cis_banner_final_en.png
Điều chỉnh thuế biên giới với hàng hóa nhập khẩu để tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp trong nước

11/06/2020


Điều chỉnh thuế biên giới với hàng hóa nhập khẩu để tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp trong nước

Ngày 10/6/2020, cán bộ của cơ quan thay đổi Ấn Độ (Niti Aayog), cựu Giám đốc của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng, ông V K Saraswat cho biết, ông ủng hộ áp thuế điều chỉnh biên giới (BAT) đối với hàng nhập khẩu để tạo ra sân chơi bình đẳng cho các ngành công nghiệp trong nước của Ấn Độ.


Tại sự kiện trực tuyến do Phòng Thương mại PHD tổ chức, ông nói: “Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hiện đang ở mức cao lịch sử. Trong thời điểm sau Covid, dự kiến căng thẳng sẽ còn tăng thêm nữa ... vì vậy, trước tiên, chúng ta phải thực hiện thuế điều chỉnh biên giới để tạo ra sân chơi bình đẳng cho nhiều ngành công nghiệp trong nước so với hàng nhập khẩu”.
Ngoài ra, ông nhấn mạnh về sự cần thiết phải xác định ngay một số cải cách cần thực hiện.
 
BAT là một loại thuế được đề xuất áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, bên cạnh thuế hải quan được tính tại cảng nhập cảnh.
 
Saraswat cho biết, các loại thuế khác nhau như thuế điện, thuế mua bán nông sản, thuế năng lượng sạch (thuế carbon), thuế khách hàng lâu năm, v.v… dẫn đến giá cả leo thang.
 
Ông nói: “Những loại thuế như vậy được đánh vào hàng hóa trong nước, mang lại cho hàng nhập khẩu lợi thế về giá ở Ấn Độ.
 
Nhiều ngành công nghiệp Ấn Độ đã bày tỏ ý kiến với Chính phủ Ấn Độ về các loại thuế nội địa như thuế điện, thuế nhiên liệu, năng lượng sạch, thuế mua bán nông sản, thuế đánh vào khách hàng lâu năm, phí đa dạng sinh học được tính cho hàng hóa sản xuất trong nước, và đều được tính vào giá sản phẩm. Nhưng nhiều hàng hóa nhập khẩu không phải chịu các loại thuế như vậy ở nước xuất xứ và điều này mang lại lợi thế về giá sản phẩm nhập khẩu tại thị trường Ấn Độ. Nói về tầm nhìn Atmanirbhar Bharat của Thủ tướng Narendra Modi, Saraswat cho rằng, ủng hộ một Ấn Độ tự lực không có nghĩa là Ấn Độ sẽ thực hiện các chính sách riêng không giống nước nào.
 
Ông lưu ý: “Tôi nghĩ rằng, nhiều người cho rằng, Ấn Độ chúng ta đang quay trở lại thời kỳ cũ. Họ đã sai. Chúng ta phải là con người toàn cầu, nhưng chúng ta phải có một chuỗi cung ứng mang tính địa phương nhiều hơn”.

Saraswat cho biết, Ấn Độ phụ thuộc quá nhiều vào mọi thứ của nước ngoài, kể cả máy thở.
 
Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng ... Chúng ta phải giảm thiểu sự phụ thuộc vào nước khác đối với nguyên liệu thô và bán thành phẩm”.
 
Saraswat nhấn mạnh về sự cần thiết phải đa dạng hóa nguồn tài trợ để phát triển cơ sở hạ tầng chứ không chỉ trông chờ vào tiền vay từ ngân hàng.
 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
 
Nguồn:
http://www.ptinews.com/news/11551214_Levy-of-BAT-on-imported-goods-to-create-level-playing-field-for-domestic-players--Niti-member.html
 

Bấm vào đây để đọc bản tiếng Anh của bài viết này/Click here to read the English version of this article

Bình luận của bạn