cis_banner_final_en.png
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Hải làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

17/04/2020


Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Hải làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Chiều ngày 14/7/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Mạnh Hải, Phó Giám đốc Viện Thông tin Khoa học làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thay cho đồng chí nguyên Giám đốc Trung tâm đã nghỉ hưu.


Dự lễ công bố quyết định có PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ; TS Nguyễn Duy Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Thông tin Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng toàn thể cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 
Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hải,  đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện yêu cầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hải khi nhận nhiệm vụ mới cần phát huy tài năng, trí tuệ, sở trường và kinh nghiệm công tác để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.PGS, TS Lê Văn Toan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ chúc mừng TS Nguyễn Mạnh Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm và tin tưởng rằng, trên cương vị Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, TS Nguyễn Mạnh Hải tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tận tâm cống hiến cho sự nghiệp chung của Trung tâm, để thúc đẩy Trung tâm không ngừng phát triển. PGS, TS Lê Văn Toan cảm ơn Ban Giám đốc, Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện Thông tin Khoa học, và các Vụ, Viện thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng với Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.    
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, TS Nguyễn Mạnh Hải cam kết kế thừa và phát huy truyền thống của các ban lãnh đạo tiền nhiệm và sẽ nỗ lực hết sức mình để phát triển Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.
 
Lễ công bố quyết định tiến hành theo đúng quy trình hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ của Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, và tuân thủ chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả những người tham gia buổi lễ đều đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội, và không họp nhiều hơn 20 người trong một phòng.
 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bình luận của bạn