cis_banner_final_en.png
An ninh năng lượng của Ấn Độ và triển vọng hợp tác với Việt Nam (Phần 2)

14/06/2019


An ninh năng lượng của Ấn Độ và triển vọng hợp tác với Việt Nam (Phần 2)


(Tiếp theo phần 1)

PGS, TS Đoàn Xuân Thủy*

Bảng 2: Tình hình sản xuất và tiêu dùng năng lượng của Ấn Độ năm 2015

ĐVT: triệu tấn (quy ra dầu lửa)

  sản xuất nhập khẩu tiêu dùng
Than và các sản phẩm từ than 263,5 119,2 378,9
Dầu lửa 41,9 207,3 206,2
Sản phẩm dầu lửa   27,3  
Khí đốt 26,2 17 43,2
Điện nguyên tử 9,8   9,8
Thủy điện 11,9   11,9
Điện gió, mặt trời 4,8   4,8
Điện   0,5  
Năng lượng sinh học 196,4   196,4
Tổng số 554,5 371,3 851,2

Nguồn: Аналитический центр при правительстве Российской Федерации (2018), Индия: особенности экономического роста и энергетика, tr.10. http://ac.gov.ru/files/publication/a/17214.pdf

Do nguồn năng lượng trong nước hạn chế, khai thác không đủ cho nhu cầu tiêu dùng, cho nên kinh tế Ấn Độ cho đến nay vẫn phụ thuộc không nhỏ vào sự ổn định của thị trường năng lượng, đặc biệt là thị trường dầu lửa khu vực và toàn cầu. Những biến động về nguồn cung và giá dầu luôn có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của Ấn Độ, do đó an ninh năng lượng luôn là một trong những vấn đề được Chính phủ Ấn Độ quan tâm hàng đầu trong hiện tại cũng như trong tương lai. Những phức tạp của thị trường dầu từ sự căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Iran thời gian qua đã phần nào đó tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế của Ấn Độ. heo dữ liệu từ Cục Thống kê Trung ương của Ấn Độ, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ trong quý IV năm 2018 là 6,6% tính theo năm, sau khi tăng 7,1% trong quý trước. Chính phủ Ấn Độ dự kiến ​​sự tăng trưởng của nền kinh tế nước này trong năm tài chính 2018-2019 kết thúc vào tháng 3 tới 7%. Các chuyên gia trung bình dự đoán mức tăng GDP của Ấn Độ là 7,2%.

3. Triển vọng hợp tác về năng lượng giữa Ấn Độ và Việt Nam

Trong những năm qua, Ấn Độ đã không ngừng tích cực hợp tác kinh tế nói chung và về năng lượng nói riêng với nước khác, trong đó các nước ASEAN và đặc biệt là Việt Nam. Những thành tựu của đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA), hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện (CECA), hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa Ấn Độ với các nền kinh tế ASEAN và Đông Á, trong đó có Việt Nam, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ấn Độ hội nhập kinh tế với thế giới trong tương lai.

Dựa trên đà tăng trưởng và mở rộng hợp tác hiện nay, có thể khẳng định kinh tế, trong đó có an ninh năng lượng tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược của Ấn Độ. Trong năm 2018, Việt Nam và Ấn Độ đã có nhiều hoạt động tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có hợp tác về năng lượng. Những xu hướng hợp tác chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và Ấn Độ trong những năm tới tiếp tục được khẳng định trong các lần gặp gỡ gần đây của lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ấn Độ tháng 3 năm 2018 trong chuyến thăm của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đến Ấn Độ đã tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp hai bên tìm kiếm những cơ hội đầu tư kinh doanh mới trong những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, đặc biệt gồm khí, điện, năng lượng, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng. Hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về thăm dò dầu khí, thủy điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.

Trong buổi giao lưu doanh nghiệp “Hợp tác Ấn Độ - Việt Nam trong lĩnh vực điện năng” diễn ra vào tối ngày 13/9/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh các doanh nghiệp, hai bên đã gặp gỡ trực tiếp, chia sẻ tiềm năng và tìm kiếm những cơ hội đầu tư kinh doanh mới trong những lĩnh vực điện năng như: điện, năng lượng, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng,… Các doanh nghiệp Ấn Độ đã thể hiện mong muốn được mở rộng và đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này và cam kết sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến khi đầu tư vào những dự án tại Việt Nam.

Nhân dịp Tổng thống Ấn Độ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã đề nghị tăng cường xúc tiến đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp chất lượng cao; khuyến khích Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) và Công ty Dầu khí quốc gia Ấn Độ (ONGC) chủ động hơn nữa trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở Việt Nam, cũng như tìm kiếm mô hình hợp tác, kể cả với nước thứ ba. Trong cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, hai bên cũng nhất trí đề nghị tăng cường hợp tác giữa Công ty Dầu khí quốc gia Ấn Độ (ONGC) và Petro Viet Nam (PVN) trong lĩnh vực dầu khí, đẩy mạnh triển khai công tác tìm kiếm, thăm dò các lô mới.

Tóm lại, những động thái mới trong phát triển kinh tế - xã hội của Ấn Độ trong bối cảnh mới của tình hình kinh tế, chính trị khu vực, toàn cầu cùng những thành tựu trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ đang thúc đẩy hợp tác kinh tế nói chung và hợp tác về năng lượng nói riêng giữa Việt Nam và Ấn Độ. Mặc dù còn nhiều thách thức, song triển vọng của quan hệ này cũng rất lớn. Để tận dụng được cơ hội phát triển cho cả Việt Nam, Ấn Độ, các bên vẫn cần tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế và năng lượng trên cơ sở phát huy các thế mạnh của mình./.

Tài liệu tham khảo

  1. Аналитический центр при правительстве Российской Федерации (2018), Индия: особенности экономического роста и энергетика. http://ac.gov.ru/files/publication/a/17214.pdf
  2. Ольга Соловьева (2019),  Мир готовится к индийскому экономическому чуду. http://www.ng.ru/economics/2019-01-10/4_7479_prognoz.html
  3. Прогноз PwC: Индия обойдет Великобританию по реальному ВВП в 2019 году. https://regnum.ru/news/2557092.html
  4. Брагина Е.А. (2019), “Индии перед парламентскими выборами 2019 года”, https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=4717&ret=640
  5. “Экономика Индии замедлила рост в IV квартале до 6,6%”, https://www.vestifinance.ru/articles/115543
  6. https://www.imf.org/external/index.htm
  7. “Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực điện năng giữa Việt Nam - Ấn Độ”, https://congthuong.vn/day-manh-hop-tac-trong-linh-vuc-dien-nang-giua-viet-nam-an-do-108802.html
  8. “Việt Nam - Ấn Độ hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, http://www.sggp.org.vn/viet-nam-an-do-hop-tac-phat-trien-nang-luong-tai-tao-549849.html
  9. “Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam - Ấn Độ”, https://www.evn.com.vn/d6/news/Tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-nang-luong-giua-Viet-Nam-An-Do-6-12-21400.aspx

* ​Phó Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Assoc. Prof. Dr. Doan Xuan Thuy, Deputy Director, Institute of Political Economics, Ho Chi Minh National Academy of Politics).

Bình luận của bạn