cis_banner_final_en.png
Giới thiệu sách: Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược

06/02/2018


Giới thiệu sách: Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược


Việt Nam và Ấn Độ đã có quan hệ lịch sử, văn hóa từ hơn 2000 năm qua. Mối quan hệ giữa hai nước là dòng chảy văn hóa, chính trị liên tục, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền tảng vững chắc, được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp và ghi dấu bằng những tình cảm cao đẹp, tin cậy, gần gũi, luôn hỗ trợ nhau trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành tự do, độc lập và xây dựng đất nước. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cấp nhà nước năm 1972, tiếp tục nâng cấp thành đối tác chiến lược năm 2007 và nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện năm 2016 dựa trên các trụ cột hợp tác: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại quốc phòng - an ninh, khoa học, công nghệ, văn hóa - xã hội, các vấn đề khu vực và quốc tế,... Hai bên đã xác định mục tiêu chung trong tương lai là tăng cường hợp tác phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, đóng góp cho hòa bình và phát triển của châu Á và quốc tế.

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hổ Chí Minh tổ chức tuyển chọn, biên soạn, xuất bản cuốn sách Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược. Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của các học giả, nhà khoa học Việt Nam và Ấn Độ, đánh giá một cách toàn diện mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ trong suốt 45 năm qua từ tổng quan đến những mặt cụ thể như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh, văn hóa nghệ thuật, giao lưu nhân dân..., làm nổi bật tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc luôn bền vững, kiên định và phát triển ngày càng sâu rộng hơn, đồng thời cũng nêu ra một số biện pháp cụ thể giúp mối quan hệ này ngày càng gặt hái được nhiều thành quả.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

 

Bình luận của bạn