cis_banner_final_en.png
Học bổng ITEC mở khóa học trực tuyến về chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch Covid-19

23/04/2020


Học bổng ITEC mở khóa học trực tuyến về chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch Covid-19

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thông báo học bổng ITEC mở khóa học trực tuyến về chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch Covid-19.


Học bổng ITEC đang có một khóa học trực tuyến dành cho các cán bộ chăm sóc sức khỏe. Tất cả mọi người quan tâm đều có thể đăng ký tham gia học. Thông tin khóa học như sau:
 
- Tên khóa học: Managing COVID-19 Pandemic – Experiences & Best Practices of India/Quản lý đại dịch Covid-19 – Kinh nghiệm và những ví dụ điển hình tiên tiến của Ấn Độ.
 
- Người hướng dẫn khóa học: PGI Chandigarh
 
- Thời gian học: 27/4/2020 - 1/5/2020, trong thời gian từ 1500-1600 theo giờ Ấn Độ, tứ 16h30-17h30 theo giờ Việt Nam 
 
- Để đăng ký xin nhấp vào link: 
https://www.itecgoi.in/applicant_getCountry_e-ITEC.php?salt3=9939d0095f2020-2021&salt=51f82bf6123441&salt2=b2624927a726).
 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bình luận của bạn