cis_banner_final_en.png
Chương trình Học bổng Đại sứ 2021 cho sinh viên Việt Nam theo học tại Ấn Độ

26/03/2021


Chương trình Học bổng Đại sứ 2021 cho sinh viên Việt Nam theo học tại Ấn Độ

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ trân trọng thông báo chương trình học bổng Đại sứ 2021


Chương trình học bổng Đại sứ 2021 gồm 113 suất học bổng cho các sinh viên Việt Nam tới Ấn Độ theo học chương trình đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại 04 trường đại học của Ấn Độ, bao gồm Integral (Lucknow), Viện công nghệ công nghiệp Kalinga (Bhubaneshwar), Đại học Rishihood (Haryana) và Đại học Sharda (Noida).

CƠ CẤU HỌC BỔNG ĐẠI SỨ 2021

I. Đại học Integral (Lucknow): 06 suất (đại học và thạc sĩ)

– 01 suất 100% học phí + ăn + ở

– 02 suất 100% học phí + ở

– 03 suất 100% học phí

Chi tiết tìm hiểu tại: https://iul.ac.in/Admissioninfointernational/Vietnam_Scholarship.aspx

II. Viện công nghệ công nghiệp Kalinga: 75 suất

– Đại học và Thạc sĩ: 55 suất

+ 02 suất 100% học phí

+ 15 suất 75% học phí

+ 18 suất 50% học phí

+ 20 suất 25% học phí

– PhD: 20 suất

+ 03 suất 100% học phí

+ 17 suất 50% học phí

Chi tiết tìm hiểu tại: (đang cập nhật)

III. Đại học Rishihood: 10 suất (đại học và thạc sĩ)

– 10 suất 100% học phí +  ăn + ở

– Hỗ trợ tài chính thêm cho sinh viên khuyết tật

Chi tiết tìm hiểu tại: https://drive.google.com/file/d/1oCTm61atxeWfJqH_v8dda0fJ4O4obmi-

/view?usp=sharing

IV. Đại học Sharda: 22 suất (bao gồm cả tiến sĩ)

– 02 suất 100% học phí

– 10 suất 70% học phí

– 10 suất 50% học phí

– 02 suất 100 học phí cho khóa học một học kỳ

Chi tiết tìm hiểu tại: vietnam.scholarship@sharda.ac.in

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG

Các ứng cử viên cần đăng ký song song với trường đại học mong muốn học (xét duyệt về trình độ) và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ (để nhận được sự tiến cử từ Đại sứ quán).

– Với trường Đại học: các ứng cử viên tìm hiểu về quy trình và đăng ký hồ sơ trên website chính thức của mỗi trường (dưới đây) hoặc các đường dẫn được đề cập trong phần CƠ CẤU HỌC BỔNG ĐẠI SỨ 2021

https://www.iul.ac.in/

https://kiit.ac.in/

https://rishihood.edu.in/

https://www.sharda.ac.in/

– Với Đại sứ quán: các ứng cử viên chỉ cần cung cấp thông tin trong đường link sau: https://forms.gle/4DhivKHYLcYUDBHo7

CÁC CÂU HỎI

Các câu hỏi, thắc mắc xin gửi về: https://forms.gle/3oJgKMG7YmfFqQxJ9

Đọc thêm về
Bình luận của bạn