cis_banner_final_en.png
Bộ Phát triển Nguồn nhân lực Ấn Độ (HDR) thông báo sửa đổi Đề án chương trình học bổng nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Ấn Độ để thúc đẩy nghiên cứu trong nước

09/05/2020


Bộ Phát triển Nguồn nhân lực Ấn Độ (HDR) thông báo sửa đổi Đề án chương trình học bổng nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Ấn Độ để thúc đẩy nghiên cứu trong nước

Hầu hết các suất học bổng, trong đó có 1000 suất học bổng mới, đã không thu hút được ứng viên. Vì vậy, Bộ Phát triển Nguồn nhân lực Ấn Độ (HRD) thông báo sửa đổi Đề án chương trình học bổng nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Ấn Độ (PMRF) với hy vọng sẽ có nhiều người đăng ký làm nghiên cứu sinh.


Ngày 7/5/2020, Bộ HRD Ấn Độ đã công bố những sửa đổi trong chương trình học bổng nghiên cứu (PMRF) của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm giảm yêu cầu điểm GATE đầu vào, và cho phép người học được lựa chọn nhập học chuyển tiếp sau khi tốt nghiệp, với mong muốn thu hút nhiều sinh viên hơn.
 
Hầu hết các suất học bổng, trong đó có 1000 suất học bổng mới, đều không có người đăng ký. Những thay đổi này hy vọng sẽ thu hút thêm học viên.
 
Ông Ramesh Pokhriyal, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nguồn nhân lực Ấn Độ cho biết: “Để tăng cường những chương trình nghiên cứu tại Ấn Độ, nhiều sửa đổi đã được thực hiện trong Đề án học bổng nghiên cứu của Thủ tướng. Theo những thay đổi gần đây, đối với các sinh viên từ bất kỳ viện hoặc trường đại học được công nhận nào (ngoài IISc, IIT, NIT, IISER, IIEST và IIIT), yêu cầu điểm GATE giảm xuống còn 650 từ mức 750 trước đây, ngoài ra, mức điểm trung bình của cấp học trước  (CGPA) là 8 hoặc tương đương.”
 
Sẽ có hai cách nhập học là nhập học trực tiếp hoặc nhập học chuyển tiếp sau khi tốt nghiệp. Theo hướng dẫn mới, nếu lựa chọn phương thức nhập học chuyển tiếp sau khi tốt nghiệp, các sinh viên đang theo học tiến sĩ tại các tổ chức cấp PMRF (như IIT và NIT) cũng có thể đăng ký để trở thành nhà nghiên cứu làm việc cho những tổ chức này.  
 
Đề án PMRF được công bố trong Ngân sách 2018-2019 nhằm mục đích nâng cao chất lượng nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học tại Ấn Độ. Đề án tìm cách thu hút tài năng xuất sắc nhất cho các chương trình nghiên cứu sinh, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bằng con đường đổi mới.
 
Các học viện có thể cung cấp PMRF bao gồm tất cả các IIT, IISER, Viện Khoa học Ấn Độ, Bengaluru, một số trường đại học trung ương hàng đầu, và NIT cung cấp bằng cấp về khoa học hoặc công nghệ.
 
Các ứng cử viên sẽ được lựa chọn thông qua một quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt và năng lực của họ sẽ được xem xét thông qua một hội nghị tuyển chọn cấp quốc gia. Bắt đầu năm học 2020-2021, các ứng cử viên có thể đăng ký PMRF thông qua kênh nhập học trực tiếp, hoặc chọn nhập học chuyển tiếp sau khi tốt nghiệp.
 
Để thúc đẩy nghiên cứu trong các tổ chức học thuật Ấn Độ, Bộ HRD Ấn Độ đang thành lập một Bộ phận Nghiên cứu và Đổi mới. Bộ phận này sẽ do một giám đốc lãnh đạo và điều phối công việc nghiên cứu của nhiều tổ chức thuộc Bộ HRD.

Ảnh: Bộ trưởng Bộ HRD Ấn Độ 
 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
 
Nguồn:
https://www.hindustantimes.com/education/mhrd-announces-modifications-in-pmrf-scheme-to-boost-research-in-country/story-A2zD0jvNm5p2vdSoYuU5wJ.html

Bấm vào đây để đọc bản tiếng Anh của bài viết này/Click here to read the English version of this article

Bình luận của bạn