cis_banner_final_en.png
Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

04/05/2020


Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện Thông tin khoa học và Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 28-4, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Phó Giám đốc Học viện, Bí thư Đảng bộ, Viện Trưởng Viện Thông tin khoa học dự và chỉ đạo Đại hội.


Dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm; đồng chí Nguyễn Mạnh Hải, Giám đốc Trung tâm cùng cấp ủy, các đảng viên trong Chi bộ, và đại diện chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Thông tin Khoa học.
 
Đồng chí Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 đã nêu bật những kết quả của Chi bộ Trung tâm trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của Chi ủy trong thực hiện công tác giáo dục, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, công tác đoàn thể quần chúng và các hoạt động xã hội khác.
 
Dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 đã khẳng định Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ được xác định là cơ quan thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản về Ấn Độ và quan hệ giữa Ấn Độ với Việt Nam và giữa Ấn Độ với các nước trong khu vực và trên thế giới; Thúc đẩy mà mở rộng các quan hệ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực hợp tác khác với Ấn Độ; Góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Phó Giám đốc Học viện, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện Thông tin khoa học đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như những đóng góp của Chi bộ đối với Đảng bộ Viện Thông tin khoa học. Đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Nguyễn Duy Bắc chúc chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ luôn là một chi bộ mạnh, phát huy sức mạnh tập thể để giữ vững vị thế là một cơ quan khoa học làm cầu nối giữa hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ. Đồng chí cũng đề nghị chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ xem xét mở rộng phạm vi nghiên cứu lên tầm khu vực, trước hết là trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và các quốc gia khác có quan hệ chặt chẽ với Việt Nam và Ấn Độ.
 
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bỏ phiếu nhất trí bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 và thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ nhiệm kỳ 2020-2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hải, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ.
 


Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ xác định phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022 là tiếp tục lãnh đạo Trung tâm hoàn thành tốt năm mặt công tác gồm: công tác chính trị - tư tưởng, các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chi bộ, công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức đoàn thể. Cụ thể, chi bộ sẽ quán triệt, đôn đốc, nhắc nhở đảng viên và quần chúng tham gia đầy đủ các buổi nghe thời sự, học nghị quyết của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Trung tâm và Học viện; Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên: Phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, các đối tác Ấn Độ và Việt Nam và các đơn vị chức năng của Học viện tổ chức tốt các Hội thảo, tọa đàm khoa học quốc tế; Tổ chức tốt việc xuất bản sách thuộc Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ; Tổ chức tốt tin, bài cho Website Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ; Tổ chức tốt việc mời chuyên gia giảng dạy lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược (nếu có); Làm tốt công tác đối ngoại, và các nhiệm vụ khác.
 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bình luận của bạn