cis_banner_final_en.png
Chính sách biến đổi khí hậu của Ấn Độ

20/02/2020


Chính sách biến đổi khí hậu của Ấn Độ

Ấn Độ là một đất nước nhiệt đới, một quốc gia đang phát triển, và đông dân. So với các quốc gia khác, Ấn Độ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn trong việc đối phó với hậu quả của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu là một hiện tượng toàn cầu nhưng có hậu quả cục bộ.


Có nhiều yếu tố trong nước và quốc tế ảnh hưởng tới chính sách liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu của Ấn Độ. Chính sách này thể hiện qua hai tài liệu chính. Một là, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu (NAPCC) được thông qua vào ngày 30/6/2008. Hai là, Cam kết do quốc gia tự xác định của Ấn Độ (INDC) được đệ trình lên Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) vào ngày 2/10/2015. NAPCC hướng trọng tâm vào các vấn đề trong nước. INDC là một tuyên bố về ý định hành động Biến đổi khí hậu được công bố trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu Paris được tổ chức vào tháng 12/2015.
                                                                                                             
NAPCC nêu rõ tầm nhìn của Ấn Độ trong phát triển bền vững về mặt sinh thái và các bước cần thực hiện để hiện thực hóa tầm nhìn đó. Dựa trên nhận thức rằng hành động biến đổi khí hậu phải tiến hành đồng thời trên một số lĩnh vực liên quan mật thiết với nhau, như năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, nước, rừng, không gian đô thị và môi trường núi dễ tổn thương. Đây là bối cảnh của 8 mục tiêu quốc gia được nêu trong NAPCC. Vài năm sau, vào năm 2015, khi Liên hợp quốc thông qua 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG), Ấn Độ cần  nhiều chính sách liên quan và các chuỗi hành động liên kết, phối hợp. Các mục tiêu quốc gia về năng lượng mặt trời, tăng cường hiệu quả năng lượng, tạo ra môi trường sống đô thị bền vững, bảo tồn nước, duy trì hệ sinh thái dễ tổn thương trên dãy núi Himalya, kiến tạo ra Ấn Độ xanh thông qua mở rộng trồng rừng, làm nông nghiệp bền vững, và tạo ra một nền tảng tri ​​thức chiến lược để phục vụ tất cả nhiệm vụ khác của quốc gia. NAPCC thừa nhận rằng, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng là hai mặt của cùng một tấm huy chương; Ấn Độ đã phải chuyển đổi chiến lược từ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sang mô hình hoạt động kinh tế dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời, và các nguồn sạch hơn như năng lượng hạt nhân. Sự thay đổi như vậy sẽ tăng cường an ninh năng lượng cho Ấn Độ và góp phần đối phó với mối đe dọa biến đổi khí hậu. Do đó, cách tiếp cận vì lợi ích chung là cơ sở cho chiến lược biến đổi khí hậu của Ấn Độ. NAPCC gồm có các hợp phần hướng dẫn ứng phó với biến đổi khí hậu tại Ấn Độ, dựa trên các nguồn lực của chính Ấn Độ, và thừa nhận rằng, những hợp phần này liên kết mật thiết với các nỗ lực đa phương, dựa trên các nguyên tắc và quy định của UNFCCC, để thiết lập chế độ ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Ấn Độ hy vọng rằng, các cuộc đàm phán đa phương đang diễn ra trong khuôn khổ UNFCCC sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, dựa trên nguyên tắc cùng chịu trách nhiệm, nhưng mỗi đối tác phụ trách các trọng trách và cách ứng phó khác nhau tùy vào khả năng (CBDR), cho phép các nước đang phát triển như Ấn Độ, thông qua hỗ trợ tài chính quốc tế và chuyển giao công nghệ, sẽ đẩy nhanh sự thay đổi, hướng tới một tương lai của năng lượng tái tạo và năng lượng sạch. Mặc dù Ấn Độ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện một số mục tiêu quốc gia, nhưng kỳ vọng của Ấn Độ về mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu do quốc tế hỗ trợ dựa trên chia sẻ gánh nặng công bằng giữa các quốc gia vẫn chưa được đáp ứng thỏa đáng. Chính trong bối cảnh này, chúng ta nên đánh giá Thỏa thuận quốc gia tự xác định (NDC) của Ấn Độ được đệ trình vào đêm trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Paris về biến đổi khí hậu tháng 12/2015.
 
Thủ tướng Ấn Độ Modi là một trong những nhà lãnh đạo thế giới rất quan tâm đến các vấn đề biến đổi khí hậu. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi, Ấn Độ đã quyết định áp dụng một cách tiếp cận chủ động, đầy hoài bão và hướng tới tương lai, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Paris về biến đổi khí hậu. Điều này được phản ánh trong INDC của Ấn Độ. INDC thể hiện cam kết của Ấn Độ với sự phát triển kinh tế bền vững về mặt sinh thái, với các giá trị văn minh lâu đời, tôn trọng thiên nhiên, ý thức về sự công bằng giữa các thế hệ và nhân loại nói chung. Các mục tiêu mà Ấn Độ đã tự nguyện cam kết là chưa từng có đối với một quốc gia đang phát triển. Mức độ tiêu thụ năng lượng cho tăng trưởng của Ấn Độ sẽ giảm 33 - 35% vào năm 2030, so với năm gốc 2005, điều đó có nghĩa là cứ mỗi USD GDP của Ấn Độ sẽ sử dụng lượng năng lượng giảm dần và đáng kể. Chúng ta tin rằng, dựa trên những thành tựu của Phái đoàn Quốc gia về Tăng cường Hiệu quả Năng lượng, mục tiêu này sẽ được đáp ứng. Ấn Độ là một trong những nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới, và đã có một dấu ấn năng lượng trên toàn cầu, điều này là đóng góp lớn của Ấn Độ trong việc giải quyết bài toán biến đổi khí hậu toàn cầu. INDC Ấn Độ đã đặt mục tiêu tạo ra 175 GW năng lượng tái tạo vào năm 2030 dựa trên sự thành công của dự án Năng lượng Mặt trời quốc gia. Dự đoán rằng, Ấn Độ sẽ đạt được mục tiêu này 10 năm trước thời hạn dự định. Chính phủ Ấn Độ có thể nâng mục tiêu lên tới 227 GW vào năm 2030. Mục tiêu đạt được 40% năng lượng từ các nguồn tái tạo vào năm 2030 có thể sẽ đạt được trước vài năm. Con số này hiện nay (thời điểm viết bài) là 21%. Ấn Độ đang tích cực giảm thành phần nhiệt điện than trong tổng lượng năng lượng tiêu thụ. Vẫn chưa nhiều người biết rằng, tiền thuế than Ấn Độ rất cao, với mức 400 Rupi/tấn, lấy từ Quỹ năng lượng sạch. Ấn Độ cũng cam kết không xây dựng mới những nhà máy nhiệt điện không thuộc loại siêu hiệu quả và hiện đại nhất.
 
Ấn Độ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Paris, và sự tham gia của cá nhân của Thủ tướng Modi trong Thỏa thuận Paris mang tính bước ngoặt đã được một số nhà lãnh đạo thế giới thừa nhận. Sáng kiến ​​của ông về việc thành lập Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế để thúc đẩy năng lượng mặt trời trên toàn thế giới đã được hoan nghênh.

Ấn Độ đang phát triển một mặt trận lớn để đảm bảo tương lai có đủ năng lượng sạch cho người dân, dựa trên các thuộc tính văn hóa bản địa riêng của Ấn Độ, cùng với một loạt các nỗ lực can thiệp chính sách theo khuôn khổ pháp lý của Đạo luật bảo tồn năng lượng. Đạo luật này bao quát 15 ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng nhất của Ấn Độ và chi phối Các quy chuẩn xây dựng bảo tồn năng lượng, bao gồm tất cả các cơ sở hạ tầng đô thị mới. Hầu hết các bang của Ấn Độ đã xây dựng và bắt đầu thực hiện Kế hoạch hành động của từng bang về biến đổi khí hậu (SAPCC). Ngoài ra, Ấn Độ còn có một xã hội dân sự năng động và sôi động, thúc đẩy người dân nhận thức về mối đe dọa của biến đổi khí hậu và mỗi người chúng ta có thể làm gì để phản ứng trước mối đe dọa này. Hy vọng rằng sự lãnh đạo của Ấn Độ trong việc đối phó với các thách thức về Biến đổi khí hậu và An ninh năng lượng sẽ đóng vai trò thúc đẩy các quốc gia khác nâng tầm đóng góp của chính họ để đối phó với vấn đề toàn cầu hiện nay. Nếu không làm như vậy, nhân loại sẽ đứng trước một tương lai không chắc chắn và có thể là thảm khốc.

 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Tác giả: Shyam Saran, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ.
Nguồn: Bộ Ngoại giao Ấn Độ
 

Bấm vào đây để đọc bản tiếng Anh của bài viết này/Click here to read the English version of this article

 

Bình luận của bạn