cis_banner_final_en.png
Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 7)

10/11/2017


Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Phần 7)


(Tiếp theo phần 6)

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

 

1. Đi sâu cải cách kết cấu theo hướng trọng cung. Xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa, cần đưa trọng điểm của phát triển kinh tế vào nền kinh tế thực, đưa hệ thống nguồn cung chất lượng cao trở thành phương hướng chính, tăng cường rõ rệt ưu thế chất lượng của nền kinh tế Trung Quốc. Đẩy nhanh xây dựng cường quốc chế tạo, đẩy nhanh phát triển ngành chế tạo tiên tiến, thúc đẩy hội nhập sâu rộng giữa mạng Internet, số liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và kinh tế thực thể; tạo dựng điểm tăng trưởng mới, hình thành động năng mới trong các lĩnh vực tiêu dùng trung và cao cấp; dẫn dắt sáng tạo, môi trường xanh, carbon thấp, kinh tế chia sẻ, chuỗi cung ứng hiện đại, dịch vụ nguồn nhân lực và các lĩnh vực khác. Khuyến khích nâng cấp, tối ưu hóa các ngành nghề truyền thống, đẩy nhanh phát triển ngành dịch vụ hiện đại, nhắm đúng tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao trình độ. Thúc đẩy ngành nghề Trung Quốc bước vào chuỗi giá trị trung, cao cấp của toàn cầu, bồi dưỡng nhiều nhóm ngành chế tạo tiên tiến đẳng cấp thế giới. Tăng cường xây dựng mạng lưới thủy điện, đường sắt, đường bộ, vận tải đường thủy, hàng không, ống dẫn, mạng lưới điện, thông tin, logistic và các cơ sở hạ tầng khác. Kiên trì loại bỏ năng lực sản xuất, loại bỏ tồn kho, loại bỏ đòn bảy, giảm giá thành, bổ sung thiếu sót, tối ưu hóa phân phối nguồn tài nguyên tồn đọng, mở rộng nguồn cung chất lượng tốt, thực hiện cân bằng động thái cung cầu. Kích thích phát triển và bảo hộ tinh thần của doanh nghiệp, cổ vũ nhiều hơn các chủ thể xã hội đầu tư sáng tạo lập nghiệp. Xây dựng đội ngũ lao động với mô hình tri thức, tay nghề và sáng tạo, phát huy tinh thần người thợ lành nghề và tinh thần tấm gương trong lao động, tạo ra nền nếp xã hội với phương châm lao động là vinh quang và không khí yêu nghề kính nghiệp với mong muốn đã tốt lại phải tốt hơn.

2. Đẩy nhanh xây dựng đất nước với mô hình sáng tạo. Sáng tạo chính là động lực số một dẫn dắt phát triển, là trụ cột chiến lược xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa. Cần nhắm vào tuyến đầu của khoa học công nghệ thế giới, tăng cường nghiên cứu cơ bản, thực hiện đột phá quan trọng thành quả về nghiên cứu cơ bản đi trước đón đầu, sáng tạo căn bản mang tính dẫn dắt. Tăng cường nghiên cứu ứng dụng cơ bản, mở rộng thực thi dự án khoa học kỹ thuật quan trọng của quốc gia, nêu bật sáng tạo công nghệ và tính then chốt của công nghệ, công nghệ dẫn dắt mũi nhọn, công nghệ công trình hiện đại, công nghệ mang tính đảo chiều nhằm cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng cường quốc về khoa học công nghệ, cường quốc chất lượng, cường quốc hàng không vũ trụ, cường quốc mạng, cường quốc giao thông, kỹ thuật số Trung Quốc và xã hội trí tuệ. Tăng cường xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia, tăng cường sức mạnh khoa học công nghệ chiến lược. Đi sâu cải cách thể thế khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống sáng tạo với doanh nghiệp là chủ thể, lấy thị trường làm định hướng, hội nhập sâu sắc giữa các ngành nghề, đào tạo và nghiên cứu, tăng cường hỗ trợ đối với sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy chuyển đổi thành quả khoa học công nghệ. Đề xướng văn hóa sáng tạo, tăng cường sáng tạo, bảo vệ, sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. Bồi dưỡng đào tạo số lượng lớn nhân tài khoa học công nghệ chiến lược đạt trình độ quốc tế, các nhân tài khoa học công nghệ hàng đầu, nhân tài khoa học công nghệ trẻ và đội ngũ sáng tạo trình độ cao.

