cis_banner_final_en.png
Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, 2015-2019 (Phần 2)

21/01/2020


Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, 2015-2019 (Phần 2)

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài nghiên cứu “Đánh giá chương trình Thành phố thông minh ở Delhi, Ấn Độ, giai đoạn 2015 – 2019” (Phần 2). Tác giả của nghiên cứu này là Tiến sĩ Rumi Aijaz, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Những nhà quan sát (ORF), cơ quan đầu não nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Chính phủ Ấn Độ. TS Rumi Aijaz chuyên nghiên cứu về chính sách đô thị. Ông đã đề xuất xây dựng và thực hiện Sáng kiến nghiên cứu chính sách đô thị từ năm 2007 và sáng kiến đã được công nhận và phát triển ở cả Ấn Độ và nước ngoài.


II. Sứ mạng Thành phố thông minh Ấn Độ: Tổng quan và Đánh giá

Chính phủ Ấn Độ đã ra mắt Sứ mạng Thành phố thông minh (SCM) vào ngày 25/6/2015, và thực hiện SCM trong thời gian 5 năm (2015-2016 đến 2019-2020).[1] SCM nhằm cải thiện điều kiện sống tại 100 thành phố trên khắp Ấn Độ. SCM lựa chọn mỗi bang ít nhất một thành phố để chuyển đổi sang “thành phố thông minh”. Mục tiêu là phải cải thiện các loại cơ sở hạ tầng và dịch vụ, bao gồm nước, vệ sinh, năng lượng, giao thông, giáo dục, và sức khỏe. Hơn 130 triệu cư dân đô thị (hoặc 35% dân số đô thị của đất nước) dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sáng kiến này.
 
Trong mỗi bang Ấn Độ có nhiều khu vực dân cư, nhưng chỉ có 100 khu vực được SCM lựa chọn. Việc lựa chọn 100 thành phố dựa trên những bản đề xuất của từng khu vực gửi lên, và các tiêu chí cố định khác, như dân số đô thị, số thành phố trong bang, đặc trưng riêng của bang (ví dụ tôn giáo/lịch sử/danh thắng du lịch; có là thủ phủ của bang hay không; có là trung tâm kinh doanh/công nghiệp/giao thông vận tải hay không) và hiệu suất của các cơ quan dân sự của thành phố đó. Các thành phố nhận được điểm số cao nhất trên cơ sở các tiêu chí này đã được chọn. Trong quá trình xây dựng các đề xuất thành phố thông minh, các thành phố đã tìm kiếm sự hỗ trợ và ý kiến từ người dân, từ những đại diện được dân bầu ra, các nhà quy hoạch đô thị và các chuyên gia tư vấn Ấn Độ và nước ngoài.
[2]
 
100 thành phố đã được chọn theo từng giai đoạn, trong đó thành phố thứ 100 được chọn vào tháng 6/2018. Sau khi lựa chọn xong, các thành phố đã thành lập Tổ xúc tiến đặc biệt (SPV) và chỉ định Tư vấn quản lý dự án để ra quyết định, thiết kế dự án và tài trợ. Từ ngày 25/6/2016, chính xác một năm sau khi ra mắt SCM, các dự án thành phố thông minh bắt đầu được triển khai tại 100 thành phố được chọn. Bộ Phát triển Đô thị xây dựng đã ban hành cẩm nang Hướng dẫn và nhiệm vụ cụ thể để hỗ trợ chính quyền và nhân dân các địa phương có tầm nhìn đúng đắn về thành phố thông minh. Những hướng dẫn này dựa trên bốn trụ cột của sự phát triển: thể chế, hạ tầng, xã hội và kinh tế. Tài liệu SCM khuyến khích các thành phố đạt được các tính năng của thành phố thông minh sau: sử dụng đất hỗn hợp, nhà ở bao trùm, tạo khả năng đi bộ giữa các địa điểm, không gian mở, nhiều lựa chọn giao thông, quản trị thân thiện với công dân và bản sắc riêng mạnh mẽ của thành phố. Phác thảo của SCM Chính quyền Trung ương tuyên bố rằng mục tiêu của nó “là thúc đẩy các thành phố cung cấp cơ sở hạ tầng cốt lõi và mang lại chất lượng cuộc sống tốt cho người dân, môi trường sạch sẽ và bền vững và áp dụng Giải pháp Thông minh”.
[3]
 
Các hướng dẫn của SCM cũng nêu rõ rằng, Chính quyền Trung ương và địa phương sẽ cấp kinh phí cho việc thực hiện các hoạt động của SCM trên cơ sở “phù hợp”. Tổng chi phí của các dự án được đề xuất theo SCM ước tính là 2.050,18 tỷ rupee. Mỗi thành phố sẽ nhận được khoảng 2 tỷ rupee từ Chính quyền Trung ương và địa phương mỗi năm. Các hướng dẫn của SCM quy định rằng, các khoản tài trợ của Chính quyền Trung ương và địa phương “sẽ được nâng cấp để thu hút tài trợ từ các nguồn bên trong và bên ngoài”.
[4]

