cis_banner_final_en.png
Hải quan Ấn Độ hướng tới mục tiêu giảm thời gian thông quan chỉ còn 12 phút

24/12/2019


Hải quan Ấn Độ hướng tới mục tiêu giảm thời gian thông quan chỉ còn 12 phút

Theo Business Standard, việc sử dụng các thiết bị thông quan tự động sẽ giúp giảm đáng kể thời gian thông quan tại các cảng của Ấn Độ nhằm cải thiện chỉ số thuận lợi kinh doanh của Ấn Độ.


Được biết, thời gian thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại cảng Nhava Sheva của Mumbai là 82 giờ, trong đó thời gian dành cho thực hiện thủ tục hải quan là 12 giờ. Do đó, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét việc áp dụng công nghệ blockchain, và trí tuệ nhân tạo nhằm giảm thời gian thông quan  xuống còn 12 phút.
Một quan chức Chính phủ cho biết, đây được coi là cuộc cải cách tương lai cho giúp cơ quan Hải quan giải phóng các lô hàng không có rủi ro. Việc thông quan tự động sẽ được áp dụng đối với 3.800 doanh nghiệp nhập khẩu được cơ quan Hải quan công nhận theo chương trình về doanh nghiệp ưu tiên.
Chương trình doanh nghiệp ưu tiên là chương trình nhằm tạo thuận lợi thuơng mại và giúp giảm thiểu việc thanh tra, kiểm tra và chấp nhận các tờ khai nhập khẩu trước khi hàng đến. Hiện, hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp ưu tiên chiếm tới 40% khối lượng hàng hóa nhập khẩu.
Hải quan Ấn Độ cũng đã có kế hoạch sử dụng máy soi chiếu hình ảnh đối với hàng hóa chưa được phân luồng thông quan ban đầu và thực hiện lưu trữ dữ liệu cho việc tham chiếu. Điều này sẽ được thực hiện qua công nghệ blockchain.
Chính phủ Ấn Độ cũng đang xem xét việc áp dụng niêm phong hải quan điện tử tại các kho hàng, trong đó mỗi container hàng hóa sẽ được theo dõi tình trạng hàng hóa được vận chuyển từ các kho hàng đến các cảng. Điều này sẽ cho phép hàng hóa của các nhà nhập khẩu được phép thông quan tự động.
Thông qua việc áp dụng công nghệ hiện đại trong thông quan hàng hóa sẽ giúp xóa bỏ việc kiểm tra thực tế hàng hóa và tái phân bổ nguồn nhân lực cho lực lượng Hải quan.
Ngọc Loan
Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-an-do-huong-toi-muc-tieu-giam-thoi-gian-thong-quan-chi-con-12-phut-116461.html

Bình luận của bạn