cis_banner_final_en.png
PGS, TS Lê Văn Toan, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ và TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam

17/11/2017


PGS, TS Lê Văn Toan, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ và TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam

Ngày 16/11/2017, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ Lê Văn Toan và Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ Nguyễn Thị Phương Thảo đã có buổi làm việc về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Tham dự buổi làm việc có Đại sứ P. Harish, ngài Aman Bansal và một số cán bộ Đại sứ quán Ấn Độ.


PGS, TS Lê Văn Toan đã thay mặt Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ chúc ngài Đại sứ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Đại sứ quán Ấn Độ mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành quả trong công việc, góp phần củng cố và phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ.

PGS, TS Lê Văn Toan đã tặng Đại sứ Ấn Độ bộ sách tranh về Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, phục vụ chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam để Đại sứ tham khảo cho Đề án xây dựng bộ sách tranh in cho thiếu nhi Ấn Độ.

PGS, TS Lê Văn Toan và TS Nguyễn Thị Phương Thảo đã trao đổi với Đại sứ Ấn Độ về các công việc của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã triển khai trong thời gian qua như kết quả về chuyến đi công tác Ấn Độ vào tháng 8/2017; về biên soạn và dịch các bộ sách về Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đang nỗ lực dịch và biên soạn các bộ sách: 08 cuốn sách xuất bản tại Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông (trong đó có 3 sách dịch), 02 cuốn xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia; về tập hợp sách, tài liệu xây dựng Phòng đọc thông tin về Ấn Độ (tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ và qua mạng Internet), Trung tâm đã tổng hợp danh mục sách xuất bản ở Việt Nam hơn 100 năm qua, các bài nghiên cứu về Ấn Độ đăng trên các tạp chí Việt Nam, trong đó, tập hợp danh mục sách, báo, tạp chí trong nước và ngoài nước nghiên cứu về Ấn Độ có ở Việt Nam. Tổng cộng có gần 2000 danh mục sách. Trung tâm cũng đã dịch các mục lục sách, bài báo tạp chí sang tiếng Anh, gồm 03 bộ gửi Đại sứ Ấn Độ tham khảo; Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã xây dựng kế hoạch, nội dung hội thảo, đặt bài các nhà khoa học tại Việt Nam, báo cáo với