Khu vực được chọn ở Delhi

Vào năm 2011, Delhi có dân số 16,78 triệu người có đăng ký, trải rộng trên một khu vực địa lý rộng 1.483 km2 (xem Bảng 1).[5] Thành phố này được điều hành bởi năm cơ quan: ba cơ quan chính quyền cấp vùng Thành phố Delhi (Bắc, Nam và Đông), Hội đồng Thành phố New Delhi (NDMC) và Hội đồng Quân sự Delhi (xem Hình 1). Năm 2011, khu vực do NDMC quản lý đã đăng ký tổng dân số là 257 803 người, diện tích 42,74 km2.
 
Hình 1: Vị trí của trung tâm thành phố New Delhi ở Delhi

Nguồn: Bản đồ Delhi trong Hướng dẫn và Kế hoạch tổng thể cho Delhi (Dự thảo) của Ủy ban Nghệ thuật đô thị, Chính sách nghệ thuật công cộng Delhi, ngày 27/6/2018; Bản đồ của NDMC lấy từ Cổng thông tin NDMC.
Lưu ý: Trung tâm thành phố New Delhi (NDCC) là khu vực duy nhất ở Delhi được chọn vào chương trình SCM, nằm trong khu vực NDMC và được đánh dấu màu đỏ trong bản đồ trên.

Bảng 1: Dân số và diện tích Delhi, 2011
TT Chính quyền địa phương Dân số % tổng dân số Diện tích (km2) % tổng diện tích
1. Ba cơ quan chính quyền cấp vùng Thành phố Delhi (Bắc, Nam và Đông) 11 034 555 65,72 1 397,69 94,24
2. NDMC 257 803 1,53 42,74 2,88
3. Hội đồng Quân sự Delhi 110 351 0,65 42,57 2,87
4. MCD (cho các thị trấn có điều tra dân số ở Delhi) 4 966 190 29,58 N.A. --
5. MCD (cho các làng ở in Delhi) 419 042 2,49 N.A. --
Tổng tại Delhi 16 787 941 100 1 483 100
Nguồn: Điều tra dân số Ấn Độ, Cẩm nang điều tra dân số các quận của Delhi, Tóm tắt điều tra dân số chính của làng và thị trấn, đề án số 08, Phần XII-B (Delhi: Tổng cục điều hành điều tra dân số, 2011).

Theo SCM, chỉ một phần nhỏ (ví dụ 2,2 km vuông) của khu vực NDMC, được chỉ định là Trung tâm thành phố New Delhi (NDCC), được chọn để trở thành khu vực phát triển (ABD) trong khoảng thời gian mười năm từ 2015 đến 2025. Các khu vực thuộc quyền quản lý của NDMC được lựa chọn vì những lý do sau:
  • NDMC đã đạt được thứ hạng cao hơn trong hiệu suất công việc khi so sánh với các khu vực khác, và do đó nó được cho là ở một vị trí thuận lợi để thực hiện các dự án phức tạp;
  • Khu vực này sở hữu một mức độ vượt trội về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (máy chủ, lưu trữ, đám mây) và mạng;
  • Khu vực này trước đây đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án thông minh;
  • Khu vực NDMC đã đạt được tình trạng không có nợ kể từ năm 2009-2010, đã nhận được xếp hạng tín dụng  loại AA và có ngân sách thặng dư trong ba năm qua.[6]
 
Tại thời điểm lựa chọn một khu vực của Delhi, các khu vực khác thuộc quyền quản lý của NDMC, cụ thể là Chanakyapuri và Sarojini Nagarlahoma, cũng đang được xem xét. Tuy nhiên, NDCC là lựa chọn ưu tiên vì khu vực này là trung tâm của các hoạt động và có ý nghĩa xã hội, văn hóa và kinh tế. Bao gồm Connaught Place (CP) và các khu vực xung quanh được kết nối (xem Hình 2), NDCC được tạo thành từ khu thương mại trung tâm của CP, chợ, khách sạn, nhà ở, trường học, trung tâm y tế, di tích lịch sử, di sản, không gian mở, văn phòng chính phủ, văn phòng của các tổ chức quốc tế, khu giải trí và các địa điểm tôn giáo. Chính vì vậy, khu vực này tương đối thuận lợi để triển khai thực hiện các dự án thành phố thông minh, chính quyền cũng lường trước lợi ích của việc lựa chọn này.
[7]
 
Hình 2: Khu vực Trung tâm thành phố New Delhi (NDCC)

Nguồn: Bản đồ khu vực NDCC lấy từ Cổng thông tin NDMC (https://ndmc.gov.in/pdf/Area-based%20Map%20_NDCC%20-%20FINAL.pdf)

Do đó, khi nói rằng Delhi là một trong những thành phố được chọn vào Sứ mạng Thành phố thông minh của Ấn Độ, thì cần phải hiểu rằng, khu vực được lựa chọn để chuyển sang mô hình thành phố thông minh tại New Delhi (tức là NDCC) chỉ là một khu vực rất nhỏ của Delhi. Cách tiếp cận này được gọi là phát triển dựa trên khu vực (ABD). 
 
