cis_banner_final_en.png
Nền kinh tế Ấn Độ có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, thăng hạng ở 19 chỉ số kinh tế

08/12/2021


Nền kinh tế Ấn Độ có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, thăng hạng ở 19 chỉ số kinh tế

Kinh tế Ấn Độ đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. 19 trong số 22 chỉ số kinh tế đã ghi nhận mức tăng so với tình hình trước đại dịch COVID-19.


Các Chỉ báo Tần suất Cao (HFIs) đang được theo dõi để theo dõi tiến trình phục hồi kinh tế ở Ấn Độ kể từ khi đại dịch bùng phát. Theo thông tin mới nhất, sự phục hồi hoàn toàn đã đạt được đối với 19 chỉ số kinh tế FPI, trong tổng số 22 HFI. Các mức mới nhất trong ba tháng 9, 10, 11/2021 cao hơn mức trước đại dịch trong các tháng tương ứng của năm 2019.

Trong số 19 FPI, có một số chỉ số có sự phục hồi vượt quá 100%, chẳng hạn như hóa đơn E-Way theo khối lượng, xuất khẩu hàng hóa, sản xuất than, vận tải hàng hóa đường sắt, bán phân bón, dịch vụ PMI, tiêu thụ điện, bán máy kéo, xi măng sản xuất, lưu thông hàng hóa qua cảng, tiêu thụ nhiên liệu, lưu thông hàng hóa đường hàng không. Khối lượng UPI phục hồi tối đa 367%. Dữ liệu cho thấy rằng, không chỉ phục hồi hoàn toàn, tăng trưởng kinh tế hiện đang có đà tăng vượt qua mức đạt được trước đại dịch. Điều này càng được khẳng định bởi các ước tính về GDP gần đây được công bố cho quý 2 giai đoạn 2021-2022, với mức tăng trưởng hàng năm tính theo giá trị thực ở mức 8,4%, đưa mức tăng trưởng cao hơn mức đạt được trước đại dịch trong quý 2 giai đoạn 2019-2020.

Chú thích ảnh: Tham tán kinh tế thương mại Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tham luận tại tọa đàm về hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam - Ấn Độ, do Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tổ chức.  

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://newsonair.gov.in/News?title=Indian-economy-shows-strong-signs-of-recovery%2C-upswing-in-19-of-22-economic-indicators&id=430999

Đọc thêm về
Bình luận của bạn