cis_banner_final_en.png
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ chủ trì buổi tiếp và làm việc với Bà Pramoda Patel, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại Ấn Độ, Tổng biên tập Tạp chí Nam Today, Ấn Độ

29/06/2015


Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ chủ trì buổi tiếp và làm việc với Bà Pramoda Patel, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại Ấn Độ, Tổng biên tập Tạp chí Nam Today, Ấn Độ

Chiều 29/6/2015, PGS.TS. Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Bà Pramoda Patel, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại Ấn Độ, Tổng biên tập Tạp chí Nam Today, Ấn Độ.


PGS. TS. Lê Văn Toan cảm ơn bà Pramoda Patel đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và giới thiệu những hoạt động chủ yếu của Trung tâm từ ngày thành lập đến nay và định hướng hoạt động của Trung tâm trong tương lai. Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh: Một trong những mục tiêu hoạt động chính của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ là tăng cường các liên kết học thuật trên nhiều bình diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Các hoạt động sẽ được xác định rõ mục tiêu cụ thể tạo ra một mạng lưới các học giả và nghiên cứu có chuyên môn cao từ các viện nghiên cứu, các trường đại học khác nhau; xây dựng một cộng đồng tương tác trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, giao lưu các lĩnh vực giữa Việt Nam và Ấn Độ; tạo ra diễn đàn trao đổi học thuật giữa hai nước Việt - Ấn và các nước khác có liên quan; xây dựng kho thông tin khoa học, cung cấp thông tin khoa học về Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, v.v… Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ rất mong Bà Pramoda Patel, với cương vị công tác của mình sẽ giúp đỡ Trung tâm, hai đơn vị cùng hợp tác vì sự nghiệp nâng tầm quan hệ Việt - Ấn lên tầm cao mới.

Bà Pramoda Patel cảm ơn sự đón tiếp chân tình của các vị lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ. Bà giới thiệu những nét chính về chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Chính sách đối ngoại, của Tạp chí Nam Today, nhấn mạnh những đóng góp của Tạp chí Nam Today trong việc giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ở Ấn Độ, đặc biệt là việc phát hành các chuyên san về chuyến thăm của nguyên thủ hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ. Hai bên thống nhất, hai cơ quan  nên hơp tác tốt để triển khai một số công việc hữu ích vì tình đoàn kết Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới.

(Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ)

Bình luận của bạn