cis_banner_final_en.png
Ấn Độ ra mắt cơ quan nghiên cứu không gian quốc phòng

13/06/2019


Ấn Độ ra mắt cơ quan nghiên cứu không gian quốc phòng

Trong một động thái để tăng cường khả năng tác chiến không gian của Ấn Độ, Chính phủ Liên minh Dân chủ quốc gia cầm quyền đã phê chuẩn thành lập Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ quốc phòng (DSRO).


DSRO sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu cho tổ chức mẹ là Cơ quan Vũ trụ Quốc phòng.

Theo một quan chức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tuần trước, Ủy ban Nội các Ấn Độ, do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu, đã phê chuẩn việc thành lập DSRO để phát triển các hệ thống tác chiến không gian và công nghệ liên quan.

DSRO sẽ được lãnh đạo bởi một nhà khoa học quốc phòng cao cấp, người sẽ lãnh đạo một nhóm các nhà khoa học khác. Cơ quan này dự kiến sẽ hoạt động vào cuối năm 2019.

Tổ chức này cũng phụ trách việc tìm kiếm và triển khai các ứng dụng quốc phòng cho toàn bộ công nghệ vũ trụ của Ấn Độ.

Vào tháng 4/2019, Chính phủ Ấn Độ đã thành lập Cơ quan Vũ trụ quốc phòng (DSA), để chỉ huy các khí tài không gian của Lục quân, Hải quân và Không quân, bao gồm cả khả năng chống vệ tinh của quân đội. Cơ quan này cũng sẽ xây dựng một chiến lược để bảo vệ lợi ích của Ấn Độ trong không gian, bao gồm giải quyết các mối đe dọa trong không gian.

Quan chức của Bộ Quốc phòng lưu ý rằng, việc thành lập hai cơ quan này nhằm phát triển một cách tiếp cận đa chiều để sử dụng không gian bên ngoài cho các mục đích chiến lược.

Theo một quan chức khác của Bộ Quốc phòng, DSA sẽ được lãnh đạo bởi một nguyên soái Không quân và sẽ có một đội ngũ 200 nhân viên từ ba cánh của lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, DSA sẽ tìm kiếm sự xâm nhập vào không gian vũ trụ như một lĩnh vực chiến tranh từ Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ và Tổ chức Nghiên cứu và phát triển Quốc phòng.

Các cơ quan không gian quân sự hiện tại của Ấn Độ - bao gồm Trung tâm phân tích và xử lý hình ảnh quốc phòng, đặt tại New Delhi và Trung tâm kiểm soát vệ tinh quốc phòng, đặt tại Bhopal - sẽ được sáp nhập với DSA.

Vào tháng 3/2019, Ấn Độ cũng đã tiến hành một cuộc thử nghiệm chống vệ tinh, chứng minh khả năng bắn hạ các vệ tinh trong không gian.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://www.defensenews.com/space/2019/06/12/india-to-launch-a-defense-based-space-research-agency/

Bình luận của bạn