cis_banner_final_en.png
Crisil cắt giảm dự báo tăng trưởng của Ấn Độ xuống 7,4%

04/12/2018


Crisil cắt giảm dự báo tăng trưởng của Ấn Độ xuống 7,4%

Ngày 03/12/2018, Crisil đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài khóa hiện tại xuống mức 7,4% do sự suy yếu của GDP toàn cầu và tăng trưởng thương mại.


Mức tăng trưởng của Ấn Độ trong quý từ tháng 7 đến tháng 9 giảm xuống còn 7,1% so với mức 8,2% trong quý từ tháng 4 đến tháng 6/2018.

Crisil cho biết: "Đối với năm tài khóa 2019, chúng tôi giảm dự báo tăng trưởng GDP 10 điểm cơ bản xuống mức 7,4% so với mức 7,5% ước tính trước đó. Dự báo tăng trưởng thương mại và tăng trưởng GDP toàn cầu đã có xu hướng giảm ở các nền kinh tế mới nổi".

Xuất khẩu của Ấn Độ đã chứng kiến sự phục hồi vào đầu năm 2018, và có thể sẽ tăng trưởng chậm hơn.

"Do triển vọng tăng trưởng toàn cầu đang yếu đi so với ước tính trước đó nên các dự báo có xu hướng giảm. Ngoài ra, nếu vấn đề thanh khoản tồn tại trong hệ thống tài chính, nhu cầu có thể bị giảm thêm".

Crisil cho biết, mặc dù điều chỉnh giảm xuống mức 7,4%, nhưng  tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài khóa 2019 sẽ nhanh hơn so với mức 6,7% trong tài khóa 2018 và có xu hướng tăng trưởng.

Crisil cho biết thêm rằng, tốc độ tăng trưởng trung bình dài hạn trong 13 năm qua theo số liệu GDP được công bố gần đây là 6,9%.

Đối với phần còn lại của năm tài chính này, tăng trưởng dựa vào khu vực tiêu dùng tư nhân, thúc đẩy bởi chi tiêu của chính phủ cho các hoạt động xây dựng, lạm phát duy trì ở mức lành mạnh và cải cách tiền lương ở cấp bang.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/crisil-cuts-india-growth-forecast-to-7-4-on-weakening-global-growth/articleshow/66925677.cms

Bình luận của bạn