Đề xuất dự án và chi phí thành phố thông minh
 
Theo đề xuất thành phố thông minh NDMC, có 36 dự án đã được lên kế hoạch triển khai.
[8] Việc chọn lựa các dự án dựa trên đánh giá về các đặc điểm của khu vực và các tương tác được tổ chức với các bên liên quan (thông qua các cuộc gặp mặt trực tiếp, các cuộc thi và phương tiện trực tuyến/ngoại tuyến). Các dự án liên quan đến các lĩnh vực như giao thông động và tĩnh, môi sinh và vệ sinh, y tế, giáo dục, năng lượng, giải trí (văn hóa, xã hội), chiếu sáng công cộng và nước (xem Hình 3 và Bảng 2). Rất nhiều dự án là về lĩnh vực giao thông và môi sinh. Cơ quan quản lý thành phố thông minh áp dụng nhiều sáng kiến đổi mới vào tất cả những lĩnh vực có thể.
 
Hình 3: Số lượng dự án thành phố thông minh được đề xuất cho Trung tâm thành phố New Delhi

Nguồn: Hội đồng thành phố New Delhi, Đề xuất thành phố thông minh, tháng 12/2015. (https://ndmc.gov.in/pdf/Smart%20City%20Proposal_NDMC_RevisionV1.pdf)
Lưu ý: Chi tiết về các dự án được cung cấp trong Bảng 2.

Tổng số dự án được liệt kê là 36, đây là một số lượng lớn. Nhiều dự án được liệt kê dưới một tên gọi nhóm chung, chẳng hạn như thiết bị sạc cho xe điện tại các bãi đỗ xe, các ứng dụng di động tích hợp để ghi lại đường đi của xe đạp, trạm dừng xe buýt thông minh và bãi đậu xe thông minh dựa trên cảm biến, được triển khai tại nhiều địa điểm trong khu vực NDCC. Do đó, tổng số dự án được thực hiện dự kiến sẽ nhiều hơn 36.
[9]

