cis_banner_final_en.png
Ấn Độ tham gia sáng kiến toàn cầu chống chủ nghĩa cực đoan trực tuyến

16/05/2019


Ấn Độ tham gia sáng kiến toàn cầu chống chủ nghĩa cực đoan trực tuyến

Ngày 15/5/2019, Ấn Độ đã cùng với Pháp, New Zealand, Canada và một số quốc gia khác khởi động một sáng kiến lớn ở Paris để chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan trực tuyến và bảo mật internet. Sáng kiến “Lời kêu gọi hành động Christchurch” được đặt theo tên của thành phố ở New Zealand nơi 51 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào các nhà thờ Hồi giáo.


Tuyên bố trên “Lời kêu gọi hành động Christchurch” viết rằng,"Internet miễn phí, mở và an toàn là một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy kết nối, tăng cường tính bao trùm xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế".

Tuy nhiên, tuyên bố cho biết, internet không tránh khỏi sự lạm dụng của các thành viên cực đoan khủng bố và bạo lực, và cần có những nỗ lực chung trên toàn cầu để bảo vệ internet khỏi các nhóm khủng bố.

"Điều này đã được nhấn mạnh một cách bi thảm bởi các cuộc tấn công khủng bố vào ngày 15/3/2019 nhằm vào cộng đồng Hồi giáo ở thành phố Christchurch - các cuộc tấn công khủng bố được thiết kế để lan truyền. Việc phổ biến nội dung như vậy trực tuyến có tác động bất lợi đến quyền con người của nạn nhân, đối với an ninh tập thể của chúng tôi và mọi người trên toàn thế giới".

Tuyên bố nói rằng cuộc tấn công ở Christchurch nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách về hành động và tăng cường hợp tác giữa các bên có ảnh hưởng đến vấn đề này, bao gồm chính phủ, xã hội dân sự và các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến như các công ty truyền thông xã hội, để loại bỏ khủng bố và cực đoan bạo lực trên nội dung trực tuyến.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, sự kiện ra mắt sáng kiến này có sự tham gia của một số nhà lãnh đạo thế giới và các quan chức cấp cao bao gồm từ Ấn Độ.

Sáng kiến nêu ra các cam kết tập thể, tự nguyện từ chính phủ và các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến nhằm giải quyết vấn đề khủng bố và nội dung cực đoan bạo lực trên mạng và để ngăn chặn sự lạm dụng trên internet.

"Tất cả hành động về vấn đề này phải phù hợp với các nguyên tắc về mạng internet tự do, cởi mở và an toàn, mà không ảnh hưởng đến quyền con người và các quyền tự do cơ bản, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận.

"Nó cũng phải công nhận khả năng của Internet để trở thành một lực lượng tốt, bao gồm bằng cách thúc đẩy đổi mới và phát triển kinh tế và thúc đẩy các xã hội mang tính bao trùm".

Các quốc gia tham gia sáng kiến bày tỏ cam kết đảm bảo thực thi hiệu quả các điều luật áp dụng cấm sản xuất hoặc phổ biến nội dung khủng bố và cực đoan bạo lực, theo cách thức phù hợp với luật pháp và luật nhân quyền quốc tế, bao gồm tự do ngôn luận.

Tuyên bố cho biết cũng sẽ chống lại những nhân tố xúi giục khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực bằng cách tăng cường khả năng phục hồi và tính bao trùm xã hội.

Các bên tham gia sáng kiến cũng sẽ khuyến khích các phương tiện truyền thông áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức khi mô tả các sự kiện khủng bố trực tuyến, để tránh khuếch đại nội dung khủng bố và cực đoan bạo lực.

Họ cũng sẽ hỗ trợ các khuôn khổ, chẳng hạn như các tiêu chuẩn ngành, để đảm bảo rằng, báo cáo về các cuộc tấn công khủng bố không khuếch đại nội dung khủng bố và cực đoan bạo lực, mà không ảnh hưởng đến bảo hiểm có trách nhiệm của khủng bố và cực đoan bạo lực.

Tuyên bố cũng đã quyết định thực hiện các biện pháp tức thời và hiệu quả để giảm thiểu rủi ro cụ thể rằng nội dung cực đoan khủng bố và bạo lực được phổ biến thông qua phát trực tiếp, bao gồm cả nhận dạng nội dung để xem xét theo thời gian thực.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-joins-global-initiative-to-combat-extremism-online/articleshow/69348056.cms

Bình luận của bạn