cis_banner_final_en.png
Ấn Độ vạch ra kế hoạch thu lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

18/06/2019


Ấn Độ vạch ra kế hoạch thu lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang gia tăng, Ấn Độ đang muốn tăng thị phần ở cả hai nước và đã tiến hành phân tích chi tiết xác định các mặt hàng có tiềm năng gia tăng xuất khẩu.


Trong một nghiên cứu gần đây, Bộ Thương mại Ấn Độ đã xác định 203 sản phẩm có thể tăng xuất khẩu sang Mỹ để thay thế hàng hóa Trung Quốc và 151 mặt hàng có thể tăng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Một quan chức chính phủ nói với BusinessLine rằng: “Danh sách các mặt hàng Ấn Độ có thể tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Trung Quốc sẽ được chia sẻ với các Bộ, ngành và tổ chức công nghiệp tương ứng để có thể lập kế hoạch ngành. Ấn Độ cũng sẽ song phương tìm kiếm thêm quyền truy cập cho các sản phẩm này từ Chính phủ Mỹ và Chính phủ Trung Quốc bằng cách yêu cầu họ gỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan ở bất cứ nơi nào tồn tại”.

Theo phân tích, có ít nhất 203 dòng hàng hóa Ấn Độ có tiềm năng thay thế hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ vì nước này đã tiếp cận thị trường cho các mặt hàng này, và là đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc. Vì Mỹ đã tăng thuế đối với các mặt hàng này của Trung Quốc, nên Ấn Độ sẽ dễ dàng tăng xuất khẩu. Những mặt hàng này bao gồm máy móc, thiết bị điện, kim loại cơ bản và vật phẩm.

Nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc đối với các mặt hàng này trị giá 30,6 tỷ USD, trong khi xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ chỉ có giá trị 2,4 tỷ USD. Việc Ấn Độ có khả năng tăng xuất khẩu sang Mỹ, thực tế cho thấy, tổng xuất khẩu các mặt hàng của Ấn Độ ra thế giới trị giá 22,2 tỷ USD.

Một số mặt hàng nông sản và hóa chất cũng có tiềm năng xuất khẩu lớn hơn sang Mỹ.

Đối với Trung Quốc mà nói, nước này đã áp các mức thuế trả đũa khác nhau đối với hàng hóa của Mỹ, và Bộ Thương mại đã thực hiện một phân tích về hàng hóa. Thông tin chính thức cho biết: “Các dòng hàng hóa cụ thể mà Ấn Độ có khả năng mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc ngay lập tức…,  cả những dòng hàng hóa mà những nỗ lực phối hợp cần phải được thực hiện để có được quyền tiếp cận thị trường đã được xác định”.

Lợi thế hoàn toàn

Theo phân tích, trong số các mặt hàng mà Trung Quốc áp thuế 25% đối với Mỹ, Ấn Độ có lợi thế trực tiếp để thay thế 47 dòng hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc, vì đây là nước xuất khẩu mạnh các mặt hàng này. Chúng bao gồm một số hóa chất, đá granit, biến tần, quặng đồng và tinh quặng.

Trong số các mặt hàng mà Trung Quốc đã áp thuế 10% đối với Mỹ, có 29 dòng trong đó Ấn Độ là nước xuất khẩu mạnh và có thể thay thế Mỹ. Các dòng trên cùng bao gồm hóa chất, thiết bị để truyền giọng nói / dữ liệu trong mạng có dây và các ống và ống và ống cao su lưu hóa.

Trong số các mặt hàng mà Trung Quốc đã áp thuế 10% đối với Mỹ, có 29 dòng trong đó Ấn Độ là nước xuất khẩu mạnh và có thể thay thế Mỹ. Các dòng cao nhất bao gồm hóa chất, thiết bị để truyền giọng nói/dữ liệu trong mạng có dây, ống dẫn và ống cao su lưu hóa.

Trong số các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ mà Trung Quốc đã áp dụng mức thuế trả đũa 5%, Ấn Độ có thể thay thế hàng xuất khẩu của Mỹ cho 25 dòng, bao gồm động cơ, dầu diesel, ống X quang và một số loại kháng sinh.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://www.thehindubusinessline.com/economy/india-draws-up-plan-to-gain-from-us-china-trade-war/article27957162.ece

Bình luận của bạn