Bảng 2: Danh sách các dự án trong Đề xuất Thành phố thông minh NDMC
Lĩnh vực TT. Dự án
Giao thông động và tĩnh 1 Hỗ trợ giao thông cho người khó vận động, bao gồm hệ thống tín hiệu PELICAN (đèn giao thông, nút bấm cho người đi bộ chờ sang đường) cho những người có khả năng thể chất khách nhau/người cao tuổi
2 Kết nối bằng xe điện (EV) để đi quãng ngắn đến trạm xe buýt, nhà ga
3 Xạc xe điện tại nơi đỗ xe
4 Ứng dụng tích hợp để ghi lại quãng đường đi của xe đạp
5 Kiểm soát điện tử, bao gồm có ứng dụng cảnh sát giao thông e-challan, để nâng cao mức độ tuân thủ luật giao thông
6 Chỗ đỗ xe cho phương tiện giao thông công cộng nhanh (IPT) ví dụ taxi và xe ôm
7 Điểm đỗ xe buýt thông minh có tương tác thông tin, máy rút tiền tự động ATM, Internet không dây Wifi
8 Đỗ xe tự động nhiều tầng tại KG Marg, ga Shivaji & gần tòa nhà IOC building
9 Hệ thống Quản lý Đỗ xe thông minh có cảm ứng, liên kết với ứng dụng của trung tâm quản lý giao thông
10 Phố đi bộ trong khu vực CP, không có cảnh sát giao thông điều tiết
Khác 1 Dịch vụ Tiện ích công cộng dựa trên cảm ứng
2 Lắp đặt thêm máy ATM, trung tâm nhận nuôi thú cưng, biển hiệu quảng cáo ở ga ngầm để biến ga thành nơi sống động
3 Màn hình kỹ thuật số thông minh hiển thị thông tin giao thông/thông báo xã gội/báo tin/cập nhật kết quả thi đấu cricket/quảng cáo
4 Biến các khu vực nhà vệ sinh công cộng thành những Trung tâm dừng nghỉ công cộng thông minh, có thêm máy ATM, quầy y tế, trung tâm thương mại điện tử, dùng năng lượng tái tạo áp mái energy
5 Dùng 1 loại thẻ để tích hợp các dịch vụ ở New Delhi bao gồm thẻ ngân hàng/thẻ điện tử Jan-Dhan yojana/bảo hiểm/vé xem phim
6 Chuyển đổi hành vi xã hội thông qua những giá trị tốt đẹp được tuyên truyền trên truyền thông đại chúng và mạng xã hội
7 Lễ hội Quốc tế Delhi
8 Giải thưởng thủ đô toàn cầu
Vệ sinh 1 Thùng rác có gắn định vị
2 Cấp thùng rác mới
3 Máy dọn vệ sinh tự động
4 Nâng cấp máy làm sạch đường hiện có
5 Dùng chất thải xanh (chất thải chăn nuôi) cho dự án khí đốt thông minh
Sức khỏe 1 Hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử dựa trên đám mây để tích hợp tất cả các cơ sở y tế công cộng
2 Xây dựng cơ sở bệnh viện trung tâm của ba vùng Đông, Tây và Nam (EWS), cho phép người dân tiếp cận giường bệnh viện tư dành riêng cho EWS, và cung cấp dịch vụ vận chuyển để chuyển đến bệnh viện tư
3 Dịch vụ y tế ảo cung cấp một mạng lưới các bác sĩ tình nguyện trực tuyến, cung cấp thông tin về người hiến máu tình nguyện, có sẵn máu trong ngân hàng máu theo thời gian thực
Giáo dục 1 Giải pháp học tập điện tử trong tất cả các trường học NDMC dưới dạng lớp học thông minh, kết nối sợi quang, nội dung số, phòng thí nghiệm ảo, thư viện số, giám sát 360 độ học sinh và giáo viên
2 Hồ sơ điện tử tập trung về sức khỏe của học sinh
Năng lượng 1 Tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà (các tòa nhà công và tư)
2 Lắp đặt lưới điện thông minh & tích hợp năng lượng mặt trời để cấp điện phép liên tục
Văn hóa, giải trí 1 Các khu vực, địa điểm vui chơi giải trí, phục vụ nhu cầu văn hóa và xã hội của người dân
2 Chương trình sáng kiến về đặc trưng và văn hóa của thành phố
Chính quyền điện tử 1 Trung tâm quản lý đô thị và an ninh bằng mệnh lệnh tích hợp/công nghệ giám sát CCTV
2 Quản trị điện tử và sử dụng cấu trúc sáng tạo để cho phép người khởi nghiệp và người tham gia ở khu vực tư nhân được đóng góp cho quản trị đẳng cấp thế giới
Chiếu sáng đô thị 1 Chuyển đổi cột điện thành cột thông minh với đèn LED, được trang bị bộ điều khiển điều khiển sự cố, cơ sở hạ tầng truyền thông, điểm truy cập Wi-Fi, cảm biến chất lượng không khí, cảm biến ô nhiễm tiếng ồn
Nước 1 Nước thông minh và quản lý nước thải thông minh  
 
Nguồn: "Danh sách các dự án theo Đề xuất thành phố thông minh: NDMC", NDMC.

Do việc đạt được các mục tiêu của SCM phụ thuộc vào sự hợp tác của chính quyền và người dân, danh sách dự án cũng bao gồm các biện pháp cải thiện hoạt động của các cơ quan hành chính (hoặc chất lượng quản trị đô thị) và đạt được chuyển đổi hành vi. Do đó, một trung tâm chỉ huy và kiểm soát sẽ hoạt động 24/7 đang được công ty Larsen & Toubro thành lập tại văn phòng NDMC; nó sẽ giúp điều phối công việc, giám sát khoảng 30 dịch vụ tiện ích theo thời gian thực và khắc phục những lời phàn nàn của người dân. Trung tâm sẽ là tâm điểm quản trị dữ liệu và thông tin về các dịch vụ khác nhau.
 
Tổng chi phí vốn của 36 dự án theo kế hoạch ước tính là 18,97 tỷ INR. Hơn một nửa số tiền sẽ được dành cho việc phát triển ngành năng lượng. Các lĩnh vực như giao thông, bãi đậu xe, và nước cũng sẽ nhận được tài trợ đáng kể. NDMC sẽ tài trợ lên tới 32% tổng chi phí. Các chi phí còn lại sẽ do chính phủ hoặc các nguồn tư nhân khác cung cấp (xem Hình 4).

Hình 4: Chi phí vốn và nguồn vốn cho các dự án được đề xuất

Nguồn: Hội đồng thành phố New Delhi, Đề xuất thành phố thông minh, tháng 12/2015.

