cis_banner_final_en.png
Tài sản thuộc sở hữu nước ngoài ở Ấn Độ tăng 37,3 tỷ USD trong quý tháng 9

03/01/2022


Tài sản thuộc sở hữu nước ngoài ở Ấn Độ tăng 37,3 tỷ USD trong quý tháng 9

Hôm thứ Sáu (31/12), Dữ liệu do RBI công bố cho thấy, tài sản thuộc sở hữu nước ngoài ở Ấn Độ đã tăng 37,3 tỷ USD trong quý 9 trong khi tài sản tài chính ở nước ngoài của người dân Ấn Độ tăng 31,9 tỷ USD trong cùng kỳ.


Theo Vị thế Đầu tư quốc tế của Ấn Độ (IIP), các khoản nợ phải trả ở mức 1.258,9 tỷ USD trong quý 7-9 so với 1.221,6 tỷ USD vào cuối tháng 6 năm 2021.

Tài sản ở mức 927,1 tỷ USD vào cuối tháng 9, tăng từ 895,2 tỷ USD trong quý tháng 6.

RBI cho biết: "Tài sản thuộc sở hữu nước ngoài ở Ấn Độ tăng 37,3 tỷ USD trong quý, trong khi tài sản tài chính ở nước ngoài của cư dân Ấn Độ ghi nhận mức tăng thấp hơn 31,9 tỷ USD, gần 3/4 trong số đó đến từ tích lũy tài sản dự trữ; một phần phản ánh việc phân bổ quyền rút vốn đặc biệt (SDRs) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng 8 năm 2021".

Theo dữ liệu, yêu cầu bồi thường ròng của những người không cư trú tại Ấn Độ đã tăng 5,4 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9.

Tài sản dự trữ chiếm 68,5% tài sản tài chính quốc tế của nước này vào tháng 9 năm 2021. Tỷ trọng nợ phải trả trong tổng nợ phải trả tăng nhẹ trong quý 9 lên 47,8%.

Tỷ lệ tài sản quốc tế trên nợ phải trả quốc tế đã dần cải thiện lên 73,6% vào tháng 9 năm 2021 từ 70,4% một năm trước.

IIP được biên soạn theo 'Sổ tay cán cân thanh toán và vị thế đầu tư quốc tế (ấn bản thứ sáu)' của IMF.

Từ quý tháng 9, RBI cho biết, việc biên soạn IIP cũng đã được thực hiện phù hợp với khuôn khổ thống kê được cung cấp bởi Hướng dẫn thống kê nợ bên ngoài (EDS) của IMF năm 2013, điều này dẫn đến việc phân loại lại một số thành phần phụ trong nợ phải trả, mặc dù vị thế tổng thể vẫn không thay đổi.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/foreign-owned-assets-in-india-increased-by-37-3-bn-during-sept-quarter-rbi/articleshow/88620986.cms

Bình luận của bạn