cis_banner_final_en.png
Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tham dự chương trình ITEC tại Ấn Độ

06/09/2019


Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tham dự chương trình ITEC tại Ấn Độ

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã cử Nghiên cứu sinh Mạch Lê Thu, cán bộ Trung tâm, tham dự khóa tập huấn Các mục tiêu phát triển bền vững tại Ấn Độ. Khóa tập huấn này diễn ra từ ngày 5 đến 16 tháng 8/2019, thuộc chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC).


Khóa tập huấn diễn ra tại Viện Nghiên cứu và Thông tin các nước đang phát triển (RIS), thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ, có trụ sở tại Indian Habitat Center tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Đây là cơ quan chuyên nghiên cứu chính sách về các vấn đề kinh tế quốc tế và hợp tác phát triển. RIS tổ chức các diễn đàn đối thoại và nâng cao năng lực trong vấn đề kinh tế cho các nước đang phát triển. Chương trình quan trọng nhất của RIS hiện nay là thúc đẩy hợp tác Nam - Nam và hỗ trợ các quốc gia đang phát triển trong đàm phán đa phương ở nhiều diễn đàn. Viện RIS tham gia vào kênh II của nhiều sáng kiến trong khu vực. RIS cung cấp và phân tích số liệu cho chính phủ Ấn Độ trong hợp tác kinh tế với các quốc gia đối tác.
 
Trong khóa Tập huấn Các mục tiêu phát triển bền vững, học viên được làm việc với các chuyên gia phân tích và hoạch định chính sách liên quan tới các mục tiêu phát triển bền vững do Liên hợp quốc đưa ra. Học viên được làm việc tại các cơ quan đang phụ trách theo dõi và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của Ấn Độ, bao gồm: Bộ Thống kê và Triển khai kế hoạch Ấn Độ, Cơ quan Phát triển và biến đổi Ấn Độ (NITI Aagoy), Bộ Nhà đất và Đô thị Ấn Độ, Quốc hội Ấn Độ. Tại những cơ quan này, người học được tìm hiểu những mô hình thực tế và những bài học kinh nghiệm của Ấn Độ trong phát triển kinh tế-xã hội, quản lý đô thị, năng lượng sạch, vấn đề giới, quản lý tài nguyên, và hợp tác quốc tế.
 
Có 32 người tham gia khóa tập huấn này. Họ là những người đang làm việc trong các cơ quan chuyên trách về đo lường và đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững tại các quốc gia đang phát triển ở châu Á, châu Phi, và châu Mỹ Latinh. Cuối khóa học, mỗi học viên viết bài tham luận phân tích các vấn đề phát triển bền vững tại quốc gia của mình. Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã có bài viết so sánh chính sách phát triển bền vững của Việt Nam và 4 quốc gia. Bài viết chung với 4 tác giả khác, đã được Viện RIS xuất bản trong kỷ yếu sản phẩm nghiên cứu số tháng 8/2019 của Viện. Bài viết có tiêu đề: “SDGs, National Priorities and Indicators across Five Developing Countries” (Các mục tiêu phát triển bền vững: so sánh mục tiêu ưu tiên và các chỉ báo tại 5 quốc gia đang phát triển).
 
Trong chương trình ngoại khóa, các học viên được đi tham quan tìm hiểu lịch sử văn hóa Ấn Độ, các địa danh như Taj Mahal, chùa Bahai, đền Qutub Minar, thành đỏ Red Fort.
 
Đây là chuyến tập huấn bổ ích và thú vị, giúp cho cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tạo dựng mối quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan trong Chính phủ Ấn Độ, gây dựng mối quan hệ để có thể triển khai thêm những chương trình hợp tác với Ấn Độ trong tương lai. Đây cũng là dịp để cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trải nghiệm văn hóa và cuộc sống đa dạng, dân chủ, phát triển của Ấn Độ.
 
Khóa tập huấn này thuộc chương trình học bổng ITEC. Mỗi năm học bổng ITEC dành cho Việt Nam khoảng trên dưới 150 suất đào tạo ngắn hạn. Chính phủ Ấn Độ đài thọ toàn bộ chi phí của khóa học. Các khóa học diễn ra rải rác trong năm, dành cho các ứng viên đang công tác tại các quốc gia đang phát triển, có tuổi đời từ 25 đến 45 tuổi, có khả năng sử dụng tiếng Anh. Các khóa học trong chương trình ITEC rất đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực như Lãnh đạo -  Quản lý, Thông tin - Truyền thông, Quản lý kinh tế, vấn đề giới, Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Tiếng Anh, Giáo viên Yoga, v.v… Thông tin chi tiết và các mẫu đăng ký trực tuyến được đăng tải trên trang web của học bổng ITEC, địa chỉ:
www.itecgoi.in     
 
Chú thích ảnh: Mạch Lê Thu, Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ nhận chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn.
 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bình luận của bạn