Kể từ 2017-2018, NDMC đã phân bổ 2 tỷ INR cho SPV. Chính quyền Trung ương đã cấp khoản tài trợ 1,94 tỷ INR. NDMC đã dành số tiền lên tới 1 tỷ INR cho SPV vào năm 2019
[10]. Theo thông tin đã công bố, tổng chi tiêu hiện tại cho các dự án là 700 triệu INR.[11]
 
Tình hình thực hiện dự án
NDMC đã thành lập một tổ xúc tiến đặc biệt (SPV) vào tháng 7/2016 để thực hiện đề xuất thành phố thông minh, và để đảm bảo hoàn thành kịp thời các dự án. Giám đốc điều hành SPV là một cán bộ của IAS làm việc chuyên trách. SPV được hỗ trợ bởi một nhóm các chuyên gia và công chức của chính quyền Trung ương và các bang, cũng như khu vực tư nhân. Các mốc thời gian quan trọng trong việc triển khai các dự án được tóm tắt trong Bảng 3.
 
Bảng 3: Những mốc thời gian quan trọng của sứ mệnh thành phố thông minh ở Delhi
Ngày Hoạt động
25/6/2015 Chính phủ Ấn Độ ra mắt đề án Sứ mệnh Thành phố thông minh
15/12/ 2015 Chính quyền New Delhi NDMC nộp đề xuất Thành phố thông minh lên Bộ Phát triển Đô thị
28/1/2016 Lựa chọn khu vực trung tâm New Delhi (NDCC) để phát triển thành thành phố thông minh
28/7/2016 Thành lập cơ quan xúc tiến đặc biệt (SPV) với tên gọi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành phố thông minh NDMC để triển khai và quản lý các dự án
10/2016 Bắt đầu quá trình triển khai dự án thành phố thông minh
Nguồn: (i) Hội đồng thành phố New Delhi;[12] (ii) Thành phố thông minh NDMC[13].


Theo thông tin trên trang web NDMC, 11 dự án đã được hoàn thành cho đến tháng 12/2019
[14], bao gồm máy bán nước tự động, phòng tập thể dục ngoài trời, Bảo tàng Charkha, nhà máy sinh học,[15] năng lượng mặt trời trên mái nhà, vườn ươm hiện đại, bãi đậu xe thông minh, khu vực văn hóa giải trí và chiếu sáng tiền sảnh tại Palika Kendra. Các dự án khác đã được triển khai gồm có kết nối cáp quang tốc độ cao, dịch vụ Wi-Fi ở nơi công cộng, cột đèn đường thông minh gắn camera và cảm biến môi trường, cây năng lượng mặt trời với đèn LED và điểm sạc di động, một trung tâm để quảng bá ý tưởng doanh nghiệp thông minh, 50 màn hình tương tác LED, lớp học thông minh trong các trường công, Ambedkar Vatika và hai vườn ươm công nghệ cao chuyển thành khu vực văn hóa giải trí, bốn máy quét đường cơ học, hai máy nhặt rác và mười máy kéo tự động.[16]
 
Mặc dù đã hơn ba năm kể từ khi công việc liên quan đến việc triển khai các dự án thông minh bắt đầu trong khu vực NDCC, nhưng do khối lượng công việc quá đồ sộ nên dự án thành phố thông minh NDMC vẫn được coi là một công việc chưa hoàn tất.
[17] Dưới đây là một số dự án đã hoàn thành.

Trung tâm đào tạo và Bảo tàng Charkha:[18]
Bảo tàng Charkha đã được thành lập tại công viên phía trên bãi đậu xe Palika ở Connaught Place (xem Hình 5). Sáng kiến này nhằm mục đích làm nổi bật bản sắc văn hóa đặc sắc trong thành phố, trao quyền kinh tế cho những người thợ dệt của ngành công nghiệp khadi (vải dệt thủ công) và phổ biến việc sử dụng vải khadi.
 
Hình 5: Trung tâm đào tạo và Bảo tàng Charkha, Connaught Place

Nguồn:
NDMC.
 
Dự án, được khánh thành vào ngày 21/5/2017, được thiết kế bởi NDMC phối hợp với Ủy ban Công nghiệp Khadi và Village. Nhân dịp lễ khánh thành bảo tàng, charkhas (vòng quay) được phát cho các nghệ nhân. Bảo tàng trưng bày bộ sưu tập charkhas cổ điển, do nhiều cá nhân từ nhiều quốc gia quyên tặng, cùng bức ảnh Mahatma Gandhi đang quay một chiếc charkha năm 1925. Một số hiện vật lịch sử của Gandhi (gồm nhật ký, sách kinh, bát và dép) cũng được trưng bày. Bảo tàng thu hút nhiều người đến tìm hiểu di sản văn hóa Ấn Độ. Giá vé vào cửa bảo tàng là 20 INR một vé.
 
