cis_banner_final_en.png
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tham gia tọa đàm trực tuyến

24/05/2020


Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tham gia tọa đàm trực tuyến

Trong tháng 5/2020, mặc dù Ấn Độ vẫn đang trong thời gian phong tỏa, nhưng các tổ chức nghiên cứu của Ấn Độ, trong đó có các đối tác của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, vẫn thường xuyên tổ chức tọa đàm trực tuyến. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã tham gia những cuộc tọa đàm này.


Giao lưu và hợp tác trong nghiên cứu vẫn được thực hiện thường xuyên liên tục ngay trong thời gian bùng nổ đại dịch Covid-19. Cụ thể, trong tuần giữa tháng 5/2020, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã tham gia những tọa đàm trực tuyến sau đây.
 
  1. Tọa đàm “Sự hình thành trật tự thế giới mới hậu đại dịch/Emerging world order: Post Pandemic Prognostications” do Đại học JNU và Viện Nghiên cứu KIIPS tổ chức ngày 16/5/2020.
  2. Tọa đàm “Xây dựng Cộng đồng Vịnh Bengal: Tình hình sau đại dịch Covid-19/Forging a Bay of Bengal Community: Emerging Contours Post COVID-19” do Cơ quan Hợp tác châu Á Asian Confluence tổ chức ngày 17/5/2020.
  3. Tọa đàm “ASEAN-India Trade and Value Chains in COVID-19 Era/ASEAN-Ấn Độ Thương mại và chuỗi giá trị” do Cơ quan Hợp tác châu Á Asian Confluence tổ chức ngày 22/5/2020.
  4. Tọa đàm “An ninh mạng trong thế giới hậu đại dịch/Cyber Security in Post Pandemic World” do Đại học JNU và Viện Nghiên cứu KIIPS tổ chức ngày 23/5/2020.
 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ vẫn giữ mối quan hệ hợp tác trong trao đổi và nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước thông qua các hình thức trao đổi qua mạng, đảm bảo cho các nghiên cứu đã và đang thực hiện không bị gián đoạn, và kịp thời nắm bắt những ý tưởng mới để có thể tổ chức triển khai nghiên cứu trong thời gian tới.
 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bình luận của bạn