cis_banner_final_en.png
Nội các Ấn Độ thông qua những cải cách lớn trong lĩnh vực viễn thông

23/09/2021


Nội các Ấn Độ thông qua những cải cách lớn trong lĩnh vực viễn thông

Nội các Ấn Độ, do Thủ tướng Narendra Modi làm Chủ tịch, đã thông qua một số cải cách cơ cấu và quy trình trong lĩnh vực viễn thông. Những dự án này được kỳ vọng sẽ duy trì và tạo thêm cơ hội việc làm, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tăng tính thanh khoản, khuyến khích đầu tư và giảm gánh nặng pháp lý đối với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (TSP).


Trong bối cảnh lĩnh vực viễn thông đang làm việc với công suất vượt trội để đáp ứng nhiều đòi hỏi trong bối cảnh COVID-19, với mức tiêu thụ dữ liệu tăng mạnh, giáo dục trực tuyến, làm việc tại nhà, kết nối giữa các cá nhân thông qua mạng xã hội, các cuộc họp trực tuyến, v.v., các biện pháp cải cách sẽ thúc đẩy hơn nữa sự gia tăng và thâm nhập của kết nối viễn thông và băng thông rộng. Quyết định của nội các củng cố tầm nhìn của Thủ tướng Ấn Độ về khu vực viễn thông mạnh mẽ. Với sự cạnh tranh mạnh hơn và cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn, cải cách sẽ mang lại phát triển toàn diện và cho phép các khu vực bị thiệt thòi được có cơ hội truy cập băng thông rộng chính thống và phổ quát để kết nối những người chưa được nối mạng. Gói cải cách cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của 4G, tăng tính thanh khoản và tạo môi trường thuận lợi cho việc đầu tư vào mạng 5G.

Chín cải cách cơ cấu và năm cải cách thủ tục cộng với các biện pháp cứu trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã được thông qua, như sau:

Cải cách cơ cấu

1. Hợp lý hóa tổng doanh thu điều chỉnh: Doanh thu phi viễn thông trong tương lai sẽ bị loại trừ khỏi định nghĩa của AGR.

2. Bảo lãnh của ngân hàng (BGs) được hợp lý hóa: Giảm rất nhiều yêu cầu về BG (80%) so với Phí cấp phép (LF) và các khoản phí tương tự khác. Không có yêu cầu đối với nhiều BG ở các khu vực khu vực dịch vụ được cấp phép (LSA) khác nhau trong nước. Thay vào đó, sẽ chỉ cần một BG là đủ.

3. Lãi suất được hợp lý hóa/Mức phạt được loại bỏ: Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, việc trả chậm Phí cấp phép (LF) / Phí sử dụng phổ (SUC) sẽ thu hút lãi suất MCLR của SBI cộng 2% thay vì MCLR cộng 4%; lãi gộp hàng năm thay vì hàng tháng; tiền phạt và lãi phạt được xóa bỏ.

4. Đối với các phiên đấu giá được tổ chức đến nay, sẽ không yêu cầu có BGs để đảm bảo thanh toán. Ngành viễn thông đã phát triển và thông lệ cần có kinh nghiệm BG trong quá khứ không còn cần thiết nữa.

5. Quãng thời gian: Trong các phiên đấu giá trong tương lai, thời gian phổ viễn thông tăng từ 20 lên 30 năm.

6. Thu lại phổ viễn thông sẽ có thể diễn ra 10 năm sau khi phổ được đấu giá.

7. Không tính phí sử dụng phổ (SUC) cho phổ thu được trong các cuộc đấu giá trong tương lai.

8. Khuyến khích chia sẻ phổ - SUC bổ sung 0,5% cho việc chia sẻ phổ bị loại bỏ.

9. Khuyến khích đầu tư 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo lộ trình tự động được phép trong lĩnh vực viễn thông. Tất cả các biện pháp bảo vệ sẽ được áp dụng.

Cải cách thủ tục

1. Lịch đấu giá cố định - Các cuộc đấu giá phổ thông thường được tổ chức vào quý cuối cùng của mỗi năm tài chính.

2. Thúc đẩy kinh doanh dễ dàng, loại bỏ yêu cầu của giấy phép theo thông báo hải quan năm 1953 đối với thiết bị không dây. Đã thay thế bằng tự khai báo.

3. Cải cách biết khách hàng của bạn (KYC): Cho phép tự KYC (dựa trên ứng dụng). Tỷ giá E-KYC được sửa đổi thành chỉ một Rupee. Chuyển từ trả trước sang trả sau và ngược lại sẽ không yêu cầu KYC mới.

4. Biểu mẫu chuyển đổi khách hàng bằng giấy (CAF) sẽ được thay thế bằng lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số. Gần 3-4 tỉ giấy CAF nằm trong các kho TSP khác nhau sẽ không còn cần thiết. Không yêu cầu kiểm tra kho của CAF.

5. Giải phóng mặt bằng SACFA cho các tháp viễn thông được nới lỏng. DOT sẽ chấp nhận dữ liệu trên cổng thông tin dựa trên cơ sở tự khai báo. Cổng thông tin của các Cơ quan khác (chẳng hạn như Hàng không dân dụng) sẽ được liên kết với Cổng thông tin DOT.

Giải quyết các yêu cầu về tính thanh khoản của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông

Nội các Ấn Độ đã phê duyệt những điều sau đây cho tất cả các Nhà cung cấp Dịch vụ Viễn thông (TSP):

1. Tạm hoãn/Trì hoãn tối đa bốn năm đối với các khoản thanh toán đến hạn hàng năm phát sinh ngoài phán quyết của AGR, bằng cách bảo vệ Giá trị hiện tại ròng (NPV) của số tiền đến hạn được bảo vệ.

2. Tạm hoãn/hoãn thanh toán phổ tần đã mua trong các phiên đấu giá trước đây (không bao gồm phiên đấu giá năm 2021) trong tối đa bốn năm với NPV được bảo vệ ở mức lãi suất quy định trong các phiên đấu giá tương ứng.

3. Tùy chọn để các TSP thanh toán số tiền lãi phát sinh do việc hoãn thanh toán nói trên theo phương thức vốn chủ sở hữu.

4. Theo lựa chọn của Chính phủ, để chuyển đổi số tiền đến hạn liên quan đến khoản thanh toán trả chậm nói trên theo phương thức vốn chủ sở hữu vào cuối thời hạn Tạm hoãn/Trì hoãn, các hướng dẫn sẽ được Bộ Tài chính hoàn thiện.

Những điều trên sẽ được áp dụng cho tất cả TSP và sẽ giúp giảm bớt tính thanh khoản và dòng tiền. Điều này cũng sẽ giúp các ngân hàng tiếp cận đáng kể với lĩnh vực viễn thông.

Nguồn: https://www.narendramodi.in/cabinet-approves-major-reforms-in-telecom-sector-557261

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bấm vào đây để đọc bản tiếng Anh của bài viết này/Click here to read the English version of this article

Đọc thêm về
Telecom  
Bình luận của bạn