cis_banner_final_en.png
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Viện Công vụ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Ấn Độ

05/02/2020


Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Viện Công vụ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Ấn Độ

Ngày 5/2/2020, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Viện Công vụ Ngoại giao (FSI), Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Đoàn gồm có 10 cán bộ Viện FSI và do Ngài Rajesh Uike, Phó Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam dẫn đầu.


Đón tiếp đoàn, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ; PGS, TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; các lãnh đạo quản lý cấp trưởng, phó phòng, cán bộ nghiên cứu Viện Thông tin Khoa học và Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.
 
Đoàn đã nghe PGS, TS Lê Văn Toan trình bày hai nội dung chính: Thứ nhất là, giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ của Học viện; Thứ hai là, sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.
 
PGS, TS Lê Văn Toan trình bày về lịch sử hình thành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bắt nguồn từ một lớp huấn luyện cán bộ do Nguyễn Ái Quốc tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc năm 1925, đến trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ra đời năm 1949 sau khi nước nhà giành độc lập. Ngày nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phát triển thành hệ thống Học viện, là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị rộng khắp cả nước. Hệ thống Học viện gồm Học viện Trung tâm và 5 Học viện trực thuộc tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và chỉ đạo chuyên môn 63 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Học viện trung tâm có 10 đơn vị chức năng, 18 viện nghiên cứu. Học viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp, và cán bộ chiến lược của Đảng về các lĩnh vực quan trọng như Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý, ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, tôn giáo, quyền con người, văn hóa, xã hội học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 2014, với sự khai trương của nguyên thủ quốc gia hai nước, đã xây dựng được một mạng lưới kết nối những nhà khoa học Việt Nam chuyên nghiên cứu Ấn Độ, một số nhà khoa học nghiên cứu về Ấn Độ đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Isarel, Anh,... và hợp tác với trên 100 tổ chức và cá nhân các nhà nghiên cứu tại Ấn Độ, với mục đích nghiên cứu về Ấn Độ để cung cấp căn cứ khoa học cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. 

 

Về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, PGS, TS Lê Văn Toan đã điểm lại sự phát triển của mối quan hệ trên năm trụ cột: chính trị - ngoại giao; an ninh - quốc phòng; kinh tế - thương mại; năng lượng; và văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục, kết nối nhân dân.
 
Thứ nhất, về chính trị - ngoại giao, mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có 4 dấu mốc lớn. Năm 1956, hai nước đã thiết lập mối quan hệ cấp lãnh sự. Năm 1972, Việt Nam và Ấn Độ bắt đầu mở Đại sứ quán. Năm 2007, Việt Nam và Ấn Độ thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược, và nâng cấp thành đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2016. Nguyên thủ quốc gia hai nước thường xuyên có các chuyến thăm cấp nhà nước, thể hiện quyết tâm chính trị thực hiện các cam kết của hai bên.
 
Thứ hai, về an ninh - quốc phòng, Việt Nam tri ân sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Ấn Độ trong việc củng cố năng lực quốc phòng cho Việt Nam, thể hiện qua một số động thái như Chính phủ Ấn Độ cấp các gói tín dụng 100 triệu và 500 triệu đô la Mỹ cho quân đội Việt Nam, cũng như đào tạo quân nhân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
 
Thứ ba, về kinh tế - thương mại, hai quốc gia hiện có trao đổi thương mại trị giá trên 10 tỷ đô la Mỹ và phấn đấu nâng lên 15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng Viện Nghiên cứu lúa Đồng bằng Sông Cửu Long và tích cực hỗ trợ các lĩnh vực khác trong nền kinh tế Việt Nam.
 
Thứ tư, về năng lượng, tập đoàn ONG-C Videsh của Ấn Độ đã vào thăm dò, khai thác dầu khí trên Biển Đông của Việt Nam, không chỉ giúp Việt Nam phát triển trong lĩnh vực an ninh năng lượng, mà còn khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Các nhà đầu tư về năng lượng tái tạo của Ấn Độ cũng có nhiều cơ hội đầu tư vào Việt Nam.
 
Thứ năm, về văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục và kết nối nhân dân, có nhiều ví dụ để thấy những thành quả hợp tác Việt Nam - Ấn Độ. Các tác phẩm văn học Ấn Độ như sử thi Mahabharata và tác phẩm của Tagore đã được đưa vào chương trình dạy học phổ thông và đại học chuyên ngành. Chính phủ Ấn Độ cung cấp nhiều suất học bổng cho Việt Nam để nâng cao năng lực cán bộ. Đạo Phật thu hút được nhiều tín đồ Việt Nam và trên thế giới, điển hình là có 120 quốc gia và hơn 20 nghìn người đã dự lễ Phật Đản Vesak 2019 tổ chức tại Việt Nam.
 
PGS, TS Lê Văn Toan phân tích bốn nguyên nhân góp phần vào thành tựu chung của mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, đó là: sự tiếp biến của đạo Phật vào Việt Nam; sự hiện diện của đạo Hindu tại miền Trung Việt Nam; sự kết hợp giữa văn hóa Hindu với văn hóa bản địa ở vùng Đồng Bằng sông Cửa Long; và tư tưởng vì nhân dân của các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh, Mahatma Gandhi, và Jawaharlal Nehru. PGS, TS Lê Văn Toan nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là mối quan hệ truyền thống, thủy chung, không vì những lợi ích vật chất trước mắt, và đặc biệt, nó được xây dựng trên nền tảng của lòng khoan dung, nhân ái, từ bi, độ lượng của các tôn giáo lớn bắt nguồn từ Ấn Độ là đạo Hindu và đạo Phật phù hợp với tâm thức văn hóa của Việt Nam.
 
Trong phần hỏi đáp, các cán bộ Viện FSI đã nêu lên các vấn đề lớn: So sánh mối quan hệ của Việt Nam với ba quốc gia đối tác chiến lược toàn diện là Ấn Độ, Trung Quốc và Nga; Phát triển du lịch Việt Nam - Ấn Độ; Đổi mới ở Việt Nam; Biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc trong các tác phẩm văn học Tagore và trong đời sống chính trị mỗi nước; Trọng tâm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ; và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. PGS, TS Lê Văn Toan đã trả lời những vấn đề nêu trên, và khẳng định, Việt Nam có vị thế đặc biệt quan trọng trong khối ASEAN, trong chính sách Hướng Đông và Hành động Phía Đông của Ấn Độ. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc và sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã và đang hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ và các tổ chức chính trị, các cơ quan nghiên cứu học thuật của Ấn Độ để không ngừng vun đắp mối quan hệ giữa hai quốc gia. PGS, TS Lê Văn Toan mong muốn những nhà ngoại giao tương lai của Bộ Ngoại giao Ấn Độ sẽ có ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để tiếp tục xây đắp tình hữu nghị giữa hai nước.
 
Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã trao đổi quà lưu niệm và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, toàn diện trong tương lai.
 
Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam nói chung và Học viện nói riêng đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virút corona gây ra. Tất cả những người tham gia buổi tiếp và làm việc tuân thủ đúng mọi quy định phòng chống bệnh do Phòng Y tế Học viện hướng dẫn, bao gồm: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay kháng khuẩn. Buổi làm việc kết thúc an toàn, tốt đẹp và mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.
 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bấm vào đây để xem album ảnh/Click here to see the photo album  

 
Bấm vào đây để đọc bản tiếng Anh của bài viết này/Click here to read the English version of this article

Bình luận của bạn