3. Thực thi chiến lược chấn hưng nông thôn. Vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân là vấn đề mang tính căn bản liên quan đến kế hoạch dân sinh quốc gia, cần trước sau như một coi việc giải quyết tốt vấn đề “tam nông” là công tác  trọng điểm của toàn Đảng. Cần kiên trì ưu tiên phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng kiện toàn hệ thống chính sách và cơ chế thể chế phát triển hội nhập giữa thành thị và nông thôn, nhanh chóng thúc đẩy hiên đại hóa nông nghiệp nông thôn. Củng cố và hoàn thiện chế độ kinh doanh cơ bản của nông thôn, đi sâu cải cách chế độ đất đai vùng nông thôn, hoàn thiện chế độ phân tách 3 quyền[5] của đất khoán. Duy trì quan hệ đất khoán ổn định và không thay đổi trong thời gian lâu dài, gia hạn 30 năm sau khi thời gian khoán đất lần thứ hai đáo hạn. Đi sâu cải cách chế độ quyền sở hữu tập thể nông thôn, bảo đảm quyền lợi tài sản của nông dân, phát triển lớn mạnh kinh tế tập thể. Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, giữ chặt bát cơm của người Trung Quốc trong tay mình. Xây dựng hệ thống ngành nghề, hệ thống sản xuất và hệ thống kinh doanh nông nghiệp hiện đại, hoàn thiện chế độ hỗ trợ bảo vệ nông nghiệp, phát triển kinh doanh với quy mô vừa phải dưới nhiều hình thức, bồi dưỡng chủ thể kinh doanh nông nghiệp loại hình mới, kiện toàn hệ thống dịch vụ xã hội hóa nông nghiệp, thực hiện gắn kết hữu cơ giữa nông hộ cá thể với sự phát triển nông nghiệp hiện đại. Thúc đẩy phát triển hội nhập ngành nghề số 1, số 2, số 3 vùng nông thôn, ủng hộ và khuyến khích nông dân tìm công ăn việc làm và khởi nghiệp, mở rộng các kênh tăng thêm thu nhập. Tăng cường công tác cơ sở nền móng nông thôn, kiện toàn hệ thống quản lý nông thôn kết hợp tự quản lý, quản lý theo pháp luật và quản lý theo đạo đức. Đào tạo đội ngũ làm công tác “tam nông” hiểu về nông nghiệp, yêu nông thôn và thương nông dân.

4. Thực thi chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền. Tăng cường hỗ trợ các vùng căn cứ địa cách mạng, khu vực dân tộc, khu vực biên cương, khu vực nghèo đói phát triển nhanh chóng; tăng cường biện pháp thúc đẩy công cuộc đại khai phát miền Tây hình thành bố cục mới, đi sâu cải cách đẩy nhanh việc chấn hưng các cơ sở công nghiệp truyền thống như khu công nghiệp vùng Đông Bắc. Phát huy ưu thế thúc đẩy khu vực miền Trung trỗi dậy, dẫn dắt sáng tạo đi đầu thực hiện phát triển tối ưu hóa khu vực miền Đông, xây dựng cơ chế mới hiệu quả hơn trong việc phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền. Xây dựng bố cục thành thị phát triển nhịp nhàng giữa các thành phố lớn, vừa và nhỏ với các đô thị nhỏ với chủ thể là cụm thành phố; đẩy nhanh chuyển dịch dân số từ nông nghiệp trở thành người thành thị. Lấy việc giải tỏa các chức năng phi thủ đô của Bắc Kinh làm “điểm then chốt” để thúc đẩy phát triển nhịp nhàng Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, xây dựng khu mới Hùng An với xuất phát điểm quy hoạch và tiêu chuẩn cao. Thúc đẩy phát triển vành đai kinh tế sông Trường Giang với định hướng cùng nhau bảo vệ, không khai thác quá mức. Hỗ trợ phát triển chuyển đổi mô hình kinh tế khu vực loại hình tài nguyên. Đẩy nhanh phát triển vùng biên cương, bảo đảm biên cương được củng cố, biên giới được an toàn. Kiên trì tính toán tổng thể giữa lục địa và hải dương, đẩy nhanh xây dựng cường quốc biển.

