cis_banner_final_en.png
Ấn Độ trên đà đạt được các cam kết của Hiệp định Paris và COP26

13/01/2022


Ấn Độ trên đà đạt được các cam kết của Hiệp định Paris và COP26

Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Bhupender Yadav cho biết Ấn Độ đang trên đà đạt được các cam kết của Hiệp định Paris và COP 26 theo tinh thần của phong trào SỐNG do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát động.


Bộ trưởng cho biết trên trang ông đã có một cuộc trò chuyện hiệu quả với đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry, và Ấn Độ và Mỹ đã đồng ý tiến hành Đối thoại Hành động Khí hậu và Huy động Tài chính.

Tại COP 26 của Liên Hợp Quốc tổ chức ở Glasgow năm 2021, Thủ tướng Modi đã phát động phong trào Lối sống vì Môi trường, vì sự phát triển bền vững thông qua lối sống bền vững.

Thủ tướng Ấn Độ phát biểu tại Hội nghị COP26: “Trong thế giới ngày nay, lối sống có vai trò to lớn đối với biến đổi khí hậu. Tôi đề xuất một phong trào chỉ bằng một từ để tất cả các bạn thực hiện. Từ này là LIFE có nghĩa là SỐNG, Phong cách sống vì Môi trường. Ngày nay, điều cần thiết là tất cả chúng ta hãy cùng nhau tiến lên và phát triển CUỘC SỐNG”.

Đối thoại Hành động Khí hậu và Huy động Tài chính Ấn Độ - Mỹ đã được Yadav và Kerry chính thức khởi động tại thủ đô của Ấn Độ vào tháng 9 năm 2021.

Bộ trưởng Yadav trước đó cho biết cuộc đối thoại sẽ không chỉ tăng cường hợp tác song phương Ấn Độ-Mỹ về khí hậu và môi trường mà còn giúp chứng minh cách thế giới có thể gắn kết hành động khí hậu nhanh chóng với phát triển kinh tế đồng đều và bền vững, có tính đến hoàn cảnh quốc gia và các ưu tiên phát triển bền vững.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: https://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-on-track-to-achieve-paris-accord-and-cop-26-commitments-yadav-122011001462_1.html

Bình luận của bạn