cis_banner_final_en.png
Nền kinh tế phi chính thức của Ấn Độ giảm hơn một nửa

09/11/2021


Nền kinh tế phi chính thức của Ấn Độ giảm hơn một nửa

MUMBAI: Chỉ số thanh toán kỹ thuật số của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng phản ánh sự lan rộng của kỹ thuật số, có tính đến sự tăng trưởng trong cơ sở hạ tầng thanh toán. Trong số bốn mục tiêu chính của việc phi tiền tệ hóa, Ấn Độ dường như đã hoàn thành tốt ba mục tiêu. Giao dịch kỹ thuật số đã có sự gia tăng.


Bên cạnh đó, tiền giả cũng đã giảm. Tiền giả được phát hiện tiếp tục giảm từ 310 ngàn tờ/năm trong năm tài chính 2019 xuống 290 ngàn tờ/năm trong năm tài chính 2020 và 200 ngàn tờ/năm trong năm tài chính 2021. Cũng có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang được quy chuẩn hóa hơn.

Theo nhà kinh tế trưởng của SBI, Soumya Kanti Ghosh, có những chỉ số cho thấy nền kinh tế phi chính thức (ngầm) đã giảm xuống còn 20% GDP từ mức 50% vài năm trước. Điều này có thể tương đương với châu Âu và tốt hơn nhiều so với các nước Mỹ Latinh nơi quy mô kinh tế phi chính thức ước đạt 34% nền kinh tế chính thức.

Ông Ghosh cho biết: “Việc tăng thu thuế GST bất chấp GDP suy giảm cho thấy rõ ràng rằng, quy chuẩn hóa đã đảm bảo chính sách tài khóa có thể được sử dụng như một công cụ chính sách tài khóa ngược chu kỳ khi doanh thu suy sụp do đại dịch. Đây là một sự đột phá rõ ràng so với trước đây, vì chính sách tài khóa luôn được sử dụng như một công cụ chính sách tài khóa theo chu kỳ ở Ấn Độ”.

Dữ liệu gần đây cho thấy mặc dù đã có sự hồi sinh trong hoạt động kinh tế, nhưng không có sự gia tăng tương xứng về tiền tệ trong lưu thông. Mức độ số hóa cao đã tạo cho nền kinh tế khả năng phát triển mà không cần lượng tiền mặt tăng tương ứng.

Ghosh nói: “Sự gia tăng việc quy chuẩn hóa và sự gia tăng tiền tệ đang được lưu thông không loại trừ lẫn nhau. Các bên liên quan trong nền kinh tế quy chuẩn cũng là người tiêu dùng. Mặc dù họ có thể có nhiều tiền mặt hơn, nhưng nhiều giao dịch hiện đang được ghi lại thông qua dấu chân kỹ thuật số”.

Theo ông Ghosh, ngay cả sự gia tăng tiền mặt sau đại dịch cũng là một sự thất thường. “Nếu chúng ta so sánh tỷ lệ tiền tệ/GDP trong năm tài chính 2020 (trước đại dịch) với năm tài chính 2011, con số thực sự thấp hơn. Ví dụ, trong năm tài chính 2020 là 12,1% và năm tài chính 2011 là 12,4%. Vì vậy, thực sự, chúng tôi đang trở nên số hóa hơn và có lẽ ít sử dụng tiền mặt hơn”.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/indias-informal-economy-more-than-halved/articleshow/87575336.cms

Bình luận của bạn