5. Đẩy nhanh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Cải cách thể chế kinh tế cần lấy hoàn thiện chế độ sở hữu tài sản và yếu tố phân bố thị trường làm trọng điểm, thực hiện khuyến khích hiệu quả quyền sở hữu tài sản, yếu tố lưu thông tự do, giá cả phản ứng linh hoạt, cạnh tranh công bằng có trật tự, doanh nghiệp tốt tồn tại, yếu kém bị đào thải. Cần hoàn thiện thể chế quản lý các loại tài sản nhà nước, cải cách thể chế kinh doanh do vốn nhà nước ủy quyền, đẩy nhanh tối ưu hóa bố cục, điều chỉnh kết cấu, tái cơ cấu chiến lược kinh tế nhà nước, thúc đẩy giữ vững và nâng cao giá trị tài sản nhà nước, thúc đẩy nguồn vốn nhà nước phát triển ngày càng lớn mạnh và hiệu quả, phòng ngừa có hiệu quả sự thất thoát của tài sản nhà nước. Đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế sở hữu hỗn hợp, bồi dưỡng doanh nghiệp hàng đầu thế giới có sức cạnh tranh toàn cầu. Thực thi toàn diện chế độ danh mục hạn chế cho phép gia nhập thị trường, loại bỏ các loại quy định và cách làm cản trở sự thống nhất của thị trường và sự cạnh tranh công bằng, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân, khơi dậy sức sống của các chủ thể thị trường. Đi sâu cải cách chế độ hành chính ngành công thương, phá vỡ sự lũng đoạn mang tính hành chính, ngăn ngừa lũng đoạn thị trường, đẩy nhanh cải cách thị trường hóa yếu tố giá cả, nới lỏng hạn chế gia nhập ngành dịch vụ, hoàn thiện thể chế quản lý giám sát thị trường. Sáng tạo và hoàn thiện điều tiết vĩ mô, phát huy vai trò định hướng chiến lược của quy hoạch phát triển quốc gia, kiện toàn cơ chế điều tiết chính sách kinh tế như tài chính, tiền tệ, ngành nghề, vùng miền… Hoàn thiện cơ chế, thể chế thúc đẩy tiêu dùng, tăng cường vai trò mang tính cơ sở của tiêu dùng đối với phát triển kinh tế. Đi sâu cải cách thể chế đầu tư huy động vốn, phát huy vai trò mang tính quan trọng của đầu tư đối với tối ưu hóa kết cấu nguồn cung. Đẩy nhanh xây dựng chế độ tài chính hiện đại, xây dựng quan hệ tài chính giữa Trung ương và địa phương với quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, sức mạnh tài chính nhịp nhàng, cân đối giữa các vùng miền. Xây dựng chế độ dự toán minh bạch, theo tiêu chuẩn khoa học, có sức ràng buộc quy phạm toàn diện, thực hiện toàn diện quản lý giữa thành tích và hiệu quả. Đi sâu cải cách chế độ thuế, kiện toàn hệ thống thuế địa phương. Đi sâu cải cách thể chế tài chính tiền tệ, tăng cường năng lực tài chính phục vụ nền kinh tế thực, nâng cao tỷ trọng huy động vốn trực tiếp, thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường vốn đa tầng nấc. Kiện toàn khung điều tiết với hai trụ cột là chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô thận trọng, đi sâu cải cách thị trường hóa lãi xuất và tỷ giá hối đoái. Kiện toàn hệ thống giám sát quản lý tài chính tiền tệ, giữ vững giới hạn không để xảy ra rủi ro tài chính mang tính hệ thống.

6. Thúc đẩy hình thành bố cục mới mở cửa toàn diện. Mở cửa đem lại tiến bộ, đóng cửa tất sẽ lạc hậu. Cánh cửa mở rộng của Trung Quốc sẽ không đóng lại và ngày càng mở rộng. Cần lấy việc xây dựng “Vành đai và Con đường” làm trọng điểm, kiên trì chú trọng cả việc thu hút lẫn việc đi ra bên ngoài, tuân thủ nguyên tắc cùng bàn bạc, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, tăng cường hợp tác mở cửa về năng lực sáng tạo, hình thành bố cục mở cửa kết nối tương tác giữa đất liền và biển, giữa bên trong và bên ngoài, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai miền Đông – Tây. Mở rộng ngoại thương, bồi dưỡng mô hình mới, nghiệp vụ mới của thương mại, thúc đẩy xây dựng cường quốc thương mại. Thực hiện chính sách tiện lợi hóa, tư do hóa thương mại và đầu tư với trình độ cao. Thực hiện toàn diện chế độ quản lý danh mục hạn chế và quy chuẩn tham gia đãi ngộ quốc gia, nới lỏng ở mức cao tiêu chuẩn gia nhập thị trường, mở rộng mở của đối ngoại của ngành dịch vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Chỉ cần là những doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lãnh thổ Trung Quốc đều được nhìn nhận và đối xử bình đẳng như nhau. Tối ưu hóa bố cục mở cửa vùng miền, tăng cường mức độ mở cửa của miền Tây. Trao quền tự chủ cải cách lớn hơn cho khu thí điếm thương mại tự do, tìm tòi xây dựng cảng tự do thương mại. Sáng tạo phương thức đầu tư đối ngoại, thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất, hình thành mạng lưới dịch vụ, huy động vốn đầu tư và thương mại hướng tới toàn cầu, đẩy nhanh vun đắp ưu thế mới trong cạnh tranh và hợp tác kinh tế quốc tế.

Thưa các đồng chí! Giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội là bản chất yêu cầu của xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc cần khơi dậy sức sáng tạo và sức sống phát triển của xã hội, nỗ lực thực hiện phát triển với chất lượng cao hơn, hiệu quả hơn, công bằng hơn và bền vững hơn. (Xem tiếp phần 8)

Bình luận của bạn