cis_banner_final_en.png
Giới thiệu sách: Cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ

12/11/2018


Giới thiệu sách: Cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ


Tác giả: Bipan Chandra

Penguin UK, 14 thg 10, 2000 - 600 trang

Đây là một nghiên cứu về phong trào độc lập của Ấn Độ, từ một cuộc nổi dậy thất bại chống lại người Anh vào năm 1857, trải qua thời gian và cuối cùng Ấn Độ đã giành được độc lập vào năm 1947, xét từ quan điểm của người Ấn Độ. Cuốn sách được dựa trên các nguồn tư liệu chính thống, hàng trăm cuộc phỏng vấn với những người đã tham gia vào cuộc đấu tranh cho tự do, và trình bày các thông tin mới về sự hình thành Quốc hội Ấn Độ và phản ứng của Anh trước các cuộc khởi nghĩa khác nhau. Nó cũng nghiên cứu tính cách và ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo trong các thời kỳ và sự phát triển của một tầm nhìn mới và sâu sắc về lịch sử thời kỳ này.

* Bipan Chandra sinh ra ở Kangra, Himachal Pradesh. Ông học tại Trường Forman Christian, Lahore, và tại Đại học Stanford, California. Ông là giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học Jawaharlal Nehru (JNU), New Delhi, nơi ông hiện đang là giáo sư danh dự. Giáo sư Chandra là tác giả của nhiều cuốn sách về chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa thực dân, và công xã ở Ấn Độ hiện đại.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bình luận của bạn