cis_banner_final_en.png
Nội dung chính Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” (Phần 1)

13/07/2015


Nội dung chính Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” (Phần 1)

Để tăng cường hiểu biết giữa Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ, thúc đẩy sự hợp tác phát triển giữa các bên ngày càng mở rộng, có hiệu quả tích cực, góp phần gìn giữ hòa bình, mang lại thịnh vượng chung cho Việt Nam, ASEAN và Ấn Độ, cũng như hòa bình, thịnh vượng chung cho khu vực và thế giới, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng” vào tháng 9/2015. Trân trọng mời các nhà khoa học viết bài và tham dự Hội thảo.


NỘI DUNG CHÍNH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

“Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: 

Thực trạng và triển vọng”

(Dự kiến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ 20-30/9/2015)

*******

1. NHÓM CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM, ASEAN - ẤN ĐỘ TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, NGOẠI GIAO

1.1. Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ.

1.2. ASEAN - “hòn đá tảng” trong chính sách ngoại giao, nền móng của “Chính sách hành động phía Đông” của Ấn Độ.

1.3. Từ chính sách “Nhìn về hướng Đông” đến chính sách “Hành động hướng Đông”: tác động đến các nước ASEAN.

1.4. Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ vì một châu Á hòa bình, thịnh vượng và trỗi dậy, góp phần tăng cường hòa bình và an ninh toàn cầu.

1.5. Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: hướng tới sự phát triển.

1.6. Vấn đề tăng cường kết nối trong quan hệ Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ:

- Kết nối địa lý: đường không, đường bộ, đường biển;

- Kết nối tổ chức;

- Chương trình kết nối Giao lưu nhân dân;

- Kết nối học giả;

- Kết nối giữa các viện nghiên cứu của Việt Nam, ASEAN và Ấn Độ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo hòa bình và ổn định.

1.7. Tăng cường quan hệ giữa Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức chính trị giữa các nước Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ.

1.8. Cách thức hợp tác, phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong tương lai.

2. NHÓM CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM, ASEAN - ẤN ĐỘ TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI

2.1. Quan hệ kinh tế Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong thời gian gần đây và triển vọng trong tương lai.

2.2. Hợp tác phát triển kinh tế Ấn Độ - ASEAN: Nhìn từ góc độ định hướng và chính sách.

2.3. Cải cách kinh tế của Ấn Độ và hợp tác kinh tế Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ.

2.4. Phát triển kinh tế - thương mại Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: những rào cản và triển vọng.

2.5. Thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa Ấn Độ với các nước ASEAN.

2.6. Thực trạng và tiềm năng trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, ASEAN sang thị trường Ấn Độ.

2.7. Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ và cơ hội tiếp cận thị trường Ấn Độ.

2.8. Hiệp định Thương mại tự do về dịch vụ và đầu tư ASEAN - Ấn Độ: cơ hội và thách thức đối với Ấn Độ, Việt Nam và các nước ASEAN.

2.9. Đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam, ASEAN: từ chính sách đến hành động.

2.10. Chiến dịch sản xuất tại Ấn Độ và những gợi mở đầu tư, hợp tác của Việt Nam và các nước ASEAN.

2.11. Hợp tác phát triển doanh nghiệp Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ.

2.12. Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

2.13. Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp.

2.14. Hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ trong lĩnh vực du lịch: thực trạng và triển vọng.

2.15. Liên kết các tuyến hành lang đường sắt, đường bộ và đường biển đối với việc kết nối và hợp tác kinh tế Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ.

2.16. Liên kết các hệ thống sản xuất trong khu vực.

3. NHÓM CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM, ASEAN - ẤN ĐỘ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

3.1. Lợi ích trong liên kết hợp tác về năng lượng giữa Ấn Độ và ASEAN.

3.2. Hợp tác phát triển năng lượng Việt Nam, ASEAN – Ấn Độ.

3.3. Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong thăm dò dầu khí ở Biển Đông.

3.4. Hợp tác năng lượng - nguyên tử vì hòa bình giữa Ấn Độ và Việt Nam

3.5. Vai trò của năng lượng mới và năng lượng tái tạo trong phát triển bền vững và hợp tác năng lượng Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ.

3.6. Hợp tác phát triển các loại hình năng lượng khác trong tương lai giữa Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ.

(Xem tiếp phần 2)

Bình luận của bạn

Tin bài liên quan

Giấy mời viết bài và tham dự Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng”
Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo” của GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Bài phát biểu của Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo"
Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo" (Phần 3)
Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo" (Phần 2)
Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ Văn hóa, Xã hội, Giáo dục, Đào tạo" (Phần 1)
Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ văn hoá, xã hội, giáo dục, đào tạo"
Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học “Hợp tác phát triển Việt Nam – Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế” của GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Bài phát biểu của bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế"
Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế" (Phần 2)