Một trung tâm đào tạo cũng đã được thành lập trong khuôn viên của Bảo tàng Charkha, được đặt tên là Ganga Ben Kutir để tưởng nhớ Ganga Ben, người phụ nữ đã dạy Gandhi nghệ thuật quay charkha. Trung tâm có khóa học dạy kéo sợi, mỗi khóa dài một tuần và thu phí 1.300 INR. Những nghệ nhân lành nghề đến từ Raj Ghat (nơi thành lập một đài tưởng niệm và triển lãm dành riêng cho Mahatma Gandhi) đến đây để hỗ trợ lớp học.

Khi tác giả đến nghiên cứu tại bảo tàng vào tháng 10/2019, nơi đây đã mở cửa cho công chúng và được duy trì tốt. Tuy nhiên, máy chiếu để chiếu một bộ phim về Gandhi và charkha bị hỏng. Tác giả cũng biết rằng, các lớp học dành cho những người đăng ký học kéo sợi không được tổ chức thường xuyên, và phải lấy bản giấy mẫu đơn đăng ký (chi phí 236 INR) từ Raj Ghat vì đơn này không có bản trên mạng.
 
Trung tâm tiện ích công cộng (PAC):
Một trong những cam kết của SCM là cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của công dân. Về vấn đề này, các nhà vệ sinh công cộng hiện có trong khu vực NDCC đang được chuyển đổi thành PAC thông minh cung cấp bốn dịch vụ thiết yếu tại cùng một địa điểm, gồm nhà vệ sinh, máy bán nước tự động, máy rút tiền và phòng khám kỹ thuật số. Một khoản tiền 45 triệu INR đã được dành cho mục đích này. Một số trung tâm như vậy đã hoạt động (xem Hình 6). Các PAC này đang được xây dựng thông qua một thỏa thuận, trong đó NDMC cấp đất và xây dựng cơ sở hạ tầng cho các công ty tư nhân cung cấp các dịch vụ này.

Hình 6: Trung tâm tiện ích công cộng, Janpath và Mandi House

Nguồn: Ảnh tác giả chụp
 
Ví dụ, một công ty có trụ sở tại Mumbai, Asian Oncology Pvt. Ltd. (AOPL)
[19], điều hành các phòng khám kỹ thuật số trong PAC. Nó cung cấp một loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm các xét nghiệm y tế (đường huyết, huyết áp, điện tâm đồ, huyết sắc tố, cholesterol), các gói sức khỏe và có bác sĩ tư vấn miễn phí vào Thứ Ba và Thứ Năm. Số tiền mà phòng khám tính phí cho các loại dịch vụ dao động từ 10 đến 1.000 INR. Đối với người dân, việc đến các phòng khám như vậy dễ dàng hơn là đến các bệnh viện quá tải của thành phố hoặc trạm xá của nhà nước. Trong giờ làm việc (9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, trừ Chủ nhật), một kỹ thuật viên được đào tạo (đã hoàn thành khóa học chứng chỉ về kỹ thuật viên y tế khẩn cấp EMT), được AOPL thuê, có mặt tại trung tâm để thực hiện các xét nghiệm, đưa ra báo cáo thử nghiệm ngay lập tức, và cung cấp các loại thuốc cơ bản (bao gồm crocin, digene và xi-rô ho). Tác giả đã đến thăm một phòng khám và nói chuyện với kỹ thuật viên có mặt ở đó vào ngày 19/10/2019. Kỹ thuật viên cho biết, mỗi ngày có khoảng 15-20 bệnh nhân đến khám. Vào thời điểm đó, trung tâm không tiến hành xét nghiệm sốt xuất huyết và sốt rét. Tác giả cũng biết rằng do Internet thường xuyên bị cắt, nên phòng khám gặp khó khăn trong việc trả kết quả xét nghiệm nhanh.
 
Một trong những cơ sở khác được cung cấp trong PAC là máy bán nước tự động (còn gọi là ATM nước). Những máy này cung cấp nước uống có thể uống được ở một mức giá tượng trưng (1 NIR cho 1 chai 300 ml, 3 INR cho chai 500 ml, 5 INR cho chai1 lít). Giá này thấp hơn nhiều so với nước khoáng đóng chai có sẵn trên thị trường, có giá từ 15 đến 20 INR, JanaJal, một doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại Noida, chịu trách nhiệm lắp đặt những máy bán nước này.
[20] Chúng có thể chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc điện và phân phối tới 15.000 lít nước mỗi ngày. Các máy được theo dõi 24/7 từ một trung tâm điều khiển, kiểm soát thông tin hoạt động và thu chi hằng ngày của JanaJal. Khi tác giả đến PAC ở Janpath, máy được cài đặt ở đây đã hoạt động bình thường. Máy bán nước tự động tại Mandi House PAC đã bị hỏng và phải đóng cửa.
 
