cis_banner_final_en.png
Nội dung chính: Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ kinh tế”

14/04/2015


Nội dung chính: Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ kinh tế”

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất với chủ đề “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ kinh tế”. Hội thảo sẽ diễn ra 1 ngày trong khoảng thời gian từ 08 đến 15 tháng 5 năm 2015. Trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, giảng viên viết bài tham luận theo các chủ đề (trong văn bàn kèm theo dưới đây) và gửi về Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trước ngày 30/4/2015 theo địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội (tầng 7, nhà A8) và email: indiancentrevietnam@gmail.com


 

NỘI DUNG CHÍNH

HỘI THẢO KHOA HỌC

“HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - ẤN ĐỘ:

TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ KINH TẾ”

 Dự kiến sẽ được tổ chức ngày 08 hoặc 15 tháng 5 năm 2015

*******

1. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian gần đây và triển vọng trong tương lai.

2. Phát triển kinh tế - thương mại Việt Nam - Ấn Độ: những rào cản và triển vọng.

3. Đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam: từ chính sách đến hành động.

4. Cải cách kinh tế của Ấn Độ và hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ.

5. Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

6. Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực du lịch: thực trạng và triển vọng.

7. Hợp tác năng lượng Việt Nam - Ấn Độ: thực trạng và triển vọng.

8. Thương mại của Ấn Độ trong thời gian gần đây.

9. Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực y dược.

10. Hành động hướng Đông (Ack East Policy) của Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ kinh tế.

11. Hợp tác phát triển doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

12. Chiến dịch “Sản xuất tại Ấn Độ” (Make in India). Gợi mở đối với hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ.

13. Thực trạng và tiềm năng trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ.

14. Từ chính sách “Nhìn về hướng Đông” (Look East Policy) đến chính sách “Hành động hướng Đông” (Act East Policy): tiếp cận từ góc độ kinh tế.

15. Địa an ninh và lợi ích năng lượng.

16. Hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Ấn Độ: Nhìn từ góc độ định hướng và chính sách của Chính phủ hai nước.

17. Hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ: xét từ góc độ đơn giản hóa và hiện thực hóa các nguyên tắc và quy định của Hải quan hai nước.

18. Phát triển giao thông hàng không Việt Nam - Ấn Độ.

 

Bình luận của bạn