cis_banner_final_en.png
Các sách dịch sắp ra mắt

13/04/2015


Các sách dịch sắp ra mắt

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sắp cho ra mắt 5 cuốn sách dịch trong số 100 cuốn sách về Ấn Độ do Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ tặng Trung tâm nhân dịp khai trương Trung tâm (15/9/2015). Hy vọng 5 cuốn sách dịch mở đầu này sẽ đáp ứng nhu cầu của các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và tất cả những độc giả có quan tâm đến Ấn Độ, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ và các vấn đề quan hệ quốc tế.


Nhân dịp tới thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và cùng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang khai trương Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (chiều ngày 15/9/2015), Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Pranab Mukherjee đã tặng cho Trung tâm 100 cuốn sách Ấn Độ vô cùng quý giá.

Được sự phê duyệt của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã và đang tổ chức dịch, hiệu đính và cho ra mắt 05 cuốn sách trong số 100 cuốn sách được tặng. Hy vọng 05 cuốn sách này sẽ đáp ứng được nhu cầu của các quý độc giả quan tâm đến Ấn Độ, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ và các vấn đề quan hệ quốc tế.    

Dưới đây là 05 cuốn sách mà Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ sắp cho ra mắt:

1. Admiral Raija Menon. The long view from Delhi to define the Indian grand strategy for foreign Policy, New Delhi, 2010.

2. J.N. Dixit. India’s foreign policy and its neighbours, New Delhi: Gyan Publishing House.

3. Shrikant Paranjpe, India’s strategic culture - The making of national security policy, New Delhi: Taylor & Francis, 2010.

4. Ramanchandra Guha, India after Gandhi, the history of the world’s largest democracy, 2007.

5. Jakub Zajaczkowski, Jivanta Schottli, Manish Thapa, India in the Contemporary World, New Delhi: Routledge – Taylor & Francis Group.

(Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ)

Bình luận của bạn