cis_banner_final_en.png
PGS, TS Lê Văn Toan - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ và PGS, TS Jayachandra Reddy Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á –Thái Bình Dương, Đại học Sri Venkateswara, Ấn Độ ký kết bản ghi nhớ quan hệ hợp tác song phương

11/04/2015


PGS, TS Lê Văn Toan - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ và PGS, TS Jayachandra Reddy Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á –Thái Bình Dương, Đại học Sri Venkateswara, Ấn Độ ký kết bản ghi nhớ quan hệ hợp tác song phương

Ký kết Bản ghi nhớ với Chương trình nghiên cứu khu vực (Trung tâm Đông Nam Á –Thái Bình Dương), Đại học Sri Venkateswara, Ấn Độ


Ngày 26 tháng 1 năm 2015, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của PGS, TS Jayachandra Reddy - Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á –Thái Bình Dương, Đại học Sri Venkateswara, Ấn Độ. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á –Thái Bình Dương, ĐH Sri Venkateswara đã tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ. Tham dự lễ ký kết, về phía Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ có PGS,TS Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm và TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm cùng các cán bộ nghiên cứu khoa học của trung tâm. Về phía Chương trình nghiên cứu khu vực (Trung tâm Đông Nam Á –Thái Bình Dương) có PGS, TS Jayachandra Reddy, Giám đốc Chương trình.

Mục đích chung của Biên bản ghi nhớ là thiết lập cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu, học thuật nhằm tăng cường công tác nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam và nghiên cứu Việt Nam tại Ấn Độ. Nội dung hợp tác giữa hai bên ký kết sẽ tập trung vào các vấn đề: trao đổi và hợp tác học thuật bao gồm trao đổi các nhà nghiên cứu và thông tin học thuật, bao gồm cả tài liệu thư viện và các ấn phẩm nghiên cứu; triển khai các hoạt động nghiên cứu chung bao gồm các hội thảo, tọa đàm khoa học và các dự án nghiên cứu; phối hợp xuất bản sách và tạp chí chung giữa hai bên.

Bình luận của bạn