “tam nghiêm tam thực” của Đảng, thúc đẩy thường xuyên hóa, chế độ hóa giáo dục học tập “hai học, một làm ”.

Nhờ đó, niềm tin lý tưởng của toàn Đảng càng kiên định hơn, tính đảng càng được tăng cường hơn. Quán triệt tiêu chuẩn về cán bộ tốt trong thời kỳ mới, tình hình chọn và dùng người được cải thiện rõ rệt. Cải cách chế độ xây dựng Đảng được thúc đẩy đi vào chiều sâu, hệ thống chế độ pháp quy trong Đảng không ngừng được hoàn thiện. Đưa kỷ luật lên vị trí hàng đầu, dốc sức giải quyết những vấn đề nổi cộm bị nhân dân phản ứng mạnh nhất, đe dọa lớn nhất tới nền tảng cầm quyền của Đảng. Tám điều quy định của Trung ương ra đời đã chỉnh đốn nghiêm chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và chủ nghĩa xa xỉ, kiên quyết chống đặc quyền. Vai trò sắc bén của chế độ thanh tra lưu động nổi bật, thực hiện thanh tra lưu động bao trùm toàn diện từ Trung ương đến cấp Tỉnh. Kiên trì chống tham nhũng không có vùng cấm, bao trùm toàn diện, không khoan nhượng, kiên trì không dao động đấu tranh “đả hổ”, “diệt ruồi”, “săn cáo”, bước đầu thực hiện được mục tiêu cán bộ quan chức “không dám tham nhũng”, thắt chặt hơn chiếc lồng thể chế để cán bộ quan chức “không thể tham nhũng”, và đang xây dựng con đê phòng hộ  để cán bộ quan chức “không muốn tham nhũng”, xu thế áp đảo của đấu tranh chống tham nhũng đã được hình thành và phát triển vững chắc.

Thành tựu trong 5 năm qua là toàn diện và mang tính khai phá, cải cách trong 5 năm qua là sâu sắc và mang tính căn bản. 5 năm qua, ĐCS Trung Quốc với dũng khí chính trị to lớn và tinh thần gánh vác trách nhiệm mạnh mẽ đã đề ra một loạt các quan điểm mới, tư tưởng mới, chiến lược mới, ban hành một loạt phương châm chính sách lớn, đề ra một loạt biện pháp quan trọng, thúc đẩy triển khai một loạt công việc hệ trọng, giải quyết được nhiều vấn đề nan giải lâu nay muốn giải quyết nhưng chưa giải quyết được, làm được nhiều việc lớn lâu nay muốn làm nhưng chưa làm được, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và đất nước có sự thay đổi mang tính lịch sử. Những thay đổi mang tính lịch sử này có ảnh hưởng to lớn và sâu sắc đối với sự nghiệp phát triển của Đảng và đất nước.

5 năm qua, Trung Quốc đã dũng cảm đối mặt với thách thức và rủi ro to lớn mà Đảng đang phải đối mặt cũng như những vấn đề nổi cộm tồn tại trong Đảng; uốn nắn lề lối tác phong, phòng chống nghiêm trị tham nhũng bằng phẩm chất ý chí ngoan cường; loại bỏ những hiểm họa nghiêm trọng tồn tại trong nội bộ Đảng và đất nước; đời sống chính trị trong Đảng được đổi mới, môi trường chính trị trong Đảng được cải thiện rõ rệt, sức sáng tạo, sức quy tụ, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường rõ rệt, sự đoàn kết thống nhất của Đảng được củng cố thêm một bước, quan hệ giữa Đảng và quần chúng được cải thiện rõ rệt, Đảng trở nên kiên cường hơn trong quá trình tôi luyện cách mạng, thể hiện sức sống mới mạnh mẽ, tạo bảo đảm chính trị vững chắc cho sự nghiệp phát triển của Đảng và đất nước.

Đồng thời, cũng phải tỉnh táo nhận thấy, công việc của chúng ta vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót, phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, chủ yếu là: một số vấn đề nổi cộm về phát triển không cân bằng, không đầy đủ chưa được giải quyết; chất lượng và hiệu quả phát triển chưa cao; năng lực sáng tạo chưa đủ mạnh; trình độ của kinh tế thực còn thấp; nhiệm vụ bảo vệ môi trường còn nặng nề và lâu dài; lĩnh vực dân sinh còn nhiều thiếu sót; nhiệm vụ công kiên thoát nghèo còn vô cùng khó khăn; chênh lệch trình độ phát triển và mức thu nhập giữa đô thị và nông thôn còn lớn; giải quyết các vấn đề dân sinh như: việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, dưỡng lão… còn gặp khó khăn; trình độ văn minh xã hội còn chưa cao; các mâu thuẫn và  vấn đề xã hội đan xen, chồng chéo; nhiệm vụ quản lý đất nước toàn diện theo pháp luật còn phức tạp, nặng nề; hệ thống và năng lực quản lý điều hành đất nước còn chưa cao; đấu tranh trong lĩnh vực ý thức hệ còn phức tạp; an ninh quốc gia phải đối mặt với tình hình mới; một số bố trí cải cách và biện pháp chính sách quan trọng cần được tiếp tục thực hiện; công tác xây dựng Đảng còn tồn tại không ít khâu yếu kém. Những vấn đề trên cần phải được tập trung, dốc sức giải quyết.

Thành tựu trong 5 năm qua là kết quả của sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng, cũng là kết quả của sự phấn đấu đồng lòng của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước. Tôi xin thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi lời cảm ơn chân thành tới nhân dân các dân tộc cả nước, các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ yêu nước của các giới, đồng bào Đặc khu hành chính Hong Kong, Đặc khu hành chính Macau và đồng bào Đài Loan cũng như kiều bào trên thế giới, tới bạn bè các nước đã quan tâm và ủng hộ sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc!

