cis_banner_final_en.png
Nội dung chính: Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo”

14/04/2015


Nội dung chính: Hội thảo khoa học "Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo”

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ hai với chủ đề “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo”. Hội thảo sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2015. Trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, giảng viên viết bài tham luận theo các chủ đề (trong văn bàn kèm theo dưới đây) và gửi về Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trước ngày 15/6/2015 theo địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội (tầng 7, nhà A8) và email: indiancentrevietnam@gmail.com


NỘI DUNG CHÍNH

HỘI THẢO KHOA HỌC

“HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - ẤN ĐỘ:

TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA, XÃ HỘI, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO”

Dự kiến sẽ được tổ chức cuối tháng 6 năm 2015

*******

1. Chính trị, tư tưởng Ấn Độ đương đại.

2. Tư duy của người Ấn Độ cổ.

3. Đời sống tâm linh và văn hóa Ấn Độ.

4. Hồ Chí Minh với Ấn Độ.

5. Ấn Độ với Hồ Chí Minh.

6. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: thành tựu và triển vọng.

7. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao.

8. Hợp tác phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam - Ấn Độ.

9. Giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ: nhìn từ góc độ văn học, nghệ thuật.

10. Nghiên cứu, giảng dạy văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam.

11. Sức mạnh mềm Ấn Độ.

12. Giao lưu văn hóa với tư cách là động lực, tiềm năng thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn