cis_banner_final_en.png
Giới thiệu chương trình du học Ấn Độ

03/08/2021


Giới thiệu chương trình du học Ấn Độ

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu chương trình Du học Ấn Độ do Bộ giáo dục Ấn Độ quản lý.


Chương trình Du học Ấn Độ (SII) là một dự án hàng đầu của Bộ Giáo dục (MoE), Chính phủ Ấn Độ nhằm khuyến khích sinh viên quốc tế khám phá các cơ hội giáo dục tại các trường đại học hàng đầu ở nước này. Chương trình SII đã xây dựng một hệ thống liền mạch để sinh viên đăng ký và tìm hiểu các khóa học tại các học viện uy tín của Ấn Độ.

Hệ thống Giáo dục Ấn Độ là Hệ thống Giáo dục Đại học lớn thứ hai thế giới với hơn 800 trường đại học, 39.000 trường cao đẳng và khả năng tuyển sinh hơn 20 triệu sinh viên. Các cơ sở giáo dục đại học ở Ấn Độ cung cấp các khóa học /bằng cấp có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới về chất lượng nhưng với chi phí chỉ bằng 1/4, do đó đảm bảo một nền giáo dục xứng đáng với giá trị bỏ ra.

Để tìm hiểu về chương trình Du học Ấn Độ, mời quý vị truy cập trang web quảng bá du học Ấn Độ của Chính phủ Ấn Độ: https://www.studyinindia.gov.in/ 

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://www.indembassyhanoi.gov.in/alert_detail/?alertid=37

Đọc thêm về
Bình luận của bạn