cis_banner_final_en.png
Fitch cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ cho năm 2020 xuống còn 6,8%

22/03/2019


Fitch cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ cho năm 2020 xuống còn 6,8%

Cơ quan Xếp hạng tín dụng Fitch đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 của Ấn Độ xuống còn 7,2%, so với mức 7,8% đưa ra vào ngày 6/12/2018.


Ngày 22/3/2019, Fitch đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ cho năm tài chính tiếp theo bắt đầu từ ngày 1/4/2019, xuống còn 6,8%, so với mức ước tính 7% đưa ra trước đó, do nền kinh tế được dự báo là sẽ yếu đi. Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu, Fitch viết rằng: "Tuy chúng tôi đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cho năm tài chính tiếp theo (năm 2020, tính đến tháng 3/2020), nhưng với đà tăng trưởng yếu hơn dự kiến, chúng ta vẫn thấy tăng trưởng GDP của Ấn Độ giữ ở mức khá tốt, mức 6,8%, và ở mứcà 7,1% cho năm 2021”.

Fitch đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 của Ấn Độ xuống còn 7,2% so với mức 7,8% đưa ra vào ngày 6/12/2018.

Cơ quan xếp hạng này cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cho năm 2010 và xuống còn 7%  từ mức 7,3% và năm 2021 còn 7,1% từ mức 7,3%.

Theo Fitch, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã áp dụng lập trường chính sách tiền tệ ôn hòa hơn và cắt giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp tháng 2/2019, một động thái giúp ích giảm ổn định mức lạm phát.

Báo cáo cũng cho biết: "Chúng tôi đã thay đổi triển vọng lãi suất và hiện dự kiến sẽ cắt giảm thêm 25bp (basis point) vào năm 2019, trong bối cảnh mục tiêu lạm phát và điều kiện tiền tệ toàn cầu dễ dàng hơn so với dự kiến trước đây".

"Về mặt tài chính, ngân sách dành cho năm tài chính 2020 có kế hoạch tăng chuyển tiền mặt cho nông dân”.

Fitch cho biết, triển vọng giá dầu ổn định và kỳ vọng tăng giá lương thực trong những tháng tới sẽ hỗ trợ thu nhập và tiêu dùng của các hộ gia đình nông thôn.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/fitch-cuts-india-gdp-growth-forecast-for-fy20-to-6-8/articleshow/68517594.cms

Bình luận của bạn