Bãi đậu xe thông minh:
Connaught Place (CP) là một trong những nơi đông khách nhất ở Delhi. Mỗi ngày, hàng ngàn người, bao gồm cả khách du lịch nước ngoài, ghé thăm CP để mua sắm và giải trí. Hầu hết mọi người thích đi đến CP bằng xe cơ giới (ô tô, SUV, xe hai bánh), và do đó khu vực này thu nhận một số lượng lớn phương tiện. CP có một số khu vực được chỉ định làm bãi đỗ xe ngoài trời. Để thuận tiện cho người lái xe và để sử dụng tốt hơn chỗ đỗ xe, bãi đỗ xe đã được phân lô (xem Hình 7). NDMC đã hợp tác với Neptune Automatic, một công ty có trụ sở tại Noida, cung cấp các giải pháp đỗ xe sáng tạo.
[21]

Hình 7: Bãi đỗ xe ở Connaught Place

Nguồn:
(i) Tác giả; (ii) Tạp chí đánh giá an toàn công nghiệp.[22]
 
Khi đến nghiên cứu thực địa tại các khu vực đỗ xe được nâng cấp, tác giả quan sát thấy có camera và bảng hiển thị kỹ thuật số tại các lối vào bãi đỗ xe để thông báo trước cho lái xe về tình trạng còn chỗ. Rào chắn Boom đã được cài đặt tại lối ra vào. Hiện tại, người đỗ xe có thể lấy vé từ máy bán vé tự động hoặc từ các thiết bị cầm tay điện tử của nhân viên quản lý bãi đậu xe. Để đỗ xe, người lái xe phải trả từ 10 INR (cho xe hai bánh) và 20 INR (cho ô tô) mỗi giờ. Theo thỏa thuận hợp tác công tư, NDMC nhận được 61% tổng số phí đỗ xe do người nhượng quyền thu được trừ thuế, hoặc 75 triệu INR mỗi tháng, tùy theo mức nào cao hơn. Khi dự án hoàn thành, thông tin về số chỗ đỗ xe còn trống của từng bãi đỗ xe cũng sẽ được truyền đến trung tâm chỉ huy và kiểm soát, sắp hoàn thành thành tại trung tâm của NDMC. Sau đó, trung tâm sẽ cung cấp thông tin cho công chúng thông qua một ứng dụng di động và cổng thông tin web. Với thông tin này, người dân sẽ có thể kiểm tra nơi nào còn chỗ đỗ xe và đi đến địa điểm đỗ xe có sẵn gần nhất. Với mục đích này, một ứng dụng di động có tên PoochhO đã được phát triển bởi Hệ thống vận chuyển đa phương thức tích hợp Delhi.
 
Chia sẻ xe đạp công cộng:
Dự án “xe đạp thông minh”, dành cho việc di chuyển quãng đường ngắn, đang được triển khai trong khu vực NDCC với sự hỗ trợ của công ty Nextbike của Đức. Theo chương trình này, mọi người có thể trả một khoản phí tượng trưng (10 INR cho tối đa một giờ sử dụng) và thuê một chiếc xe đạp thông qua điện thoại thông minh của họ. Khoảng 50 gian hàng xe đạp thông minh, chứa tổng cộng 500 chiếc xe đạp, đã được xây dựng (xem Hình 8). Những chiếc xe đạp được trang bị GPS, đèn LED phía trước và phía sau được cung cấp bởi một máy phát điện và hệ thống dựa trên mã QR để khóa và mở khóa. Một nền tảng di động dựa trên công nghệ Yulu cũng đã được ra mắt bởi một công ty có trụ sở tại Bengaluru để thúc đẩy di động sinh thái trong các khu vực NDCC và NDMC. Có thể sử dụng xe đạp điện giống như xe đạp cơ học bằng cách tải xuống ứng dụng Yulu và trả phí. Thông qua các biện pháp như vậy, chính quyền thành phố nhằm mục đích hạn chế ô nhiễm không khí do xe cơ giới và các hoạt động khác của tự nhiên và con người ở khu vực Delhi, rút ngắn các khoảng trống trong kết nối các trạm giao thông công cộng và giảm tắc nghẽn giao thông.
[23]
 
Hình 8: Giá dựng xe đạp thông minh và xe đạp điện

Nguồn: (i) SmartBike; (ii) Tác giả.

Bảng thông tin và dịch vụ kỹ thuật số:
Trong vòng tròn trung tâm của Connaught Place, nhiều bảng kỹ thuật số đã được doanh nghiệp tư nhân Signpost India liên kết với NDMC và MTNL lắp đặt. Bên cạnh quảng cáo và thông tin giải trí, các bảng này cung cấp tới 1 GB dữ liệu miễn phí, Wi-Fi và các điểm sạc di động (xem Hình 9).
[24] Rất nhiều sử dụng các dịch vụ này.
 