Thưa các đồng chí! Thời kỳ đầu cải cách mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát đi lời hiệu triệu vĩ đại về việc đi con đường của riêng mình, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết, dẫn dắt nhân dân và các dân tộc trong cả nước không ngừng phấn đấu bền bỉ; đưa thực lực về kinh tế, khoa học công nghệ, quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc vươn lên tốp đầu thế giới, vị thế quốc tế của Trung Quốc được nâng lên tầm cao chưa từng có; diện mạo của Đảng, đất nước, nhân dân, quân đội và dân tộc Trung Hoa có những thay đổi chưa từng có; dân tộc Trung Hoa đang đứng hiên ngang ở phía Đông của thế giới với tầm vóc hoàn toàn mới.

Trải qua những nỗ lực trong suốt thời gian dài, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, đây là phương hướng và vị trí lịch sử mới trong sự phát triển của Trung Quốc.

CNXH đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới có nghĩa là dân tộc Trung Hoa sau khi trải qua muôn vàn khó khăn từ thời cận đại đến nay đã chào đón bước nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên sang mạnh lên, chào đón viễn cảnh tươi sáng thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa; có nghĩa là chủ nghĩa xã hội khoa học đã thể hiện sức sống mãnh liệt tại Trung Quốc trong thế kỷ 21, giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trên thế giới; có nghĩa là con đường, lý luận, chế độ và văn hóa chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đang không ngừng phát triển đã mở ra con đường tiến lên hiện đại hóa của các quốc gia đang phát triển, mang lại sự lựa chọn hoàn toàn mới cho các quốc gia và dân tộc vừa muốn đẩy nhanh phát triển, vừa muốn giữ gìn tính độc lập của riêng mình, đóng góp trí tuệ Trung Quốc và phương án Trung Quốc cho việc giải quyết các vấn đề của nhân loại.

Thời đại mới này là thời đại kế thừa quá khứ mở ra tương lai, là thời đại tiếp tục giành thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong điều kiện lịch sử mới; là thời đại quyết tâm hoàn thành thắng lợi xây dựng toàn diện xã hội khá giả, tiến tới xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại; là thời đại nhân dân các dân tộc cả nước đoàn kết phấn đấu, không ngừng tạo dựng cuộc sống tốt đẹp, từng bước thực hiện toàn thể nhân dân cùng giàu có; là thời đại con cháu Trung Hoa đồng tâm hiệp lực, phấn đấu hết sức mình vì giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa; là thời đại Trung Quốc ngày càng tiến gần hơn tới trung tâm vũ đài thế giới, không ngừng có những đóng góp lớn hơn cho nhân loại.

CNXH đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Trung Quốc đã chuyển hóa thành mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân về một đời sống tốt đẹp với sự phát triển không cân bằng, không đầy đủ. Trung Quốc đã giải quyết ổn định vấn đề ấm no cho hơn 1 tỷ dân; nhìn chung đã thực hiện khá giả và sẽ sớm hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, nhu cầu về đời sống tốt đẹp của nhân dân ngày càng rộng, không chỉ có những đòi hỏi cao hơn đối với đời sống vật chất văn hóa, mà còn có cả những đòi hỏi ngày càng tăng về dân chủ, pháp trị, công bằng, chính nghĩa, an ninh, môi trường.... Đồng thời, trình độ lực lượng sản xuất xã hội của Trung Quốc nhìn chung đã được nâng cao rõ rệt, năng lực sản xuất xã hội đã đứng hàng đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực, vấn đề nổi cộm hơn cả là phát triển không cân bằng, không đầy đủ, điều này đã trở thành nhân tố kìm hãm chính đối với việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân về một đời sống tốt đẹp.

Cần phải nhận thức được rằng, những thay đổi của mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Trung Quốc là những thay đổi mang tính lịch sử liên quan đến toàn cục, điều này đặt ra nhiều yêu cầu mới cho công tác của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở tiếp tục thúc đẩy phát triển, chúng ta cần tập trung giải quyết tốt vấn đề phát triển không cân bằng, không đầy đủ; nâng cao mạnh mẽ chất lượng, hiệu quả và lợi ích phát triển; đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường sinh thái..., thúc đẩy hơn nữa sự phát triển toàn diện của con người và sự tiến bộ toàn diện của xã hội.

Cần phải nhận thức được rằng, những thay đổi của mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Trung Quốc chưa làm thay đổi nhận định của chúng ta về giai đoạn lịch sử hiện nay của CNXH ở Trung Quốc. Tình hình cơ bản của đất nước mà trong đó Trung Quốc vẫn đang và sẽ còn ở trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội trong một thời gian dài là chưa thay đổi; vị thế quốc tế của Trung Quốc là quốc gia đang phát triển lớn nhất thế giới chưa thay đổi. Toàn Đảng phải nắm vững tình hình cơ bản của đất nước là vẫn ở trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, xuất phát từ thực tế lớn nhất là Trung Quốc vẫn đang ở trong giai đoạn đầu của CNXH; kiên định vững chắc đường lối cơ bản của Đảng và cũng chính là con đường sinh mệnh của Đảng và đất nước, con đường hạnh phúc của nhân dân; lãnh đạo và đoàn kết nhân dân các dân tộc trên cả nước, coi xây dựng kinh tế là trung tâm, kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản, kiên trì cải cách mở cửa, tự lực cánh sinh, cần cù khởi nghiệp, phấn đấu đưa Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Bình luận của bạn