cis_banner_final_en.png
Giới thiệu sách: Ấn Độ 2020: Tầm nhìn mới cho thiên niên kỷ mới

12/11/2018


Giới thiệu sách: Ấn Độ 2020: Tầm nhìn mới cho thiên niên kỷ mới


Tác giả: A. P. J. Abdul Kalam, Y. S. Rajan

Penguin Books, 2002 - 324 trang

Trong “Ấn Độ năm 2020: Tầm nhìn Thiên niên kỷ mới” (India 2020: A Vision for the new Millenium), tiến sĩ APJ Abdul Kalam, nhà khoa học xuất sắc nhất của chúng tôi, và người cộng sự thân thiết Y.S. Rajan đã kiểm tra các điểm mạnh và yếu của Ấn Độ để đưa ra một quan điểm giải quyết vấn đề: Làm thế nào để Ấn Độ có thể trở thành một trong 5 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới trong năm 2020.

Họ đưa ra tốc độ tăng trưởng và xu thế phát triển để thấy mục tiêu đó không phải một mục tiêu không thực tế. Những thành công trong quá khứ cũng chứng minh như vậy. Ví dụ, chúng ta có thể khởi động Cuộc Cách mạng Xanh vào thời điểm các chuyên gia cho rằng cần thiết nhưng đã loại bỏ đi khi Ấn Độ trở thành tự đầy đủ trong thực phẩm. Tương tự như vậy, trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, chúng ta đã bắt đầu từ con số không đến ngày hôm nay, chúng ta đã có được một hệ thống truyền thông vệ tinh liên kết các vùng trên cả nước. Những mục đích có ý nghĩa như vậy có thể đưa ta đến thành công trong nhiều lĩnh vực khác, và rất quan trọng để đạt được các mục tiêu của một quốc gia thịnh vượng, vững mạnh, Kalam Và Rajan khẳng định.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bình luận của bạn