cis_banner_final_en.png
Điện gửi các vị chính khách Ấn Độ

08/07/2015


Điện gửi các vị chính khách Ấn Độ

Bức điện được in trong sách "Lời Hồ Chủ tịch", Nha Thông tin Việt Nam, 1948, được đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5 (1958-1959), NXB Chính trị quốc gia, 2000.


Các ông Nêru, Phó Chủ tịch Chính phủ lâm thời Ấn Độ, Sara Săngđra Bôdơ, Bộ trưởng Bộ Công chính Ấn Độ, Cripalani, Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ và Ginna, lãnh tụ Đảng Hồi giáo Ấn Độ1).

Chúng tôi rất cảm động vì những cảm tình mật thiết của các ngài đối với dân tộc Việt Nam trong cuộc tranh đấu chống thực dân Pháp.

Thay mặt nhân dân và Chính phủ Việt Nam, và riêng tôi, tôi xin chân thành cảm tạ các ngài về những việc các ngài đã làm và sẽ làm để giúp chúng tôi. Tôi tin chắc chắn rằng chúng ta đồng lòng cố gắng, thế nào cũng sẽ thắng được chủ nghĩa thực dân phản động.

Lời chào thân ái
Ngày 27 tháng 1 năm 1947
HỒ CHÍ MINH

 

Sách Lời Hồ Chủ tịch,  Nha Thông tin Việt Nam,  1948, t.1, tr.40.


1) Nehru, Sarah Chandra Bose, Kripalani, Jinnah (B.T).

Bình luận của bạn