Hình 9: Bảng hiển thị kỹ thuật số, Connaught Place

Nguồn: Tác giả
 
Ngoài các dự án nêu trên, nhiều bản báo cáo cũng đã thông báo về tiến độ của các dự án khác đã hoàn thành ở Delhi trong Sứ mệnh Thành phố thông minh. Sau đây là hai trong số các dự án như vậy.
 
Phòng học thông minh:
Tại Trường trung học cơ sở nữ sinh N.P. Bengali ở gần chợ Gole, các lớp học đã được trang bị máy chiếu và bảng kỹ thuật số để chiếu video hướng dẫn, giúp học sinh dễ dàng học các khái niệm lý thuyết. Có ý kiến xác nhận rằng, các phòng học thông minh đang giúp cải thiện hiệu quả của việc dạy và học.
[25]
 
Đồng hồ đo điện thông minh:
Để tăng cường sự thuận tiện cho người tiêu dùng, tất cả các đồng hồ thông thường đã được NDMC thay thế bằng đồng hồ thông minh, hợp tác với Công ty TNHH Dịch vụ hiệu năng năng lượng (EESL). Bằng cách sử dụng hệ thống giám sát dựa trên web, đồng hồ đo điện thông minh giúp kiểm tra lỗi nhập dữ liệu, giảm hiệu các thủ tục xuất hóa đơn không hiệu quả, và cắt giảm chi phí đọc đồng hồ thủ công. Dự kiến việc sử dụng đồng hồ thông minh sẽ mang lại kết quả tiết kiệm hàng chục triệu rupee.
[26] Đồng hồ hỗ trợ GPRS, được tích hợp với hệ thống công nghệ thông tin của NDMC, cho phép người tiêu dùng theo dõi việc sử dụng năng lượng trên điện thoại di động của họ; một tab đồng hồ thông minh được thêm vào trang chủ Ứng dụng NDMC 311 để thông báo cho người tiêu dùng về thói quen tiêu thụ năng lượng của họ.

 

[1] Chính quyền thành phố đã tuyên bố khởi động giai đoạn thứ hai của SCM (tức là Sứ mệnh thành phố thông minh 2.0) vào năm 2020, sau khi giai đoạn 1 hiện tại kết thúc.
[2] Bộ Phát triển đô thị, Smart Cities - Mission Statement and Guidelines/Hướng dẫn và Nhiệm vụ của Sứ mệnh Thành phố thông minh (New Delhi: Chính phủ Ấn Độ, 2015).
[3] Xem chú thích 14.
[4] Xem chú thích 14.
[5] Census of India, District Census Handbook - NCT of Delhi, Village and Town Wise Primary Census Abstract, Series-08, Part XII-B (Delhi: Directorate of Census Operations, 2011).
[6] NDMC, Budget At A Glance 2019-2020/Tổng ngân sách 2019-2020.
[7] New Delhi Municipal Council, Smart City Proposal/Đề xuất dự án thành phố thông minh, 12/2015.
[9] Rất tiêc, chưa thể cập nhật được danh sách đầy đủ của từng hoạt động nhỏ.
[10]Budget Speech 2019-20”/“Ngân sách 2019-2020”, NDMC.
[11] 3 years after launch, New Delhi Municipal Council smart city work in progress Nidhi Sharma, “Tiến độ các dự án thành phố thôngcủa New Delhi minhsau 3 năm triển khai”, The Economic Times, 22/3/2019.
[12] New Delhi Municipal Council, Departments: Projects, truy cập 11/2019.
[13] New Delhi Municipal Council, NDMC Smart City, truy cập 11/2019.
Biomethanation là một quá trình mà vật liệu hữu cơ được chuyển đổi vi [15] sinhtrong điều kiện yếm khí thành khí sinh học (Nguồn: Irini Angelidaki, et al., “Biomethanation and its Potential,” Methods in Enzymology, ScienceDirect, Volume 494, tr. 327-351, 2011).
”/“Tiến độ các dự án thành phố thông 3 years after launch, New Delhi Municipal Council smart city work in progress Nidhi Sharma, “[17] của New Delhi minhsau 3 năm triển khai”, The Economic Times, 22/3/2019.
[18] http://charkha.ndmc.gov.in/index.html
[19] https://aoplclinic.com/
[20] https://janajal.com/index.html
[21] https://www.neptuneautomatic.com/
[23]Smart Cities Mission Weekly Update”, Smartnet, Issue 47, 17/12/2018.
[25]Smart Cities Mission Weekly Update”, Smartnet, Issue 32, 3/9/2018.

Bình luận của bạn