cis_banner_final_en.png
Chào mừng Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind đến thăm Việt Nam

13/11/2018


Chào mừng Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind đến thăm Việt Nam

Chào mừng Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind đến thăm Việt Nam


Các bài viết chào mừng nhân dịp Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind đến thăm Việt Nam:

1. Tổng thống Ram Nath Kovind đến thăm Việt Nam (President Ram Nath Kovind visit to Vietnam), TS Pankaj Jha
http://cis.org.vn/article/3362/tong-thong-ram-nath-kovind-den-tham-viet-nam.html (tiếng Việt)
http://cis.org.vn/article/3349/president-ram-nath-kovind-visit-to-vietnam.html (tiếng Anh)
2. Tại sao Việt Nam quan trọng? (Why Vietnam Matters?​), TS Sonu Trivedi 
http://cis.org.vn/article/3356/why-vietnam-matters.html (tiếng Anh)
http://cis.org.vn/article/3372/tai-sao-viet-nam-quan-trong.html (tiếng Việt)
3. Mọi sự chú ý tập trung vào chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đến Việt Nam (All eyes on Indian President Shri Ram Nath Kovind’s upcoming visit to Vietnam​), TS Amlan Dutta & TSSonia Dey
http://cis.org.vn/article/3357/all-eyes-on-indian-president-shri-ram-nath-kovinds-upcoming-visit-to-vietnam.html (tiếng Anh)
http://cis.org.vn/article/3369/moi-su-chu-y-tap-trung-vao-chuyen-tham-sap-toi-cua-tong-thong-an-do-ram-nath-kovind-den-viet-nam.html (tiếng Việt)
4. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong thời kỳ mới, PGS, TS Lê Văn Toan
http://cis.org.vn/article/3370/quan-he-viet-nam-an-do-trong-thoi-ky-moi-phan-1.html (tiếng Việt)
5. Du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ song phương Ấn Độ - Việt Nam​ (Tourism Has a Key Role to Play in Strengthening India-Vietnam Bilateral Ties), TS Sampa Kundu
http://cis.org.vn/article/3376/tourism-has-a-key-role-to-play-in-strengthening-india-vietnam-bilateral-ties.html (tiếng Anh)
http://cis.org.vn/article/3378/du-lich-dong-vai-tro-quan-trong-trong-viec-tang-cuong-quan-he-song-phuong-an-do-viet-nam.html (tiếng Việt)
6. Chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đến Việt Nam: Mở rộng quan hệ song phương (President Kovind’s Visit to Vietnam: Scaling up Bilateral Ties), GS Rajaram Panda
http://cis.org.vn/article/3381/president-kovinds-visit-to-vietnam-scaling-up-bilateral-ties.html (tiếng Anh)
http://cis.org.vn/article/3409/chuyen-tham-cua-tong-thong-an-do-ram-nath-kovind-den-viet-nam-mo-rong-quan-he-song-phuong.html (tiếng Việt)
7. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội với cam kết về giáo dục và học thuật: Đào tạo chất lượng cao về Ấn Độ học ở Việt Nam, PGS, TS Đỗ Thu Hà
http://cis.org.vn/article/3382/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-ha-noi-voi-cam-ket-ve-giao-duc-va-hoc-thuat-dao-tao-chat-luong-cao-ve-an-do-hoc-o-viet-nam-phan-1.html
8. Khu vực Đông Bắc Ấn Độ và Việt Nam: Sự hỗ trợ lẫn nhau và cơ hội hợp tác (North East Region of India and Vietnam: Inter-dependence and Cooperation Opportunities), GS Mahendra P Lama
http://cis.org.vn/article/3415/north-east-region-of-india-and-vietnam-inter-dependence-and-cooperation-opportunities-part-1.html (English)
9. Chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ đến thánh địa "Mỹ Sơn" Việt Nam trở thành biểu tượng của sức mạnh mềm như thế nào (How the Indian President’s visit to ‘My Son’ in Vietnam is a symbol of soft power), TS Sudarshan Ramabadran
http://cis.org.vn/article/3417/how-the-indian-presidents-visit-to-my-son-in-vietnam-is-a-symbol-of-soft-power.html (English)
http://cis.org.vn/article/3435/chuyen-tham-cua-tong-thong-an-do-den-thanh-dia-my-son-viet-nam-tro-thanh-bieu-tuong-cua-suc-manh-mem-nhu-the-nao.html (Vietnamese)
 
 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bình luận của bạn